Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Za bránou múzea

Kde a kedy ?

  17. a 18. septembra pripravilo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi  tradičné dni otvorených dverí   pod názvom  Za bránou múzea .

Výstavy:
HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS
Múzejná dokumentácia vývoja prírody a spoločnosti v regióne hornej Nitry (revitalizovaná inštalácia stálej expozície s obohatením o nové prvky)

ĽUDOVÍT ŠTÚR A JEHO DOBA
K dvojstému výročiu narodenia najvýznamnejšieho slovenského národného dejateľa

VAVRINEC BENEDIKT Z NEDOŽIER 1555 - 1615
Prezentácia významného rodáka z hornej Nitry, jazykovedca a gramatika, pedagóga a školského reformátora, literáta, básnika a prekladateľa, filozofa, hudobníka, matematika, fyzika, astronóma a vojenského teoretika

 

Prezentácie:
SPIEVANKY Z MÚZEA
Tradičné a historické techniky známe z ľudových piesní

HÁDANKY Z MÚZEA
Spoznávanie muzeálií ukrytých v hádankách

AKO NA RODOSTROM
Poradenstvo a praktický návod na poznanie koreňov rodiny

Mesiac september sa pre kultúrnu obec vo všetkých 50 členských štátoch Európskej únie každoročne nesie v znamení celoeurópsky významného podujatia Dní európskeho kultúrneho dedičstva, konaných pod záštitou Rady Európy a Európskej komisie. Pozornosť najširšej verejnosti sa v tomto období prostredníctvom stoviek aktivít a projektov upriamuje na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva. Slávnostné otvorenie aktuálneho ročníka na Slovensku sa uskutoční 11. septembra 2015 v Modre. 

Popis

Dvojdňový cyklus je kombinovaným podujatím výstav, prezentácií a podujatí s cieľom informovať verejnosť o význame a bohatstve európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku.