Streda, 12. december, 2018 | Meniny má Otília

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Nový chodník a terénne úpravy

Aktuálny stav podnetu: Vyriešené Tento stav trval: 5 mesiacov a 22 hodín
Autor podnetu: Baltazár Kováč
Rieši: MSÚ Prievidza
Lokalita: Prievidza
Ulica: M. R. Štefánika
Dátum nahlásenia: 18.5.2015
Dátum poslednej aktivity: 19.10.2015

Pred časom na ulici M. R. Štefánika bola zelenou čiarou vyznačená trasa pre cyklistov. Pri výkopových prácach na plynovom rozvode, boli rôzne značky premiestnené ku kraju cesty t.j. do trasy cyklistov. Po skončení prác tieto značky už neboli vrátené na pôvodné miesta. Pri Magure sa urobil pekný nový chodník /aj námestie/ a značky zostali v ceste pre cyklistov. Poslednej dobe sa veľa píše o cyklistických chodníkoch. Až by sa niekedy našli peniaze na farbu a trasa pre cyklistov by sa znovu označila, bude treba rozkopávať nový chodník, aby sa premiestnili značky na pôvodné miesto, asi 100 cm od kraja cesty. Nebude to zbytočná robota?
Kedy bude dokončená úprava po rozkopávkach po plynároch? Na ul. Gavloviča pred vchodom 16 je asi 20 cm prepadlisko. Na ulici Štefánika bola táto úprava lepšia. Ďakujem

Ako sa tento podnet riešil:

20.05.2015
Redakcia
Autor: Redakcia
Dátum reakcie: 20.05.2015 (2 dni a 1 hodina od nahlásenia)

Ďakujeme za podnet, oslovili sme kompetentných

21.05.2015
Zainteresovaná strana
Autor: Michal Ďureje, hovorca Prievidze
Dátum reakcie: 21.05.2015 (2 dni a 18 hodín od nahlásenia)

Na jeseň roku 2014 (10.10.2014) nadobudol účinnosť Technický predpis TP 07/2014 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry. Tieto pôvodné cyklistické chodníky navrhované a zrealizované pred dvadsiatimi rokmi podľa uvedeného TP nevyhovujú svojím vedením, umiestnením, atď. Z uvedeného dôvodu nedošlo k obnove vodorovného dopravného značenia.

Mesto Prievidza v spolupráci s Mestom Bojnice v súčasnosti pripravuje spoločnú cyklotrasu, na ktorú by sa mali pripájať aj cyklochodníky zo sídliska Píly. V rámci spracovania projektu, budú zapracované aj zmeny pôvodných cyklochodníkov tak aby vyhovovali súčasne platným technickým predpisom a zákonom.

06.07.2015
Zainteresovaná strana
Autor: Beata Drozdová, referentka životného prostredia, MSÚ Prievidza
Dátum reakcie: 06.07.2015 (1 mesiac a 17 dní od nahlásenia)

Čo sa týka úpravy verejnej zelene po rozkopávke SPP, ide o lokalitu Benického ulice priľahlej k vchodom na A. H. Gavloviča 16-20.

Preberacie konanie rozkopávok po rekonštrukcii plynu sa uskutočnilo koncom júna. Na základe obhliadky boli zistené nedostatky v úprave terénu aj v trase rozkopávky na Benického ulici, ktoré je investor povinný upraviť do zodpovedajúceho stavu do začiatku augusta 2015.

 

 

15.10.2015
Zainteresovaná strana
Autor: Beata Drozdová, referent pre životné prostredie, MSÚ Prievidza
Dátum reakcie: 15.10.2015 (4 mesice a 26 dní od nahlásenia)

Dobrý deň,

posielam informáciu k požiadavke. Až teraz sa podarilo dosiahnuť, aby boli plochy upravené do zodpovedajúceho stavu aj vzhľadom na podmienky počasia a aj rýchlosť práce dodávateľov SPP.

Plocha zelene v trase rozkopávky na Benického ul. bola upravená investorom do zodpovedajúceho stavu. Prípadné ďalšie potrebné úpravy terénu budú realizované v rámci záručnej doby.

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasaprievidza.sk
Nový chodník a terénne úpravy

Miesto hláseného podnetu