Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Vtáky pod lupou

Kde a kedy ?

14. januára 2016 o 16. h sa uskutoční slávnostná vernisáž prvej výstavy v tomto roku Vtáky pod lupou.

Je to prezentácia súkromnej zbierky dlhoročného filatelistu, ktorý sa zaujíma o túto problematiku. Táto medzi zberateľmi obľúbená téma je vďačným námetom, pretože poštových známok s touto tematikou vychádza pomerne veľa u nás na Slovensku i v zahraničí. Sám zostavovateľ zbierky ovláda názvy zozbieraných vtákov i v latinčine, pretože poštové známky vychádzajúce v zahraničí ich uvádzajú práve v tomto medzinárodnom názvosloví. Výstava prináša vtáctvo sveta zoradené podľa určitých kategórií: spevavce, vodné vtáctvo, dravce, ďatle, papagáje a iné.

Poštové známky sú pestrofarebné podľa toho, akej farby sú jednotlivé vtáky. Rozmanitosť zafarbenia peria jednotlivých vtákov spôsobujú rozličné druhy pigmentov. Od eumelanínov je sivá, čierna a tmavohnedá farba peria, od feumelanínov červenkastá, žltá a svetlohnedá, od karotenoidov sýtočervená a sýtožltá. Poštové známky sú vystavené na určitých listoch, tak ako ich spracuje zberateľ a sú doplnené popismi, ktoré vyhotovuje zostavovateľ. Z toho je zrejmé, že so zbierkou pracuje a jednotlivé údaje vyhľadáva v príslušnej literatúre. Tým, že tieto artefakty zoraďuje, učí sa spoznávať danú tému a rozširuje si svoj obzor. Každý filatelista sa chce so svojou zbierkou pochváliť aj iným a na to slúžia filatelistické výstavy, pričom jednu z nich vám ponúkame v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Filatelistická časť prezentácie je doplnená rôznymi druhmi vypreparovaných vtákov zo zoologického fondu.

Súčasťou výstavy je aj sprievodné podujatie, ktorým je v tomto prípade ohodnocovanie poštových známok alebo zbierok pre verejnosť súkromným zberateľom, expertom na túto problematiku. Toto ohodnocovanie je plánované na 16. februára 2016 od 13. do 15. h hodiny v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Okrem toho je pripravené podujatie pre školskú mládež zamerané na spoznávanie vtákov a tvorivá dielňa. Výstava Vtáky pod lupou potrvá do 6. marca 2016.

Popis

Prezentácia súkromnej zbierky dlhoročného filatelistu, ktorý sa zaujíma o poštové známky s tematikou vtáctva.