Piatok, 18. október, 2019 | Meniny má Lukáš

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Obec Tužina

Obec Tužina 
Obecný úrad 
972 14  Tužina

Popis

Tužina vznikla v 14. storočí. V roku 1393 sa spomína pod menom Villa Fabri, keď jej richtárovi Hermannovi Heckelovi bolo povolené založiť ďalšiu osadu pri potoku Tužina, ktorá neskôr splynula s pôvodnou obcou. Neskôr, v roku 1430, sa obec uvádza ako Kowachlehota, roku 1489 ako Thwssyna, 1495 ako Kanorfalwa, potom maďarsky ako Kovácspalota a nemecky Shmiedshau.
Od počiatku sú dejiny obce a jej pamiatok úzko späté s dejinami bojnického panstva, ku ktorému od začiatku územne patrila.
Podnetom pre výraznú kolonizáciu v celej hornonitrianskej oblasti bolo objavenie zlata. Na jeho vyťaženie boli pozvaní skúsení baníci z uhorských banských miest i z nemeckých krajín. Od polovice 16. storočia prevládala v uhorskom baníctve kríza. V roku 1614 tunajšie bane už takmer nepracovali a obyvateľstvo sa venovalo poľnohospodárstvu a v zimnom období remeslám.
V prvej polovici 20. storočia na území obce žilo približne 3000 obyvateľov. Po druhej svetovej vojne zaznamenávame veľký odliv pôvodného nemeckého obyvateľstva. Druhá vysťahovalecká vlna zasiahla Tužinu na prelome 60. a 70. rokov a spôsobila pokles počtu obyvateľstva až na dnešných približne 1220.
V roku 1979 bola ukončená výstavba verejného vodovodu, ktorý zachytáva 7 miestnych prameňov a zabezpečuje pitnou vodou všetkých obyvateľov. Obec bola splynofikovaná v roku 1991.
V rokoch 1942 až 1943 bol v obci postavený viacúčelový kultúrny dom, ktorý po viacerých stavebných úpravách a prestavbách slúži svojmu účelu dodnes.
V roku 1979 bola uvedená do prevádzky nová budova základnej školy a v roku 1991 nová budova materskej školy.
Najvýznamnejšou historickou pamiatkou je kostol sv. Jakuba. Jeho výstavba prebiehala v rokoch 1788 až 1797 podľa plánov kremnického staviteľa J. Vogta. Vtedy získal svoju dnešnú barokovo-klasicistickú podobu a bol zasvätený svätému Jakubovi, ktorého zobrazenie sa objavilo aj v novodobom erbe obce. Ďalšou významnou stavbou je barokový Mariánsky stĺp z roku 1749, ktorý sa vyznačuje rozvinutou sochárskou výzdobou, doplňujúcou ústredný motív - postavu Panny Márie. Stĺp sa nachádza pri kostole a je nanovo zrekonštruovaný.

Aktuálne hráme

Obec Tužina na mape

Otvoriť mapu v novom väčšom okne