Pondelok, 14. október, 2019 | Meniny má Boris

Načítavam, moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Časť poslancov opustila rokovanie (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku

1 2 >

Hodnoť:   mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

PROGRAM ROZVOJA MESTO NEVYPRACOVALO !!!

Vo svojom príspevku - dňa 28.8. 2017, ktorý mi však webmaster nepochopiteľne zmazal, som uviedol, že mesto Nováky chce žiadať finančné prostriedky z eurofondov ( či zo štátneho rozpočtu...), avšak dodnes, ako jediné mesto v (TSK) Trenčianskom samosprávnom kraji (a možno i v celej SR...) nevypracovalo PROGRAM ROZVOJA MESTA (bývalé PHSR...). Teda namiesto toho, aby primátor Daniš a prednosta MsÚ Milan Oršula vypracovali, resp. zabezpečili jeho vypracovanie, zaslali na TSK iba "predĺženie platnosti PHSR 2008-2013." Túto informáciu potvrdili písomne práve z TSK, na základe zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám. Čo teda vyplýva zo skutočnosti, že mesto Nováky dodnes nevypracovalo a nepredložilo "Program rozvoja mesta"?
V zmysle § 8 ods. 6) zákona: "Schválenie programu rozvoja obce (mesta) a príslušnej plánovacej dokumentácie...je podmienkou na predloženie žiadosti obce (mesta) o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2." Paragraf 4 ods. 2 zákona "hovorí": " Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú finančné prostriedky z fondov Európskej únie poskytované podľa osobitných predpisov." Toľko citát zákona...
Takže, páni - primátor Daniš a prednosta MsÚ Milan Oršula, ako chce mesto Nováky získať dotácie zo štátneho rozpočtu, resp. z fondov Európskej únie ??? Keď teda dodnes, ako jediné mesto v celom TSK, a možno aj v celej SR, nevypracovalo "Program rozvoja mesta" ???
Tu sa naozaj potvrdili slová primátora Daniša. ktoré o sebe povedal: Čo sa spravilo? Dohromady nič!"
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

ODPOVEĎ "LESOŽIENKE"

" Lesožienka", napíšete, či som vo svojich príspevkoch uviedol nejaké nepravdivé informácie? Určite viete, že som vo všetkých svojich príspevkoch, týkajúcich sa mesta Nováky - primátora Daniša a prednostu MsÚ Milana Oršulu - vždy uviedol iba pravdivé informácie, podložené dôkazmi, ktoré som získal v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám.
Alebo uvediete predsa len nejakú takú informáciu?
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

ČO SA SPRAVILO? DOHROMADY NIČ!!!

To je citácia primátora mesta Nováky v tomto článku, kde hovoril o sebe! Budem ho ešte doslova citovať, pretože webmaster nepochopiteľne zmazal moje dva príspevky, v ktorých som doslova citoval primátora Daniša (v článku Silvera Jurtinus), kde hovoril o sebe - citujem: "Čo sa spravilo (doteraz za takmer 3 roky, čo je Daniel Daniš vo funkcii primátora - moja poznámka) ? Dohromady nič! Bol tu štyri roky a čo ukázal? Nič !!!"
Toľko citát primátora Daniša... Tieto pravdivé vety povedal o sebe pán primátor na MsZ dňa 24.8. 2017.
Ako občan mesta Nováky (podobne ako aj mnohí ďalší občania Novák...), musím s ním skutočne súhlasiť!!! Dôkazy? Tu sú... Primátor Daniš totiž v r. 2015 svojvoľne, a to dokonca bez vedomia poslancov MsZ, zrušil zmluvu s Ministerstvom zdravotníctva SR na Rekonštrukciu Polikliniky v Novákoch - na sumu takmer 900 000 EUR, t.j. cca 27 mil. Sk !!! Z tejto sumy malo mesto Nováky zaplatiť iba 44 000 EUR ! Treba zdôrazniť, že tých takmer 900 000 EUR z eurofondov vybavilo ešte bývalé vedenie mesta Nováky. Zároveň treba zvýrazniť skutočnosť, že vo všetkých ostatných mestách SR, v ktorých podobný nenávratný finančný príspevok (NFP) - teda cca 900 000 EUR - na Rekonštrukciu polikliník dostali, rekonštrukciu polikliník aj zrealizovali !!! Či to bolo v Košiciach, Žiline, Štúrove alebo v Kysuckom Novvom Meste... Iba Nováky nie... Ako je to možné páni - primátor Daniš a prednosta MsÚ Milan Oršula??? A to "stará" novácka Poliklinika "slúži" nielen občanom Novák, ale aj občanom ďalších 26 obcí !!! Takže "slúži" cca 40 000 občanom okresu Prievidza!
Aké bolo ďalšie nepochopiteľné konanie primátora Daniša? Primátor Daniš opäť svojvoľne rozhodol o tom, že nepodá odvolanie voči rozhodnutiu prvostupňového súdu (Okresného súdu Prievidza), a tak dobrovoľne zaslal súkromnej firme cca 140 000 EUR, t.j. cca 4,2 mil. Sk !!! A to za údajné ústne uzatvorené zmluvy, čo zákon vôbec v samospráve nepripúšťa !!! Ani jediný poslanec MsZ - dňa 3.6. 2016 - na mimoriadnom MsZ nehlasoval za to, aby sa mesto Nováky "neodvolalo"... Primátor Daniš totiž vo svojom zverejnenom "stanovisku" doslova uviedol: "Ako primátor mesta som sa rozhodol neodvolať sa...".
No a aké bolo ďalšie nepochopiteľné konanie primátora Daniša? Dňa 31.3. 2016 podpísal Zmluvu na práce, resp. služby týkajúce sa bezpečnosti pri práci a PO na neuveriteľnú sumu 24 000 EUR, t.j. 723 000 Sk !!! Je to totiž suma vyššia o neuveriteľných viac ako 3 600 % !!!!!! A to oproti dovtedy platnej zmluve na uvedené práce, resp. služby. Do r. 2016 totiž na uvedené služby bola uzatvorená zmluva, resp. zmluvy na sumu 664 EUR, t.j. 20 000 Sk. Zrejme tomu mnohí vôbec neveríte... Tieto zmluvy si však môžete nájsť na webovej stránke mesta Nováky. V meste Bojnice je táto suma za uvedené služby - iba vo výške 600 EUR, t.j. 18 000 Sk a v meste Turčianske Teplice to je suma 1 188 EUR... No a v Novákoch to je teda neuveriteľných 24 000 EUR, t.j. 723 000 Sk... Všetky tieto informácie sú pravdivé, pretože som si ich získal z príslušných MsÚ uvedených miest - v zmysle Zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám. Bude aj tento môj príspevok zmazaný??? Ďalšie "dôkazy" pravdivosti slov primátora Daniša, že doteraz - za jeho pôsobenia - sa neurobilo, ako povedal, "dohromady nič" - uvediem v nasledujúcich príspevkoch.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

PREDNOSTA NEUROBIL ABSOLÚTNE NIČ!!!

Poslankyňa Horná priamo na MsZ - dňa 24.8. 2017 - prednostovi MsÚ Milanovi Oršulovi pravdivo povedala: "... poslanci v apríli mesto zaviazali, aby najprv nechalo vypracovať tepelný audit, na základe ktorého sa ukáže, či je táto investícia účelná. Od apríla prednosta (Milan Oršula) neurobil absolútne nič!!! A teraz bude hádzať vinu na nás? Pýtala sa Horná... Domnievam sa, že s týmto jej názorom sa dá iba súhlasiť.
Aké bolo teda ďalšie nepochopiteľné konanie primátora Daniša a prednostu MsÚ Milana Oršulu - okrem spomínaného obrovského zlyhania s nováckou Poliklinikou, kde mesto Nováky nerealizovalo jej Rekonštrukciu, hoci bývalé vedenie mesta "vybavilo" na ňu takmer 900 000 EUR?
V roku 2015 - konkrétne 16.12. 2015 - podpísal primátor Daniš Zmluvu na Rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste Nováky s istou významnou firmou (jej názov nemôžem uviesť, aby mi webmaster nezmazal aj tento príspevok z dôvodu reklamy firmy...). V tej zmluve bolo uvedené, že všetky práce musia byť zrealizované a "dielo" odovzdané - do 15.12 2015 !!!!!!!!!!!!!!!!! Áno, čítate to skutočne správne... Je to nepochopiteľné, ale je to tak... Túto zmluvu som si vyžiadal totiž z MsÚ Nováky - v zmysle zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám... To si môže vyžiadať každý občan, ktorý sa chce presvedčiť o pravdivosti mojich tvrdení. No a dňa 21.12. 2015 mesto Nováky poslalo na účet "dotyčnej" firmy celú sumu cca 269 000 EUR - za práce, ktoré mali byť do 15.12. 2015 zrealizované... A neboli ! Práce boli zrealizované až v lete 2016... Ale zaplatené boli už 21.12. 2015... Hoci v zmluve bolo uvedené, že "úhrada" bude až po zrealizovaní všetkých prác a odovzdaní diela. Mesto Nováky malo zaplatiť z celkovej sumy iba 5 %... A aká bola skutočnosť? Neoprávnené výdavky boli vo výške cca 69 000 EUR, takže mesto Nováky namiesto cca 10 000 EUR zaplatilo o takmer 70 000 EUR viac !!!!!!!!!!! Kto to spôsobil - páni primátor Daniš a prednosta MsÚ Milan Oršula??? Tých takmer 70 000 EUR mohlo byť "použité" napr. na "mládež", v športových kluboch, či opravu ciest... Kto je za to zodpovedný? Čo sa týka práve Rekonštrukcie verejného osvetlenia, treba oceniť prácu starostov "susedných" obcí - napr. Z. Kostolian, či Oslian, kde uvedené obce zaplatili za Rekonštrukciu osvetlenia vo svojej obci , na rozdiel od mesta Nováky, skutočne iba 5 % !!! V Oslanoch to bolo z celkovej sumy 230 333 EUR, iba 11 517 EUR, teda 5 %! Všetky tieto informácie som si získal práve v zmysle zákona č. 211/2000... Ako je to teda možné, páni - primátor Daniš a prednosta Oršula??? Tieto otázky som položil primátorovi Danišovi a prednostovi MsÚ Milanovi Oršulovi aj priamo v rozprave na MsZ, avšak odpovede som sa od nich dodnes nedočkal !!! Primátor, ani prednosta totiž na mnohé otázky občanov už dlho neodpovedajú !!! Dôkaz? Viď. webovú stránku primátora, kde neodpovedá na legitímne otázky občanov už viac ako 2 roky - konkrétne od 11.5. 2015 ! A v článkoch redaktora Silvera Jurtinusa sa môžete dočítať, že ani novinárom primátor Daniš a prednosta Oršula už dlho neodpovedajú !!! Všetky skutočnosti, ktoré som uviedol, sú pravdivé a môže sa o nich presvedčiť každý občan - kliknutím na spomínané články Silvera Jurtinusa, webovú stránku primátora Daniela Daniša, resp. vyžiadaním si predmetnej zmluvy z MsÚ Nováky, či prečítaním si článku - vyjadrenia poslankyne Hornej... Aj tento môj príspevok bude zmazaný???
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

Citujem slová prednostu MsÚ

Citujem slová prednostu MsÚ, nech je teda povedané aj to B a nie len A.

Pani poslankyňa Horná ako "dlhoročný komunálny politik a odborník" by mala vedieť, že svoje tvrdenia, pre zvýšenie dôveryhodnosti, by mala aj preukázať. Preto ak tvrdí že úrad vo veci auditu centrálneho tepelného zdroja nič neurobil tak klame. Od roku 2015 sa mesto intenzívne zameralo na podporu centrálneho tepelného zdroja ako najčistejšieho, najekologickejšieho a z hľadiska ochrany životného prostredia aj najkontrolovanejšieho spôsobu vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody. Pani poslankyňa Horná a jej podporovatelia to mohli vedieť, ak by sa boli zúčastnili prednášky odborníka, ktorú sme na tému vykurovania zorganizovali pre poslancov MsZ ale i občanov mesta.

Taktiež by skupina poslancov, ktorú zastupuje pani Horná mala vedieť, že majiteľom centrálneho rozvodu tepla je mesto, ktoré je povinné sa oň aj starať. Starať tak, aby tento zdroj bol nielen ekologický ale pre občana aj efektívny, teda čo najlacnejší. Starať sa oň bude musieť aj vtedy, či naň bude napojený jeden bytový dom, alebo niekoľko stoviek bytov. K tomuto sme po roku 2015 nasmerovali našu činnosť. Dôkazom toho je aj snaha o spracovanie koncepcie tepelného hospodárstva mesta ako základného predpokladu na získania nenávratného finančného príspevku. To znamená, že mesto by zo svojich zdrojov hradilo projekt a podieľalo by sa určitým percentom na realizačných nákladoch. Túto snahu však skupina poslancov zablokovala. Podľa môjho názoru zablokovala len preto, že sa nechala ovplyvniť krčmovými rečami nemenovaného poslanca, že nebudú schvaľovať to na čom sa primátor a prednosta nabaľujú. Zase bez akýchkoľvek dôkazov. Zablokovali rozvoj mesta, ktorý by bol zefektívnil spotrebu tepla pri jeho dodávke do bytových domov, na základe krčmových rečí. Zablokovali to, na čo sme mohli získať prostriedky z iných zdrojov. Neuvedomili si to, že ráz aj tak toto mesto bude musieť centrálny rozvod tepla rekonštruovať a čo je najhoršie, medzi tým aj opravovať. Neuvedomili si to, že možnosť získať cudzie zdroje už nemusí byť a zaplatí to mesto z vlastného, čo bude stáť omnoho viac, ako by nás to stálo dnes. Táto skupina poslancov si neuvedomila, že podporujú hru niekoho, ktorý z toho chce v budúcnosti vytĺcť politický kapitál. Buď si to neuvedomujú alebo im je to jedno, že na to doplatí občan a toto mesto. Dúfam, že táto skupina poslancov, ktorú zastupuje pani poslankyňa Horná, to na najbližšom stretnutí s občanmi, príde vysvetliť majiteľom bytov, napojených na centrálny zdroj tepla.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

ĎALŠIA HANBA PRE NOVÁKY !!!

V článku Silvera Jurtinusa je uvedené vyjadrenie primátora Daniša, ktorý na MsZ povedal :Sabotáž, sabotáž, sabotáž!" Takto sa totiž vyjadril na adresu poslancov... No a podobne sa vyjadrujú teraz aj občania Kukučínovej ulice v Novákoch na adresu primátora... Ich ulica je totiž už celá niekoľko mesiacov rozkopaná!! Práve tých nespokojných občanov sme videli v hlavných správach najsledovanejšej slovenskej televízie... Teraz sa tam údajne už viac ako 2 týždne nepracuje !!! Ako sme videli v televíznej reportáži, občania tam nielenže nemajú "prístup" autami ani do svojich garáží, ale k niekoľkým bytovkám nemajú prístup ani záchranné zložky, t.j. ani sanitky, ani hasiči !!!!!!!!!! Takto je vlastne ohrozená nielen bezpečnosť občanov, ktorí v tých bytovkách bývajú, ale aj ich zdravie!!! V reportáži bolo tiež povedané, že je šťastím, že tam zatiaľ záchranné zložky nemuseli zasahovať... Dokedy??? Občania Novák určite očakávali, že sa k tomuto problému "čelom" postaví, a vyjadrí sa do televízie, primátor Daniš... Ale márne... Hoci bol pán primátor na MsÚ, a teda mohol, a aj sa mal - ako štatutárny zástupca mesta Nováky - k tak závažnému problému vyjadriť, nevyjadril sa !!! Schoval sa??? Zrejme áno, lebo pod "štandardou" primátora mesta "stál" radový referent mesta Nováky Ing. Šimánek a ten odpovedal na otázky redaktora... A aké boli jeho odpovede? Domnievam sa, že naozaj veľmi "chabé"! Nevedel totiž povedať žiadny konkrétny termín ukončenia opravy Kukučínovej ulice. Občania Novák (a hlavne tej rozkopanej ulice...) sú z konania vedenia mesta a neriešenia tak závažného problému, o ktorom je teraz informované "celé Slovensko", oprávnené sklamaní, ba až pobúrení... Veď sme to videli na vlastné oči z reakcií občanov dotknutej ulice, ktorí sa vyjadrovali "na kameru". Veľavravný bol aj úvodný komentár k tej reportáži, keď moderátor povedal, že na Kukučínovej ulici v Novákoch by teraz nechcel asi bývať nikto... A zrejme mal pravdu...
Takže je to ďalšia hanba vedenia mesta Nováky - odvysielaná v celoslovenskej televízii... A to po obrovskej hanbe, ktorú utŕžilo vedenie mesta Nováky, keď (ako jediné v SR z miest, ktoré dostali podobnú dotáciu..) nerealizovalo Rekonštrukciu nováckej Polikliniky, hoci bývalé vedenie mesta na ňu "vybavilo" takmer 900 000 EUR z eurofondov... Bolo to totiž odvysielané aj v celoslovenských televíziách (aj vo verejnoprávnej, aj v súkromnej, a to najsledovanejšej televízii - ako aj teraz...). Ďalší obrovský "trapas", ba doslova "hanbu", utŕžil primátor Daniš aj 13.3. 2013, keď sa vyjadroval, resp. skôr nevyjadroval v relácii "Reportéri"... Potom sa primátor Daniš dokonca písomne sťažoval na verejnoprávnu TV, pričom doslova v sťažnosti napísal: "Som odhodlaný podrobiť reportáž právnej analýze, a v prípade, že bolo zasiahnuté do mojich práv na ochranu osobnosti... podniknem príslušné právne kroky... na ochranu mojich práv a právom chránených záujmov". Toľko jeho citát zverejnený na tejto stránke... A aký bol výsledok jeho sťažnosti? Silver Jurtinus v článku - dňa 25.5. 2017 - uviedol: "Primátor Novák neuspel! Reportáž RTVS bola podľa členov rady pre vysielanie objektívna !!! Členovia rady uznali sťažnposť za neopodstatnenú. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní členovia rady" !!!Toľko citát...
Takže to bol ďalší "obrovský trapas" primátora Daniša - a to na celé Slovensko... Aký bol ďalší? Taký, že primátor Daniš i prednosta MsÚ Milan Oršula odmietli odpovedať na otázky redaktora Silvera Jurtinusa! Aký bude ďalší???
 

1 2 >

Prihláste sa

(?)
 


Ďalšie možnosti
Zoznam diskusií

Registrácia
Zabudnuté heslo
Kódex diskutujúceho

Už ste čítali?