Štvrtok, 19. september, 2019 | Meniny má Konštantín

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Sviatočné čarovanie

Kde a kedy ?

K najpočetnejším, najtajomnejším a najzaujímavejším ľudovým tradíciám patria bezpochyby tie, ktoré sa zachovávali vo vianočnom čase. Vytvárali sa všade tam, kde žili ľudia usilujúci sa podľa svojich možností a poznatkov brániť proti domnelým negatívnym silám, zabezpečiť si prosperitu do nového roka alebo využiť čarovnú atmosféru v prospech osobného šťastia.

Výnimkou nebol ani región hornej Nitry, ktorého zvyklosti budú stáť v popredí uceleného výberu vianočných tradícií z územia Slovenska, predstavených v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidziv rámci podujatia Sviatočné čarovanie. Návštevníci sa s nimi zoznámia prostredníctvom obrazovej prezentácie so sprievodným slovom lektora, vybraných predmetov zo zbierok múzea, ale aj niekoľkých krátkych dramatizácií s viac či menej dobrovoľným zapojením účastníkov.

V prípade záujmu budú môcť zúčastnené školy dodatočne prispieť do databázy vedomostí o vianočných zvykoch tým, že žiaci počas sviatkov vyspovedajú rodičov, starých rodičov alebo prarodičov a vyplnia s nimi krátky dotazník. Ten po prázdninách odovzdajú v škole, odkiaľ sa plný cenných informácií vráti späť do múzea.

 

Cieľová skupina: žiaci 4. - 9. ročníka ZŠ, študenti všetkých ročníkov SŠ
Optimálny počet žiakov v skupine: do 25
 

Účasť na sprievodnom podujatí je potrebné nahlásiť najmenej dva dni vopred: 046/5423054; 

Popis

Predstavenie vianočných zvykov z hornej Nitry