Streda, 16. október, 2019 | Meniny má Vladimíra

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Kde sú sochy doma?

Kde a kedy ?

MEDZINÁRODNÝ DEŇ PAMIATOK A HISTORICKÝCH SÍDIEL

Kde sú sochy doma?

Prednáška Mgr. Barbory Matákovej, pracovníčky Krajského pamiatkového úradu Trenčín, spojená s obrazovou prezentáciou Ing. Barbory Dohnalovej, Ph.D.

 

 

Je dobré pripomínať si významné osobnosti a udalosti v našom živote. Jedným so spôsobov ako to urobiť, je postaviť pamätník či sochu. Sú dôstojným symbolom a väčšinou aj estetickým doplnkom daného priestoru.

Medzinárodný deň pamiatok vznikol z podnetu medzinárodnej mimovládnej organizácie ICOMOS (Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla) a v roku 1983 ho schválilo UNESCO.

Bývalé Československo, jeden zo zakladajúcich členov ICOMOS, si v tento deň od jeho ustanovenia každoročne pripomínalo význam ochrany pamiatok a historických sídiel. Od roku 1993 tak robí aj Slovenská republika.Hneď od vzniku tejto tradície bol Medzinárodný deň pamiatok pre odborníkov najmä „sviatkom“ pracovným.

Aj v tomto roku si ho pamiatkári pripomínajú predovšetkým zvýšenou aktivitou, odbornými podujatiami, seminármi, prezentáciou pamiatok verejnosti. Je to však práve verejnosť, ktorej je tento Medzinárodný deň pamiatok určený.

Občania, najmä mládež, by si dôkladne mali uvedomiť obrovské historické, technické, umelecké, estetické, prípadne ďalšie hodnoty, ktoré sú obsiahnuté v početných pamiatkových objektoch, pamiatkových rezerváciách, pamiatkových zónach a iných kultúrnych a historických lokalitách a územiach.

Medzinárodný deň pamiatok je jednou z mála udalostí, ktoré môžu tieto nevšedné hodnoty občanom priblížiť, vysvetliť, propagovať.

Popis