Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Rozhýbme sa

Kde a kedy ?

Popis

ZŠ Školská Handlová pozýva žiakov, ich rodičov a priateľov školy na zábavné popoludnie.