Piatok, 18. október, 2019 | Meniny má Lukáš

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Regionálne kultúrne centrum Prievidza

RKC Prievidza

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Záhradnícka 19
971 01 Prievidza

Popis

Už po desaťročia prináša kvalitnú kultúru dostupnú pre všetky vekové i záujmové kategórie adresátov. Pripravuje vlastné podujatia, poskytuje  odborno-poradenskú pomoc ďalším tvorcom kultúrnych aktivít, obecným úradom a kultúrnym zariadeniam samospráv, tvorí databázy ľudových umelcov, výtvarníkov, kolektívov a jednotlivcov záujmovej umeleckej činnosti, vydáva metodické a repertoárové materiály v týchto oblastiach:

  • záujmová umelecká činnosť (amatérska hudba, spev, folklór, tanec, výtvarné umenie, tradičné remeslá, umelecký prednes, divadlo, literárna tvorba)
  • sociálna prevencia, záujmové vzdelávanie a environmentálna výchova
  • odborné vzdelávanie v oblasti kultúrno-osvetovej práce, občianskej obradnosti, kronikárstva
  • regionálna výchova, etnológia

Aktuálne hráme

Regionálne kultúrne centrum Prievidza na mape

Otvoriť mapu v novom väčšom okne