Pondelok, 14. október, 2019 | Meniny má Boris

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Aktuálny stav podnetu: Vyriešené Tento stav trval: 3 mesice a 24 dní
Autor podnetu: Alena Marošová
Rieši: MSÚ Prievidza
Lokalita: Prievidza
Ulica: časť Piesky Prievidza
Dátum nahlásenia: 20.11.2015
Dátum poslednej aktivity: 15.3.2016

Ako obyvateľ rodinného domu so záhradou postrádam možnosť častejšieho zberu biologicky rozložiteľného odpadu - konáre, lístie. Pri údržbe záhrady sa tento odpad vyskytne najmenej raz mesačne. Napríklad na jeseň sa organizovaný zber BRO koná začiatkom alebo v priebehu októbra, kedy ešte stromy (napr. jablone) majú úrodu a lístie. Až v novembri sa končilo vegetačné obdobie, zazimovali sa záhrady, lenže vtedy boli kontajnery dávno preč, nemali sme kam dávať lístie (napr. orechové) alebo orezané konáre. Preto navrhujem posunúť jesenný zber BRO na neskoršie obdobie, t.j. polovica novembra až koniec novembra.
A hlavne by tento zber mal trvať dlhšie, najmenej 2 týždne.
Ďakujem.

Ako sa tento podnet riešil:

29.02.2016
Zainteresovaná strana
Autor: Michal Ďureje, hovorca Prievidze
Dátum reakcie: 29.02.2016 (3 mesice a 9 dní od nahlásenia)

Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad je na území mesta riešený dvomi spôsobmi:

1.zberom v čase jarného a jesenného upratovania mesta, každý volebný obvod má  určené stanovištia na ukladanie BRO v trvaní jedného týždňa, tieto stanovištia, ako aj  termíny zberu sú schvaľované poslancami príslušného volebného obvodu

2.celoročným odoberaním BRO v prevádzke zberného dvora na Garážovej ulici 1  po predložení dokladu totožnosti (bezplatne).

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasaprievidza.sk

Miesto hláseného podnetu