Streda, 27. marec, 2019 | Meniny má Alena

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Výsadba stromov

Aktuálny stav podnetu: Vyriešené Tento stav trval: 3 mesice a 28 dní
Autor podnetu: Jana
Rieši: MSÚ Prievidza
Lokalita: Prievidza
Ulica: Malookružná, Prievidza
Dátum nahlásenia: 16.11.2015
Dátum poslednej aktivity: 15.3.2016

Chcem sa opýtať mesta keď tak veselo vypiľujú stromy, či sa budú aj nejké výsadzať, po vypilených stromoch ostávaju prázdne miesta, treba ich niečim vyplniť....

Ako sa tento podnet riešil:

04.03.2016
Zainteresovaná strana
Autor: Božena Bernátová - Referent životného prostredia, MSÚ PD
Dátum reakcie: 04.03.2016 (3 mesice a 17 dní od nahlásenia)

Výruby sa nerobia svojvoľne, ale na základe rozhodnutí orgánu ochrany prírody, ktoré je výsledkom konania vo veci žiadostí občanov o výrub stromov; ďalej sú to výruby bezprostredne ohrozujúcich drevín; výruby pri investičných stavbách... Zo zákona povoľujúci orgán je povinný uložiť a aj ukladá náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu za vyrúbané stromy.

Na sídlisku Píly mesto vykonalo napr. v roku 2013 náhradnú výsadbu na Ulici J. Kráľa, Ulici Š. Králika, v roku 2014 v medziblokových priestoroch na Ul. A. Rudnaya a na Svätoplukovej ul.

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasaprievidza.sk
Vysadzba strom

Miesto hláseného podnetu