Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Pietna spomienka pri súsoší sv. Cyrila a Metoda

Kde a kedy ?

Popis

Pietna spomienka venovaná vierozvestcom