Štvrtok, 18. august, 2022 | Meniny má Elena, Helena

Viete, kde v sobotu volíte?

Prinášame kompletný zoznam volebných okrskov podľa ulíc v Prievidzi, Handlovej, Bojniciach a Novákoch.

(Zdroj: ilustračné - MARIÁN KUCMAN)
ysledky-120x90.jpg
Chcete vedieť, kto chce byť vo vašej obci alebo meste starostom či primátorom.

BOJNICE

Okrsok 1 - Mestský úrad Bojnice (Cintorínska, Zámok a okolie, Podzámocká, Hurbanovo námestie, Sládkovičova, Hviezdoslavova, Bernolákova, Záhradná, Športová, Kvetová, Okrajová, Rybničky, Prievidzská, Rekreačná, Kúpele, Kúpeľná, Hlboké, Na Chmelnici, Opatovská cesta)

Okrsok 2 - Centrum voľného času Junior (Školská 1 - od zrkadiel po Jánošikovu ulicu párne 2-62, nepárne 1-43, Janka Kráľa, Krátka, Mierova, Dukelská, Nemocnica, Hlinku, Jesenského, Pribinova, Homoulicka, Svätoplukova, Sama Chalupku, Mojmírova, Jánošikova + Chata Janošík, Stráne)

Okrsok 3 - Centrum voľného času Junior ( SNP, Lúčky)

Okrsok 4 – Nemocnica – ubytovacie zariadenie (Školská - od Jánošikovej ulice po ulicu Komenskeho (Parne 64 - 66 Neparne 47 - 79), Martina Rázusa, Komenského, Štúrova, Kukučínova, Banícka, Lesná + obytne chaty. Tále)

Okrsok 5 - Dom kultúry a mládeže Dubnica (Školská – od Komenského ulice (párne od 68 neparne od 83, 83 je v časti Bojnice), Velvarská, Tehelná, J. Holého, Hečkova, Tatarku, Bajzova, Lány, Bottova, Tajovského, Dubnická, Moyzesova, Kpt. Nálepku, Samoty, Kuty, 1. mája, Sadova, Slnečná)

HANDLOVÁ

Okrsok 1 - Základná škola Mierové nám. (1.mája 2-10 P, ČSA 2- 46 P, Majerníková C, Mierové námestie C, Remata C, Mierové nám.27)

Okrsok 2 - Základná škola Mierové nám. (Prievidzská 1-79 N, 8-66 P, Mierové nám. 27)

Okrsok 3 - Materská škola Morovnianska cesta I. (Okružná 13-53 N, 22-34 P, Morovnianska cesta 6)

Okrsok 4 - Základná škola Morovnianska cesta (Morovnianska cesta 15-53 N, Kvetná C, M. Krššákovej C, M. Vladovej C, M. R. Štefánika C, Savina C, Športová C, Švermova C, Morov. cesta 55)

Okrsok 5 - Materská škola Morovnianska cesta II. (Morovnianska cesta 2,10-64 P, Morov. cesta 6)

Okrsok 6 - Materská škola Morovnianska cesta III. (Morovnianska cesta 1-13 N, Okružná 7,11, 2-20 P, Morov. cesta 6)

Okrsok 7 - Stredná odborná škola (1.mája 1,7,9,17-35 N,12-58 P, Dimitrovova 21-41 N, 22-24 P, Krátka C, Lipová C, Poštová 40-52 P, Prievidzská 2-4 P, Pstruhárska C, Lipová 8)

Okrsok 8 - Mostná ulica – blok D (Mostná C Mostná s.č.1947)

Okrsok 9 - Základná špeciálna škola (1. mája 37-101 N, 60-102 P, 29.augusta 2-38 P, Dimitrovova 1-19 N, 2-20 P, 26-28 P, Obrancov mieru C, Poštová 2-18 P, Ružová C, Údernícka C, Nám. baníkov 20)

Okrsok 10 – HBP, Baňa Handlová (Fučíkova C, Štrajková C, J. Vallu C, Liptovská C, M. Čulena C, Náhradné pole C, Šmeralova C, Zápotockého C, Štrajková 1)

Okrsok 11 - Dom kultúry Handlová (29.augusta 40-50 P, Partizánska 1,3 N, 2-10 P, SNP C, Potočná C, Železničiarska C, Nám. baníkov 3)

Okrsok 12 - Mestský bytový podnik (29.augusta 52-90 P, Banská cesta C, I. Krasku C, Mlynská C, Partizánska 7-59 N, 26-40 P, Pekárska C, Pekárska 16)

Okrsok 13 - Seniorcentrum (Brigádnicka C, Hečkova C, Hlboká C, Hviezdoslavova C. I. Olbrachta C, J. L. Bellu C, Jánošíková C, Kpt. Nálepku C, L. Novomeského C, Ligetská C, Odbojárov C, Robotnícka C, M. Krššákovej 1)

Okrsok 14 - CVČ Relax (29 .augusta 1-79 N, Duklianska C, F. Nádaždyho C, Nám. Baníkov C, F. Nádaždyho 2)

Okrsok 15 - Základná škola Školská (Cintorínska C, Gagarina C, Hurbanova C, J. Kráľa C, Jilemnického C, Kremnická C, Kunešovská C, Pionierov C, Ľ. Štúra C, Mládežnícka C, Parková C, Sadová C, S. Chalúpku C, Školská C, Školská 53)

Okrsok 16 - Horný koniec - potraviny (Ciglianska C, Pod Šachtou C, Stará cesta C, Žiarska C, Žiarska 12)

Okrsok 17 - Dom kultúry Nová Lehota (Nová Lehota C)

Okrsok 18 - Dom kultúry Morovno (Morovno C)

(Vysvetlivky pre Handlovú: P – párne čísla, N – nepárne čísla, C – všetky čísla na ulici)

NOVÁKY

Okrsok 1 – Kultúrne centrum mesta Nováky (južná časť mesta po Svätoplukovu ulicu)

Okrsok 2 – Základná škola na Pribinovej ulici (časť mesta od Svätoplukovej ulice po Pribinovu ulicu)

Okrsok 3 – Centrum voľného času (na Ulici Hronského (stred mesta od Pribinovej ulice po Lehotskú ulicu)

Okrsok 4 – Základná škola na Ulici Hronského (severná časť mesta od Lehotskej ulice)

Okrsok 5 – Požiarna zbrojnica (západná časť mesta od železničnej trate a Lelovce)

PRIEVIDZA

Volebný obvod 1

Okrsok 1 - Kultúrny dom Necpaly (Astrová, Fialková, Hornonitrianska cesta, Klinčeková, Konvalinková, Na stráňach, Na záhumní, Narcisová, Nezábudková, Pod horou, Poľná, Slnečná, Snežienková, Tulipánová, Zelená)

Okrsok 2 - Základná škola Malonecpalská (Kútovská, Necpalská, Veľkonecpalská)

Okrsok 3 - Základná škola Malonecpalská (Gazdovská, Urbárska)

Okrsok 4 - Základná škola Malonecpalská (Dúbravská, Majerská, Malonecpalská)

Okrsok 5 - Materská škola Športová ulica (Lúčna ul. párne: 14 – 28, nepárne: 33 - 47; Nedožerská cesta, Staničná, Športová 40, Traťová )

Okrsok 6 - Stredná odborná škola Lúčna ulica (Krátka, Kvetná, Lúčna 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Nová, Športová 1, 1A,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; A. Hlinku, Ul. stavbárov, T. Vansovej, Zdravotnícka, Železničiarska)

Okrsok 7 - Základná škola Rastislavova ulica (Námestie slobody, Pribinovo námestie, Šumperská ul., Ul. M. Hodžu)

Okrsok 8 - Základná škola Rastislavova ulica (Bakalárska, Ciglianska cesta, Garážová, Košovská cesta, Nábr. J. Kalinčiaka, Nábr. sv. Metoda, Púšť, Rastislavova, Sebedražská cesta, Ul.G.Švéniho, Ul. J. Hollého, Ul. M. Mišíka, Ul. Š. Moyzesa)

Okrsok 9 - Gymnázium V.B.Nedožerského (Dlhá, Záhradnícka)

Okrsok 10 - Gymnázium V.B.Nedožerského (Cesta pod skalou, Nábr. sv. Cyrila 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, Vinohradnícka, Vrchy)

Okrsok 11 - Stredná odborná škola obchodu a služieb (Cesta pod Banskou, Kukučínova ul., Lehotská cesta, Malolehotská ul., Nábr. A. Kmeťa, Nábr. J.Kalinčiaka 12A, Nábr. sv. Cyrila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Sitnianskeho ul., Ul. A. Škarvana, Ľ. Podjavorinskej, Vajanského, Vápenická, Veľkolehotská cesta, Východná ul.)

Volebný obvod 2

Okrsok 12 - Materská škola Ul. P. Benického (Duklianska, Malá, Mierové nám., Súbežná, Tichá, Ul. A. H. Gavloviča, A. Sládkoviča, Ľ. Štúra)

Okrsok 13 - Materská škola Ul. P. Benického (Svätoplukova ul., Ul.M. R. Štefánika, Vnútorná ul.)

Okrsok 14 - Základná škola Ul. S. Chalupku (Ul.A. Stodolu, Ul.J. Murgaša, Ul.Š. Baniča)

Okrsok 15 - Základná škola Ul. S. Chalupku (Gorazdovo nábr., Okružná cesta, Priama ulica, Ul.A. Rudnaya)

Okrsok 16 - Základná škola Ul. S. Chalupku (Ul.B. Björnsona, Ul.J. Palkoviča, Ul.J. Siváka)

Okrsok 17 - Základná škola Ul. S. Chalupku (Garbiarska, Klampiarska, Letisková, Malookružná, Mlynská, Obuvnícka, Priechodná, Riečna, Stredná, Súkennícka, Tkáčska, J. Kráľa, J. Žirku, Úzka, Zadná)

Okrsok 18 - Základná škola Ul. S. Chalupku (Banícka ul., Ul. S. Chalupku)

Okrsok 19 - Obchodná akadémia (Ul.D. Krmana, Ul.Š. Králika

Okrsok 20 - Obchodná akadémia (Bojnická cesta, Krajná ul., Nám. J. C. Hronského, Trhová, Ul. D. Kubíka, F. Madvu, J. Pauleho, J. Škopca)

Volebný obvod 3

Okrsok 21 - Úrad práce, soc. vecí a rodiny (sídlisko Zapotôčky) Ul. J. Červeňa (Átriová, Májová, Nábrežná, Tenisová, Ul. I. Krasku párne 2 – 30; Ul. J. G. Tajovského, J. Kollára, M. Falešníka, Ul. olympionikov, R. Jašíka, Š. Závodníka, T. Milkina)

Okrsok 22 - Úrad práce, soc. vecí a rodiny (sídlisko Zapotôčky) Ul. J. Červeňa (A. Mišúta, I. Krasku nepárne 1 – 45; Ul. J. Bendíka, J. Červeňa, P. Dobšinského)

Okrsok 23 - Zariadenie pre seniorov Prievidza Ul. J. Okáľa (J.I. Bajzu, J. M. Hurbana, J. Okáľa, M. Rázusa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17)

Okrsok 24 - Základná škola Ul. P. Dobšinského (J. Fándlyho, J. Francisciho, J. Matušku 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12)

Okrsok 25 - Základná škola Ul. P. Dobšinského (Rad L. N. Tolstého, Ul. A. Bednára, E. M. Šoltésovej, J. Matušku párne 14 – 24; Ľ. Ondrejova 38, 40, 42)

Okrsok 26 - Základná škola Ul. P. Dobšinského (Ul. Ľ. Ondrejova 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 B, 24C, 25, 27, 28 A, 32, 34, 36)

Okrsok 27 - Materská škola Ul. J. Matušku (A. Žarnova, I. Bukovčana nepárne 17 – 31)

Okrsok 28 - Základná škola Ul. P. J. Šafárika (Šulekova ul., Ul. I. Bukovčana nepárne 1 – 11, 16)

Okrsok 29 - Základná škola Ul. P. J. Šafárika (Ul.J. Palárika, Ul.J. Roháča, Ul. P. J. Šafárika)

Okrsok 30 - Základná škola Ul. P. J. Šafárika (Jégého ul. nepárne 1 – 11; Ul.L.Stančeka, Urbánkova ul.)

Okrsok 31 - Základná škola Ul. P. J. Šafárika (Jégého 2, 4, 6; Ul. M. Rázusa čísla 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50)

Volebný obvod 4

Okrsok 32 - Základná škola Ul. energetikov (Ul. energetikov 1A, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 C, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46)

Okrsok 33 - Základná škola Ul. Energetikov (Koceľova, Prírodná, Ul. energetikov 31, 33, 35, 37, 48, 50, 52; V. Benedikta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, Včelárska)

Okrsok 34 - Základná škola Ul. energetikov (A. Bernoláka, M. Gorkého párne 2 – 18, V. Benedikta 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 32)

Okrsok 35 - Materská škola Ul. M. Gorkého (M. Gorkého 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54)

Okrsok 36 - Materská škola Cesta Vl.Clementisa (Cesta Vl. Clementisa)

Okrsok 37 - Materská škola Cesta Vl.Clementisa (Agátová, Bazová, Bôrová, Buková, Dubová, Hrabová, Jaseňová, Jedľová, Lipová, Na karasiny 14, 16, 34, 36, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71 B, Rakytová, Smreková)

Okrsok 38 - Centrum voľného času Spektrum (Na karasiny 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55)

Okrsok 39 - Centrum voľného času Spektrum (Makovického, Nad terasami, Ul.K. Novackého 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19)

Okrsok 40 - Centrum voľného času Spektrum (Bottova ul., Jánošíkova ul., Koncová, Mojmírova, Rovná, Skrytá, J. Alexyho, J. Gramantíka, J. Záborského, K. Kuzmányho, Ul.K. Novackého 3, M. Benku, M. Medveckej, Ul.odbojárov, Ul.S. Mečiara)

Okrsok 41 - Základná škola Mariánska ul. (Hrnčiarska, Mariánska, Medzibriežková, Partizánska, Povstalecká, Puškinova, B. Slančíkovej, C. Majerníka, J. Jesenského, Veterná)

Volebný obvod 5

Okrsok 42 - Kultúrny dom Veľká Lehôtka (Hlboká, Hradecká, Mlynárska, Mrazničná, Na lúčky, Podhorská, Remeselnícka, Roľnícka, Strmá, Školská, Uhlištná, J. L. Bellu, Viničná, Vrchárska)

Volebný obvod 6

Okrsok 43 - Kultúrny dom Malá Lehôtka (Krížna, Na lánoch, Na vŕšku, Pod poliankou, Ružová, Spojovacia ul., Ul.družby, F. Hečku)

Volebný obvod 7

Okrsok 44 ´- Kultúrny dom Hradec (Družstevná, Južná, K potoku, Lesná, Na stanište, Na záhrade, Parková, Pavlovská, Pekná, Pod hájik, Pod hôrku, Pod hrádkom, Richtárska, Súhradská, Ul. 1. mája)

Najčítanejšie na My Horná Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu
 2. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 3. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás
 4. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur
 5. Auto bez čakania? VW T-Cross môžete mať hneď a aj so zľavou
 6. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 7. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 8. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 1. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 2. Čakáte bábätko? Union má preň nachystané veľké množstvo výhod
 3. Agrokomplex 2022
 4. 365.bank si naďalej upevňuje svoju pozíciu plnoformátovej banky
 5. FoodCycler definitívne skoncuje s muškami v kuchyni
 6. Nadácia COOP Jednota pomáha dlhodobo chorým pacientom
 7. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu
 8. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur
 1. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur 34 511
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 23 422
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 13 744
 4. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu 6 246
 5. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 4 610
 6. Nie som superman, ale viem, že Prešov má na to byť supermestom. 4 083
 7. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás 3 690
 8. Zdravo a chutne. Vyskúšajte recepty šéfkuchára Jara Žídeka 2 451

Blogy SME

 1. Martin Greguš: Pravda o hypotékach a úveroch na bývanie. VEĽKÉ POROVNANIE. Kto a koľko ich poskytol? Aké sú skutočné predajné ceny bytov a koľko sa ich stavia?
 2. Štefan Vidlár: Nevidzíte, šašci?
 3. Helena Michlíková: Disciplína ? O nej tu nemôže byť ani reči
 4. Ján Šeďo: Odstavené elektrolyzéry v Slovalcu - omyl štátu, nemalo sa to stať.
 5. Marián Viskupič: Rozvrat verejných financií alebo grécka cesta Igora Matoviča
 6. Miriam Studeničová: Výstraha veriacim i ateistom! Druhé prikázanie
 7. Štefan Vidlár: Celé zle, či?
 8. Kristína Jakubičková: Zmena klímy spustoší životné prostredie, v spoločnosti dielo skazy završujú osoby s črtami sociopatie či psychopatie
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 18 135
 2. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 7 262
 3. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 6 698
 4. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 4 047
 5. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3 3 862
 6. Ján Valchár: Ubjegáj, zájčik, ubjegáj! 3 735
 7. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 3 696
 8. Tereza Krajčová: Severné Poľsko: Očarujúci Gdansk, piesočné pláže Sopotu a moderná Gdyňa 3 589
 1. Jiří Ščobák: Fungujú sankcie proti Rusku? Nečaká krach aj nás?
 2. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 4. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

Obyvatelia Kanianky nachádzali chrobáky živé, ale už aj uhynuté.

Situáciu v obci Kanianka preveril aj deratizér.


15 h

Scenár horúcej letnej komédie je založený na skutočných udalostiach.


18 h
Poškodené auto v Handlovej.

Obvineniu z prečinu poškodzovania cudzej veci čelí 46-ročný Handlovčan, ktorý porozbíjal sklá na zaparkovanom osobnom motorovom vozidle Volkswagen Golf.


SITA 23 h
Novinky z MY regióny.

Máme pre vás dve veľmi žiadané novinky, ktoré aktuálne spúšťame na regionálnych weboch MY.


16. aug

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Väčšina nezvestných sa skrýva, pretože je na nich vydaný príkaz na zatknutie.


16. aug

Mladý Sihelňan mal novú motorku len tri dni.


20 h

Páchateľa zadržali niekoľko hodín po čine.


9 h

Viac ako osem hodín bojoval Dolnokubínčan na trati v Estónsku.


20 h

Blogy SME

 1. Martin Greguš: Pravda o hypotékach a úveroch na bývanie. VEĽKÉ POROVNANIE. Kto a koľko ich poskytol? Aké sú skutočné predajné ceny bytov a koľko sa ich stavia?
 2. Štefan Vidlár: Nevidzíte, šašci?
 3. Helena Michlíková: Disciplína ? O nej tu nemôže byť ani reči
 4. Ján Šeďo: Odstavené elektrolyzéry v Slovalcu - omyl štátu, nemalo sa to stať.
 5. Marián Viskupič: Rozvrat verejných financií alebo grécka cesta Igora Matoviča
 6. Miriam Studeničová: Výstraha veriacim i ateistom! Druhé prikázanie
 7. Štefan Vidlár: Celé zle, či?
 8. Kristína Jakubičková: Zmena klímy spustoší životné prostredie, v spoločnosti dielo skazy završujú osoby s črtami sociopatie či psychopatie
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 18 135
 2. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 7 262
 3. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 6 698
 4. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 4 047
 5. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3 3 862
 6. Ján Valchár: Ubjegáj, zájčik, ubjegáj! 3 735
 7. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 3 696
 8. Tereza Krajčová: Severné Poľsko: Očarujúci Gdansk, piesočné pláže Sopotu a moderná Gdyňa 3 589
 1. Jiří Ščobák: Fungujú sankcie proti Rusku? Nečaká krach aj nás?
 2. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 4. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu