Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Neporiadok po rekonštrukcii ciest

Aktuálny stav podnetu: Vyriešené Tento stav trval: 7 mesiacov a 24 dní
Autor podnetu: anonymný autor
Rieši: MSÚ Prievidza
Lokalita: Prievidza
Ulica: Šafárika
Dátum nahlásenia: 29.6.2015
Dátum poslednej aktivity: 22.2.2016

Mohol by mi niekto z kompetentných prezradiť - keďže cesty sú už opravené - prečo nám toto tu zostalo? A dokedy to tu bude zavadzať? Ulica Šafárika Prievidza - pred základnou školou.

Ako sa tento podnet riešil:

29.06.2015
Redakcia
Autor: Redakcia
Dátum reakcie: 29.06.2015 (8 minút a 17 sekúnd od nahlásenia)

Ďakujeme za podnet, oslovíme kompetentných.

29.06.2015
Zainteresovaná strana
Autor: Michal Ďureje, hovorca Prievidze
Dátum reakcie: 29.06.2015 (2 hodiny a 28 minút od nahlásenia)

Úsek vjazdu do areálu školy je predmetom realizácie opravy na Ul. J. Palárika. Po začatí prác sa však pôvodný betónový povrch rozpadol. Pod betónovou doskou sa totiž nenachádzali žiadne podkladové vrstvy. Z uvedeného dôvodu sme úsek ohradili. Následne sme požiadali realizátora a projektanta o vyjadrenie k možnému technickému riešeniu vzniknutého stavu.

Taktiež sme požiadali o spoluprácu správcov inžinierskych sieti v podklade komunikácie. Na základe vyjadrení zúčastnených strán sa stanoví postup dokončenia vjazdu do areálu školy. Predpokladaný termín realizácie je mesiac júl.

17.09.2015
Zainteresovaná strana
Autor: Dušan Kohút, referent výstavby, MSÚ Prievidza
Dátum reakcie: 17.09.2015 (2 mesice a 18 dní od nahlásenia)

pod vjazdom do areálu základnej školy sa nachádza teplovodný kanál a vysokonapäťové vedenie a nízkonapäťové vedenie Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia a.s.. Práve s ohľadom na existenciu vysokonapäťového vedenia je potrebné s majiteľom vedenia doriešiť ochranu vedenia a postup prác pri rekonštrukcii podkladových vrstiev, ktoré sú v nevyhovujúcom stave.

11.11.2015
Čitateľ
Autor: Michal Ďureje, hovorca Prievidze
Dátum reakcie: 11.11.2015 (4 mesice a 13 dní od nahlásenia)

Problém je vyriešený

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasaprievidza.sk
Neporiadok po rekonštrukcii ciest

Miesto hláseného podnetu