Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Za poznaním sveta: Pobaltie

Kde a kedy ?

Na prvý pohľad nenápadné postsovietske štáty Litva, Lotyšsko a Estónsko ležia na východnom pobreží Baltského mora v tieni obrovského Ruska. Všetky sú krajinami jantáru a turista, ktorý odhodí utkvelé predstavy, že ho nemajú čím prekvapiť, rýchlo zisti, že tento vzácny výtvor prírody je len jednou z mnohých vecí, ktorými vedia zažiariť.

Cestovateľ Mgr. Pavol Matlovič má už takéto príjemné zistenie úspešne za sebou a podelí sa s ním s každým, kto bude mať záujem. Jeho rozprávanie o Pobaltí, sprevádzané prezentáciou fotografií z ciest, sa uskutoční v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi v utorok 8. novembra 2016 o 17. h.

Návštevníci sa môžu tešiť na zaujímavosti z cesty sústredenej prevažne na mestá, v ktorých sa snúbi história s modernou a ktorých poznávanie vyvrcholí až za hranicami pobaltských republík, predstavením výstavného ruského Petrohradu. Presvedčia sa o výhodách i úskaliach cestovania po vlastnej línii, aby si po absolvovaní pobaltského pokračovania cyklu cestovateľských rozprávaní Za poznaním sveta, mohli sami vybrať ten najlepší spôsob pre ich vlastnú cestu za poznaním severovýchodnej Európy.

Popis

Rozprávanie s prezentáciou autentických fotografií a beseda