Piatok, 18. október, 2019 | Meniny má Lukáš

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Obec Temeš

Popis

Obec založil zámožný škultét za účelom dobývania rudy, striebra a zlata v r. 1332 pod názvom Lehota Temes Vocata na nemeckom záložnom práve. K sčítaniu obyvateľov, ku dňu 26. mája 2001 mala 278 obyvateľov, z toho obyvateľstvo v produktívnom veku bolo zastúpené viac ako 52%-tami. Demografický vývoj v sledovanom období v obci stagnuje. Sociálna a bytová situácia v obci nasvedčuje tomu, že tento trend vo vývoji počtu obyvatelov bude v najbližšej budúcnosti pokračovať. Z hľadiska národnostného zloženia možno pokladať obyvateľstvo obce za homogénne, až 99% obyvateľov je slovenskej národnosti. Obdobná situácia je vo vierovyznaní, 89% obvateľov je rímskokatolíckeho vyznania.Obec je hospodársky najviac závislá na najbližších mestách Nováky a Prievidza.

Aktuálne hráme

Obec Temeš na mape

Otvoriť mapu v novom väčšom okne