Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Majáles v Oslanoch

Kde a kedy ?

Hrá hudobná skupina Eufória Band

Popis

Majáles v kultúrnom dome