Pondelok, 21. október, 2019 | Meniny má Uršuľa

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Andrej Truchlý - Sytniansky

Kde a kedy ?

Kto bol Andrej Truchlý - Sytniansky?


Tento národovec, kňaz a literárny dejateľ je významnou osobnosťou slovenského národného života druhej polovice 19. storočia. Študoval v banskobystrickom kňazskom seminári a po kňazskej vysviacke v r. 1867 pôsobil ako kaplán v Prievidzi šesť rokov. V roku 1872 spolu s M. Mudroňom a F. V. Sasinkom založil Prvú prievidzskú sporiteľňu.


Význam Andreja Truchlého – Sytnianskeho pre slovenskú históriu a najmä literatúru spočíva predovšetkým v organizácii slovenského literárneho života. V rokoch 1871 – 78 redigoval a vydával časopis Orol, ku ktorému pripojil v roku 1873 vlastnú literárno-kritickú prílohu Slovesnosť. V roku 1870 zostavil almanach Tábor, v ktorom dal priestor vtedajším slovenským literátom. Práve vďaka jeho redaktorskej a vydavateľskej aktivite sa k čitateľom dostali mnohé diela, ktoré sa nám tak zachovali až do dnešných čias, alebo tak pomohol k rozvoju literárnej aktivity kvalitných či začínajúcich slovenských autorov, ako bol napríklad Gustáv Kazimír Zechenter – Laskomerský alebo Terézia Vansová.


Andrej Truchlý – Sytniansky sa venoval aj prekladom z ruskej, poľskej, srbskej a chorvátskej literatúry a významným historickým dokumentom sú jeho životopisy Ľudovíta Štúra, Jána Palárika, Boženy Němcovej, Jána Kollára a ďalších domácich i zahraničných literárnych osobností.

Prednášať budú 10. novembra od 16. h Ivan Mrva a Marcel Puvák. 

Popis

Beseda venovaná známemu kňazovi, národovcovi, literátovi a botanikovi.