Piatok, 18. október, 2019 | Meniny má Lukáš

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Astronomický tábor

Kde a kedy ?

Hvezdáreň v Partizánskom  privíta v termíne  od 10. – 15. augusta 2015 záujemcov na astronomickom tábore pod názvom  HST - Letné Astronomické Bádanie v oblasti astronómie, fyziky a zemepisu.

Podmienky:  *vek od 10 do 17. rokov, * technická zručnosť pre prácu v Astro dielni.

Počet miest je obmedzený. Ubytovanie a stravu zabezpečíme vo výške účastníckeho poplatku.


Program : praktické pozorovanie hviezdnej oblohy

                 veľkým ďalekohľadom

                 zaujímavé prednášky, prezentácie  

                 s astronómie a kozmonautiky 

                 fyzikálne pokusy

                 robotické stavebnice

                 lepenie papierových modelov
 

Výška účastníckeho poplatku je 120 €. (V poplatku je zahrnutá strava a ubytovanie na celé trvanie tábora). Ostatné výdavky  priamo a nepriamo spojené budú financované Amavetom.

Popis

Program bude rozdelený na odbornú prípravu, aktivity v jednotlivých sekciách ako aj zábavnú (hry) a turistickú (lokalita Bielické bahná – náučný chodník, cesta do mesta a oboznámenie sa z jeho históriou a aj súčasnosťou).

Počas noci pozorovania meteorov, poznávanie hviezd, súhvezdí a orientácii na hviezdnej oblohe.

Postavíme a naprogramujeme svojho robota, raketu a vymodelujeme  kozmickú sondu. 

Prezentácia účastníkov prebehne v popoludňajších hodinách 10. 08. 2015  od 12:00 – 14:00 hod. v areáli Hvezdárne.

Pri prezentácii bude potrebné odovzdať preukaz zdravotnej poisťovne, potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku a potvrdenie o bezinfekčnosti od lekára  a zákonného zástupcu, ktoré nesmie byť viac ako 3 dni staré. Stravovanie začne prvý deň večerou a skončí posledný deň obedom.

 Ubytovanie je zabezpečené v samostatných bunkách po štyroch, vo hviezdnej osade Orión, s finančným príspevkom spoluorganizátora.

Dopravu si zabezpečí každý účastník sám.

 

Organizátori si vyhradzujú storno poplatok vo výške 10 €, ak sa účastník odhlási neskôr ako týždeň pred začatím Letného astronomického tábora  - HST.Prihlášky zasielajte do 15.júla 2015 na adresu:

Hvezdáreň v Partizánskom

Malé Bielice 177

95804 Partizánske

alebo emailom na: hvezdap@hvezdaren.sk