Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Svet Miriam

Kde a kedy ?

Výstava z tvorby Mgr. art. Miriam Kasperkevičovej - Bencovej
Kurátor výstavy: 
Jozef Vydrnák
Vernisáž: 20. apríl o 17:00

 

 

O autorke:

  • Miriam Kasperkevičová sa narodila 1970 v Bojniciach ako Miriam Bencová. Vyštudovala Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi a Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor maľba u prof. R. Sikoru.
  • Okrem pedagogickej práce /Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi/ sa vo svojej voľnej tvorbe venuje maľbe, kresbe, tvorbe z farebného plochého skla - vitráži, kombinovaným technikám a inštalácii.
  • Spolupracuje ako lektorka výtvarných kurzov, školení, postupových súťaží (AMA, Výtvarné spektrum), Klubu výtvarníkov a kurátorka mnohých výstav neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Trenčianskom kraji. Žije a tvorí v Bojniciach.

 

„Práce Miriam Kasperkevičovej - Bencovej sa vyznačujú príklonom k filozofickému mysleniu. Hľadá pojmy a symboly na vyjadrenie vyšších skutočností a právd za hranicami racionálnej a empirickej skúsenosti. Vytvára svet primárnych mytológií, uberá sa k ideám, pre ktoré nachádza vlastnú ikonografiu v znakoch a symboloch. Zmysel umenia v jej ponímaní prerástol z pojmu chápania umenia ako javu estetického do pojmov psychologických, do pojmov hry, do javov metafyzických až transcendentálnych“.

                                                                Eugénia Sikorová,  výtvarná teoretička

Popis

Výstava diel Miriam Kasperkevičovej - Bencovej