Piatok, 18. október, 2019 | Meniny má Lukáš

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Obec Opatovce nad Nitrou

Tel: 00421/46/ 518 60 60,  518 60 61,  518 60 63,   518 60 65
Fax: 00421/46/ 518 60 68

 

IČO: 00318388

DIČ: 2021162770

Číslo účtu: SK 24 5600 0000 0090 0047 3001

 

e-mail: 

ocu@opatovcenadnitrou.sk

starosta@opatovcenadnitrou.sk

podatelna@opatovcenadnitrou.sk

info@opatovcenadnitrou.sk

webmaster@opatovcenadnitrou.sk

Popis

Jestvovanie obce sa predpokladá už r. 1113. V tomto čase bola majetkom zoborského kláštora, od r. 1468 panstva Skačany a od r. 1777 nitrianskej kapituly. Miestne obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom. Je nesporné, že v Opatovciach už od 15. storočia uplatňovali zemepanské práva najrozličnejšie šľachtické rodiny. V dostupných historických právach nie je konkrétne ani jedna z nich uvedená. Je to veľká škoda, pretože historický symbol obce korení v šľachtickom erbe. 
Keď som v decembri 1992 riešil erb Opatoviec nad Nitrou, podľa nie celkom jasného odtlačku som pečatidlo obce datoval do 18. storočia. V tomto zmysle som napísal aj expertízu, v ktorej som vyslovil presvedčenie, že musí jestvovať aj staršie pečatidlo zo 16. storočia. (Túto expertízu použil P. Kartous vo Verejnej správe 14/93). Môj predpoklad sa potvrdil. V novšom výskume som na dokumentoch z r. 1772 až 1777 skutočne našiel odtlačok obecného pečatidla zo 16. storočia. Je presne datované rokom 1590. tvorí ho štít s jednorožcom v skoku, doprevádzaný dvoma hviezdičkami. Kruhopis pečatidla znie: PECZET DIEDINI OPATOW(skej). Rok vzniku pečatidla: 1590 je rozložený po stranách štítu. 
Jednorožec je pomerne častou erbovou figúrou uhorskej šľachty. Používal sa najmä v erboch 15. – 17. Storočia. Skoro vždy je strieborný, roh a kopytá bývajú zlaté. Podľa tvaru štítu na pečatidle Opatoviec nad Nitrou ide o rod, ktorý bol povýšený do šľachtického stavu a dostal erb v druhej polovici 16. Storočia. Budúce výskumy majetkových pomerov v obci určite osvetlia otázku, ktorému rodu tento erb prislúcha. 
Pri tvorbe obecného erbu som v roku 1992, pochopiteľne, obnovil historický symbol Opatoviec nad Nitrou. Navrhol som modrý štít, v ktorom je strieborný jednorožec so zlatými kopytami. Jednorožec je doprevádzaný dvoma zlatými hviezdičkami. 
Svoj symbol obce nepretržite používala do začiatku nášho storočia. V druhej polovici 19. Storočia jeho používanie obmedzila nápisová pečiatka s textom: BAJMÓCZ-APATI KIS KOZSÉG NYITRA VÁRMEGYE PRIVIGYEI JÁRÁS. 
Poznamenávam ešte, že zistenie vlastníka rodového erbu, ktorý sa stal podnetom voľby obecného symbolu, neovplyvní obsah a formu erbu Opatoviec nad Nitrou. Naopak, veľkým dielom obohatí dejiny obce. Konštatujem, že obecný erb v prijatej podobe je jedinečný, aký nemá žiadna obec na Slovensku. 

Aktuálne hráme

Obec Opatovce nad Nitrou na mape

Otvoriť mapu v novom väčšom okne