Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Suché stromy

Aktuálny stav podnetu: V riešení Tento stav trvá: 4 roky a 2 mesice
Autor podnetu: Ľubomír Čermák
Rieši: MSÚ Prievidza
Lokalita: Prievidza
Ulica: Jesenského 17
Dátum nahlásenia: 29.7.2015
Dátum poslednej aktivity: 21.9.2015

Na Jesenského ulici, pri vchode číslo 17 zo strany Necpalskej cesty bol vypílený strom, ktorý nadmerne tienil v bytoch na 1. a 2. poschodí a pri silnejšom vetre jeho konáre búchali do okien. Za to sme vďační. Avšak hneď vedľa neho sú ďalšie dva suché stromy a tie tam zostali. Okrem toho že špatia, mám obavu že pri silnejšom vetre môžu spadnúť a napáchať škodu, či spôsobiť niekomu vážnejší úraz. Keď si pomyslím, že v Tatrách pri silnom vetre padali zdravé stromy, tak si myslím, že moja obava je opodstatnená.

Ako sa tento podnet riešil:

30.07.2015
Redakcia
Autor: Redakcia
Dátum reakcie: 30.07.2015 (16 hodín a 45 minút od nahlásenia)

Dobrý deň, ďakujeme za podnet, oslovisli sme kompetentných.

05.08.2015
Zainteresovaná strana
Autor: Michal Ďureje, hovorca Prievidze
Dátum reakcie: 05.08.2015 (6 dní a 19 hodín od nahlásenia)

Ďakujeme za nahlásenie podnetu.

Na ihličnatých stromoch – smrekoch pichľavých aj obyčajných, sa začali prejavovať známky uschýnania v mesiaci máj   nielen v meste Prievidza, ale aj v iných mestách na Slovensku (aj v Čechách). Oddelenie výstavby a životného prostredia oslovilo Ústredný kontrolný  a skúšobný ústav poľnohospodársky, oddelenie ochrany rastlín v Prievidzi a po konzultácii s fytoinšpektorkou a na základe vykonanej kontroly bolo potvrdené, že vzhľad ihličia a spôsob jeho opadu ukazuje na výskyt sypavkovitého ochorenia. Vzorky asimilačných orgánov boli zaslané aj na  Lesnícky výskumný ústav Zvolen, ktorý  zaznamenal prítomnosť sypavkovitého ochorenia - huby Lophodermium macrosporum. K rozvoju tohto ochorenia dochádza vplyvom priaznivých klimatických podmienok, kedy je dostatok zrážok, najmä v priebehu vegetačného obdobia.

Postihnuté stromy strácajú svoju biologickú a estetickú funkciu a môžu byť zdrojom nákazy pre doposiaľ zdravé stromy. Oddelenie výstavby a životného prostredia zmapovalo najviac poškodené stromy (70 ks) a príslušný orgán ochrany prírody a krajiny  rozhodol podľa § 47 ods. (2)zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny o ich vyrúbaní.  Najviac je zasiahnutá zeleň na sídlisku Nové mesto a Zapotôčky, kde  je najväčšia koncentrácia výsadieb smrekov pichľavých. 

Riešenie problému

Jediným účinným riešením uvedeného nedostatku je výrub napadnutých stromov. Značná časť týchto stromov sa nachádza na sídlisku Zapotôčky. Po spoločnej obhliadke terénu s odbornými zamestnancami z TSMPD bola na akútny výrub vyčlenené lokalita ul. A. Žarnova – 10 ks stromov a ul. Fándlyho  4  ks stromov. S realizáciou výrubu napadnutých a vyschnutých smrekov sme začali od pondelka  13. 07. 2015.

Chemický postrek týchto stromov by bol veľmi nebezpečný, vzhľadom k tomu, že tieto stromy sa nachádzajú v tesnej blízkosti obytných zón, t.j. na sídliskách. Viacnásobný účinný chemický postrek fungicídmi a insekticídmi sa u vzrastlých stromov v blízkosti obytných domov v mestskom prostredí neodporúča, nakoľko je problematický, pretože strom musí byť ošetrený celý.

Napadnutie stromov dokončili za teplého počasia vošky, ktoré sa následne vyskytli na smrekoch, čo vyvolalo premnoženie lienok, ktoré vošky likvidujú. Nie je to nebezpečný hmyz, naopak, účinný prirodzený prostriedok proti voškám. V súčasnosti je situácia stabilizovaná, opadáva len poškodené ihličie. Stromy, ktoré sú menej poškodené, majú veľkú šancu prežiť. Predchádzať takýmto nepriaznivým  stavom sa dá vhodným výberom drevín do urbanizovaného priestoru.

Ochrana ostatných zdravých stromov spočíva predovšetkým vo vypílení tých, ktoré sú voškami napadnuté.

 

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasaprievidza.sk
Suché stromy

Miesto hláseného podnetu