Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Mimi 51

Kde a kedy ?

MIMI 51

Od 09.11.2016 do 09.12.2016 

Popis

Výstava výtvarných diel Emílie Jakubisovej