Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Obec Poluvsie

Obecný úrad Poluvsie


tel: 046 / 5442102

poluvsie@poluvsie.sk

 

Popis

Na pravom brehu rieky Nitry medzi pohoriami Malá Magura a Žiar sa nachádza neveľká hornonitrianska obec Poluvsie. V jej potoku medzi kamennými okruhliakmi, ktoré poskytujú obraz o horninovom zložení blízkeho i vzdialenejšieho okolia, sa ukrývala aj vzácna skamenelina druhohorného živočícha - amonita rodu Echioceras, starého okolo 200 milónov rokov.

Horná Nitra patrí k tým regiónom, v ktorách vznikali prvé sídla ľudskej pospolitosti už v dávnych historických časoch. Niektoré z pravekých osád, si zachovali kontinuitu osídlenia aj v ďalších dejinných dobách, iné zanikli a v niektorých po mnohých rokoch došlo k novému osídleniu a vytvorili sa nové, pretrvávajúce až do súčastnosti. Tak tomu bolo aj v prípade hornonitrianskej obce Poluvsie.

Najstaršie doklady k dejinnému dianiu v Poluvsí potvrdzujú, že k vytvoreniu obce došlo obnovením staršej osady pri potoku Lubená už pravdepodne v 14. storočí. V počiatočnej fáze vzniku Poluvsie prináležalo k Prievidzi a správu vykonával dedičný richtár. Z hľadiska cirkevnej správy podobne ako Dubnica, Lazany, Pouruba, Požega, Chvojnica a novo osídlené osady Nemecké Pravno, Tužina a Chvojnica aj Poluvsie patrilo k Bojnicekj hradskej fare a po odčlenení Brezian v roku 1437 sa stalo súčasťou brezianskej farnosti. Patrónka farnosti v Brezanoch sv.Helena sa tak dostala na obecnú pečať z roku 1555.

V 15. storočí sa Poluvsie uvádza ako samostatný majetok bojnického panstva ako všetky lokality na pravom brehu rieky Nitry. V turzovskom urbári z roku 1614, ktorý platil pre všetky zemepanské lokality Bojníc, sú zaznamenané povinnosti poddaných z Poluvsia. Na svätého Juraja platievali penežitý dluh 4 florény a 95 denárov, na svätého Michalatolikéž a na Tri krále z richtárskych peňazí 3 florény a 12 denárov. Za užívanie panských lúk odovzdávali 40 štvrtiek ovsa. Do zámockej kuchyne panstva museli priniesť kapúnuv 5, slepic 5, husi 5, masla 5, vajec 50. Od velikomožného panstva museli na hody asvadebni veseli zobrať víno. V roku 1647 tieto dávky vzrástli o 5 florénov, ktoré boli príspevkom na šafran pre panstvo a drábov. Z 18. storočia popri raste platieb zemepánovi zostala Poluvsanom aj zaujímavá povinnosť - odvoz zveriny pre bratislavský dom Pálfiovcov. Okrem toho mali v prenájme výčap pálenky a predaj soli.

Obyvatelia Poluvsia, ktorých počet sa v roku 1675 uvádza iba 54 osôb, sa venovali poľnohospodárstvu a z remeselných činností sú zaznamenaní len mlynár a kováč. Špecifickou povinnosťou Poluvsanov bol zber feniklových a borievkových semien, ktoré sa využívali v panskej kuchyni pri úprave mäsa. V čase urbárskej regulácie za Márie Terézie museli obyvatelia Poluvsia robotovať na panskom majeri pod zámkom, podieľať sa na spracovaní konopí a ľanu, ale i podieľať sa na výrube stromov a vykonávať povoznícke služby.

Koncom 19. storočia už počet obyvateľov presiahol dve stovky a v skladbe zamestnaných mužov sa uvádza 39 roľníkov, 15 čeľadníkov, 8 nádenníkov a 4 remeselníci.

Zmeny od polovice 20. storočia pozitívne ovplyvnili vývoj tejto neveľkej lokality. Nová individuálna výstavba, zdokonalenie dopravných komunikácií i rozšírenie infraštruktúry priniesli nárast počtu obyvateľov, ktorí pracovali v blízkych priemyselných závodoch a v poľnohospodárstve. Rozsiahle spoločenské premeny v posledných decéniách 20. storočia a počiatkom tretieho milénia priespievajú k rozmachu obce a podieľajú sa na vytváraní jej celkového moderného rázu.

Dobrý chýr o tejto hornonitriaskej obci šíri Folklórna skupina Lubená, v repertoári ktorej dominujú tradičné piesne, tance a zvyky. Scénické kompozície zvykoslovných obradov dopĺňa tradičný odev s množstvom zaujímavých prvkov. Medzi nimi viniká osobitá výšivka s prvkami renesančných vzorov. S ľudovou piesňou i husľami sa spája i ojedinelé podujatie celoslovenského významu - Pamätnica Jozefa Strečanského, ktoré sa každoročne organizuje v Poluvsí ako pocta tomuto zberateľovi a folkloristovi.

 

Aktuálne hráme

Obec Poluvsie na mape

Otvoriť mapu v novom väčšom okne