Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Hornonitrianske folklórne slávnosti

Kde a kedy ?

Poslaním Hornonitrianskych folklórnych slávností je zachovávanie ľudových zvykov, tradícií, piesní a tancov, tradičnej remeselnej výroby a ľudového odevu, ich šírenie a uvádzanie do života ľudí, odovzdávanie nastávajúcim generáciám, úcta k tradíciám a kultúrnemu dedičstvu našich predkov s osobitným zreteľom na región hornej Nitry. Cieľom je tiež konfrontácia a propagácia činnosti folklórnych a speváckych kolektívov a sólistov nášho regiónu, vzájomná výmena skúseností, čerpanie nových námetov a upevňovanie medziľudských vzťahov. 

Miesto konania: Lesopark Prievidza

Termín konania: 26. - 27. 6. 2015

Popis

PROGRAM:

26. 6. 2015 - piatok - Lesopark Prievidza

15:00   Škola tanca

16:00   Vernisáž Sochárskeho sympózia

16:30   Slávnostné otvorenie

17:00   VESELOŽE – mozaikový program detských folklórnych súborov

18:00   Komponovaný program gajdošov – Spojené huky Slovenska a hostia

19:00   Folklórny súbor SENIOR VTÁČNIK, Prievidza

20:00   Folklórny súbor JÁNOŠÍK, Partizánske

21:00  Folklórny súbor VRANOVČAN, Vranov nad Topľou

 

27. 6. 2015 – sobota – Lesopark Prievidza

16:00   Otvorenie

16:30   Folklórny súbor JÁNOŠÍK­ - SENIOR, Partizánske

17:00   BOLI PRI TOM – vyznania tvorcov a režisérov programov Hornonitrianskych folklórnych slávností

18:00   STRETNUTIE – vystúpenia folklórnych skupín regiónu

20:00   Ľudová hudba BEŤÁRI

21:00  Tanečné divadlo IFJÚ SZIVEK z Bratislavy s programom Kukučie vajíčko

22:00   Škola tanca

 

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:

Jarmok ľudovoumeleckej tvorby

Prezentácia a predaj ľudovoumeleckých predmetov majstrov hornej Nitry a iných regiónov Slovenska

Tvorivé dielne  tradičnej ľudovej tvorby pre deti

Ľudová tvorba pre deti pod odborným vedením  ľudových umelcov a majstrov

Folklór vo fotografii

Výber fotografií z predchádzajúcich ročníkov Hornonitrianskych folklórnych slávností

Tradičná kuchyňa hornej Nitry

Výroba a predaj jedál tradičnej kuchyne starých mám hornej Nitry

Ozdobte sa!

Prezentácia tradičných ľudových textilných techník

Sochárske sympózium drevenej plastiky

22. 6. – 26. 6. 2015