Streda, 16. október, 2019 | Meniny má Vladimíra

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Handlová - Morovno

 

Popis

Po skončení 2. svetovej vojny hospodársky rozvoj obce začal smerovať k rozvoju poľnohospodárstva, pretože obec vlastnila rozsiahly chotár a úrodnú pôdu. Priemysel sa nebudoval a obyvatelia prichádzali každodenne za prácou do Handlovej, muži do bani a ženy do ostatných podnikov. Obec sa rozvíjala aj stavebne. V 50-tych rokoch 20. stor. bolo postavených 83 nových domov, vo výstavbe bol kultúrny dom a po roku 1958 tu bolo zriadené veľké JRD (Jednotné roľnícke družstvo), ktoré bolo pričlenené k ŠM (Štátne majetky) Handlová. Administratívne sa obec v rokoch 1918-1976 rozvíjala samostatne. Počet obyvateľov však veľmi nerástol, obec sa ani územne veľmi nezväčšovala a tak rozhodnutím poslaneckého zboru Miestneho národného výboru v Handlovej, bola obec Morovno od 1.1.1976 pričlenená k mestu Handlová ako jej prímestská časť. 

 

Súčasnosť

počet obyvateľov k aprílu 2013: 294

počet obyvateľov k októbru 2011: 299

počet obyvateľov k júnu 2010: 309

poslanec za miestnu časť: Ing. Blažej Litva

počet domov 85

Aktuálne hráme

Handlová - Morovno na mape

Otvoriť mapu v novom väčšom okne