Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Obec Nitrianske Sučany

 

Popis

Obec Nitrianske Sučany leží v Strážovskej kotline v nadmorskej výške 250 – 952 m. Chotár obce je zalesnený dubovo-hrabovými lesmi s bučinami. Geomorfologicky patrí do Strážovských vrchov, do podcelku Nitrické vrchy.

Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z nezachovanej kráľovskej listiny z roku 1249, v ktorej prechádza obec z majetku nitrianskeho hradu do vlastníctva zoborského kláštora a jej meno je uvedené ako Zucsan. V roku 1270 boli Sučany (Zuchan) aj s Račicami a Dvorníkmi dané výmenou za majetky v Turci zoborskému kláštoru. V roku 1271 sa objavuje v listine pri ohraničovaní majetku názov obce v rôznych podobách: Zuchcham, Zuchchen, Zucham, Suchan. Začiatkom devätnásteho storočia sa spomína názov Sučany, začiatkom dvadsiateho storočia Nitrianske Sučany, maďarsky Nyitraszuscány, Nyitra Szucsán, Nagyszucsán.

Význam názvu obce je dvojaký: sloveso súkať je praslovanské, o čom svedčí jeho výskyt vo všetkých slovanských jazykoch. Slovo sukati (sučiti) malo význam skrúcať, spletať, zväzovať, spájať. Od tohto slova sú odvodené mená Súča a Sučany. Sučany v Turci ležia pri Váhu, kedysi tu bola pevnosť, neskôr hrad. Prvotne teda názov znamenal ohradenie, oplotenie. Slovo Sučany môže pochádzať z osobného mena Sudek alebo Sudko, názov potom znamená: „dedina Sudkových ľudí“. No aj toto meno pravdepodobne pochádza zo spomenutého slovesa, čiže táto motivácia by bola až na druhom mieste. Slovo Nitrianske sa viaže k rieke Nitrica, ktorá preteká katastrom obce a vlieva sa do rieky Nitra. Zároveň má však rozlišovaciu funkciu, aby sa odlíšila obec v Turci a na Hornej Nitre.

Aktuálne hráme

Obec Nitrianske Sučany na mape

Otvoriť mapu v novom väčšom okne