Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

32. Hornonitrianske folklórne slávnosti

Kde a kedy ?

Príďte na festival, ktorý je obrazovou, zvukovou a chuťovou vizitkou tohto kraja a ľudí v ňom.

Popis