Piatok, 18. október, 2019 | Meniny má Lukáš

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Majstri pravnianskej doliny

Kde a kedy ?

Aj tento rok sa návštevníci podujatia môžu zoznámiť s tradičnými remeselnými technikami ľudových umelcov pravnianskej doliny. Predstavia sa ľudové majsterky tkáčky, majsterky v paličkovaní čipiek, zdobení vajíčok, majstri košikári, rezbári, tokári, šperkári, výrobcovia pracujúci s textilnými a novodobými materiálmi a nebudú chýbať ani tradičné jarmočné   medovníky. Pod vedením zručných remeselníkov  si môžu  návštevníci  vyskúšať  rôzne tradičné remeselné techniky a postupy.

Jarmok a prezentácia ľudových remesiel Majstri pravnianskej doliny bude spestrený kultúrnym programom. Vystúpi spevácky zbor Roveň pôsobiaci pri Jednote dôchodcov v Porube.

Kontakt: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Katarína Súkeníková, 046 512 18 12, www.rkcpd.sk

Popis

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi  v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, občianske združenie Hornonitrie, obec Poruba pripravili jedno z ďalších podujatí v rámci 13. ročníka projektu Zimné slávnosti Hornonitria. MAJSTRI  PRAVNIANSKEJ DOLINY

Prezentácia tradičnej ľudovoumeleckej tvorby majstrov pravnianskej doliny a regiónu hornej Nitry  sa uskutoční v sobotu 27. 2. 2016 o 15:00 h v Kultúrnom  dome v Porube pod záštitou starostky obce Poruba Ing. Heleny Čavojskej.