Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Tanečná Romantická show Dáriusa Štrbu

Kde a kedy ?

Popis

klasické i moderné choreografie v podaní žiakov Dáriusa Štrbu a pozvaní hostia