Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Ďjelnički pre poTVORky: Kuchyňa Štúrovej mamy

Kde a kedy ?

Zdobenie medovníkov, ozdoby zo slaného cesta. 

Popis

Netradičné prázdninové podujatie venované Ľudovítovi Štúrovi.