Streda, 16. október, 2019 | Meniny má Vladimíra

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Mestská knižnica Handlová

Adresa: Námestie baníkov 3, 972 51 Handlová 
Telefón: 046/5475449 
e-mail: kniznicaha@szm.sk 
skype : Mestská knižnica Handlová 

Popis

V rámci plnenia svojich funkcií patrí Mestská knižnica v Handlovej v knižničnom systéme SR medzi verejné mestské knižnice s univerzálnym knižničným fondom. Zriaďovateľom je Mesto Handlová. MsK napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj predovšetkým občanov mesta Handlová. 
        Knižnično-informačné služby poskytuje v zmysle Manifestu UNESCO o verejných knižniciach, na princípe rovnosti prístupu pre všetkých bez ohľadu na vek, rasu, náboženstvo, národnosť, jazyk alebo spoločenské postavenie. 

Našu stránku sme zverejnili v apríli 2005 pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc. Stránku si dopĺňame, prepracúvame 
a minimálne jedenkrát mesačne ju aktualizujeme. Dúfame, že si tu každý nájde hľadané informácie. 
 

Aktuálne hráme

Mestská knižnica Handlová na mape

Otvoriť mapu v novom väčšom okne