Nedeľa, 20. október, 2019 | Meniny má Vendelín

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Preventívny seminár o domácom násilí

Kde a kedy ?

Občianske združenie Náruč

Detské krízové centrum Náruč

Prevencia patrí dlhodobo ku kľúčovým programom našej organizácie. Cieľom našich preventívnych programov je včasná osveta detí z materských, základných a stredných škôl, v rámci ktorej im poskytujeme informácie, ako rozpoznať násilie v rodine a ako sa pred ním chrániť. Vo svojich preventívnych aktivitách dôsledne dbáme na to, aby prevenciu vykonávali vyškolení preventisti, ktorí sú dôkladne oboznámení s problematikou násilia na deťoch, ale tiež so špecifikami komunikácie tejto náročnej témy s ohľadom na vek a rozumovú vyspelosť žiakov.

 

Prostredníctvom interaktívnych a hravých aktivít žiaci získavajú informácie o násilí, jeho príčinách, formách a možnostiach pomoci.

Preventívny seminár trvá dve vyučovacie hodiny, počas ktorých sa žiaci dozvedia aké sú:

  • Typy násilia
  • Motívy a príčiny násilia
  • Mýty o násilí
  • Ako sa chrániť

 

 

Miesto konania seminára: Zasadačka RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19

vstup8:30obsadené
vstup10:30obsadené

 

 

Lektorka: Mgr. Zuzana Majchráková

Preventistka a projektová manažérka Poradenského centra Náruč Čadca, so skúsenosťami s lektrovaním sociálno-psychologických výcvikov zameraných na sebapoznanie, komunikáciu a riešenie konfliktov a s koordinovaním členov multiinštitucionálnej spolupráce pre Žilinský kraj v Národnom projekte prevencie a eliminácie násilia na ženách.

Kontakt: majchrakova@naruc.sk; www.naruc.sk

Popis

Cieľom je včasná osveta detí z materských, základných a stredných škôl