Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Zmiešaná štvorhra

Kde a kedy ?

Dvadsaťštyrihodinový, možno až indiskrétny výskum a pohľad do života dvoch úplne odlišných slovenských rodín. Správu o trpko-smiešnych účastníkoch dedinsko-mestskej ľudskej zápasovej štvorhry či hry, v ktorej sa tak trochu nepriamo zápasí o zmysel ľudského šťastia.

RéžiaOndrej Spišák

Účinkujú: Stanislav Štepka, Maruška Nedomová, Sv ätopluk Malachovský alebo Mojmír Caban, Barbora Švidraňová alebo Marta Maťová, Michal Kubovčík alebo Tomáš Pokorný, Gabriela Mihalčinová alebo Petra Molnárová, Jozef Adamčík alebo Ondrej Hraška, Vladimír Svítek alebo Ladislav Hubáček.

Vstupné: 14 €

Popis

Po storočnom historickom dobovom výlete do Radošiny a blízkeho slovenského okolia, ktorý bol obsahom dvoch predchádzajúcich  hier (Polooblačno a Sčista-jasna), autora Stanislava Štepku oslovila naša prítomnosť so všetkým, čo terajší život prináša! V komediálnej inscenácii, ktorú Stanislav Štepka nazval Zmiešaná štvorhra, skúmajú typickými výrazovými prostriedkami Radošinského naivného divadla, teda humorom, satirou a vtipným herecko-režijný m stvárnením, momentálny stav či kvalitu súčasného slovenského života, mieru nášho úsilia a najmä hľadania ľudského šťastia. V čom je zmysel ľudského šťastia? V zabezpečenom živote a v pekných veciach? Vo fungujúcich medziľudských vzťahoch? V krásnom snívaní? Autor a divadlo sa podujali na dvadsaťštyrihod inový, možno až indiskrétny výskum a pohľad do života dvoch úplne odlišných slovenských rodín, a takto chcú podať čo najkonkrétnejši u správu o trpko-smiešnych účastníkoch tejto dedinsko-mestsk ej ľudskej zápasovej štvorhry či hry, v ktorej sa tak trochu nepriamo zápasí o zmysel ľudského šťastia.