Štvrtok, 26. november, 2020 | Meniny má KornelKrížovkyKrížovky

Viete, kde v sobotu volíte?

Prinášame kompletný zoznam volebných okrskov podľa ulíc v Prievidzi, Handlovej, Bojniciach a Novákoch.

(Zdroj: ilustračné - MARIÁN KUCMAN)
ysledky-120x90.jpg
Chcete vedieť, kto chce byť vo vašej obci alebo meste starostom či primátorom.

BOJNICE

Okrsok 1 - Mestský úrad Bojnice (Cintorínska, Zámok a okolie, Podzámocká, Hurbanovo námestie, Sládkovičova, Hviezdoslavova, Bernolákova, Záhradná, Športová, Kvetová, Okrajová, Rybničky, Prievidzská, Rekreačná, Kúpele, Kúpeľná, Hlboké, Na Chmelnici, Opatovská cesta)

Okrsok 2 - Centrum voľného času Junior (Školská 1 - od zrkadiel po Jánošikovu ulicu párne 2-62, nepárne 1-43, Janka Kráľa, Krátka, Mierova, Dukelská, Nemocnica, Hlinku, Jesenského, Pribinova, Homoulicka, Svätoplukova, Sama Chalupku, Mojmírova, Jánošikova + Chata Janošík, Stráne)

Okrsok 3 - Centrum voľného času Junior ( SNP, Lúčky)

Okrsok 4 – Nemocnica – ubytovacie zariadenie (Školská - od Jánošikovej ulice po ulicu Komenskeho (Parne 64 - 66 Neparne 47 - 79), Martina Rázusa, Komenského, Štúrova, Kukučínova, Banícka, Lesná + obytne chaty. Tále)

Okrsok 5 - Dom kultúry a mládeže Dubnica (Školská – od Komenského ulice (párne od 68 neparne od 83, 83 je v časti Bojnice), Velvarská, Tehelná, J. Holého, Hečkova, Tatarku, Bajzova, Lány, Bottova, Tajovského, Dubnická, Moyzesova, Kpt. Nálepku, Samoty, Kuty, 1. mája, Sadova, Slnečná)

HANDLOVÁ

Okrsok 1 - Základná škola Mierové nám. (1.mája 2-10 P, ČSA 2- 46 P, Majerníková C, Mierové námestie C, Remata C, Mierové nám.27)

Okrsok 2 - Základná škola Mierové nám. (Prievidzská 1-79 N, 8-66 P, Mierové nám. 27)

Okrsok 3 - Materská škola Morovnianska cesta I. (Okružná 13-53 N, 22-34 P, Morovnianska cesta 6)

Okrsok 4 - Základná škola Morovnianska cesta (Morovnianska cesta 15-53 N, Kvetná C, M. Krššákovej C, M. Vladovej C, M. R. Štefánika C, Savina C, Športová C, Švermova C, Morov. cesta 55)

Okrsok 5 - Materská škola Morovnianska cesta II. (Morovnianska cesta 2,10-64 P, Morov. cesta 6)

Okrsok 6 - Materská škola Morovnianska cesta III. (Morovnianska cesta 1-13 N, Okružná 7,11, 2-20 P, Morov. cesta 6)

Okrsok 7 - Stredná odborná škola (1.mája 1,7,9,17-35 N,12-58 P, Dimitrovova 21-41 N, 22-24 P, Krátka C, Lipová C, Poštová 40-52 P, Prievidzská 2-4 P, Pstruhárska C, Lipová 8)

Okrsok 8 - Mostná ulica – blok D (Mostná C Mostná s.č.1947)

Okrsok 9 - Základná špeciálna škola (1. mája 37-101 N, 60-102 P, 29.augusta 2-38 P, Dimitrovova 1-19 N, 2-20 P, 26-28 P, Obrancov mieru C, Poštová 2-18 P, Ružová C, Údernícka C, Nám. baníkov 20)

Okrsok 10 – HBP, Baňa Handlová (Fučíkova C, Štrajková C, J. Vallu C, Liptovská C, M. Čulena C, Náhradné pole C, Šmeralova C, Zápotockého C, Štrajková 1)

Okrsok 11 - Dom kultúry Handlová (29.augusta 40-50 P, Partizánska 1,3 N, 2-10 P, SNP C, Potočná C, Železničiarska C, Nám. baníkov 3)

Okrsok 12 - Mestský bytový podnik (29.augusta 52-90 P, Banská cesta C, I. Krasku C, Mlynská C, Partizánska 7-59 N, 26-40 P, Pekárska C, Pekárska 16)

Okrsok 13 - Seniorcentrum (Brigádnicka C, Hečkova C, Hlboká C, Hviezdoslavova C. I. Olbrachta C, J. L. Bellu C, Jánošíková C, Kpt. Nálepku C, L. Novomeského C, Ligetská C, Odbojárov C, Robotnícka C, M. Krššákovej 1)

Okrsok 14 - CVČ Relax (29 .augusta 1-79 N, Duklianska C, F. Nádaždyho C, Nám. Baníkov C, F. Nádaždyho 2)

Okrsok 15 - Základná škola Školská (Cintorínska C, Gagarina C, Hurbanova C, J. Kráľa C, Jilemnického C, Kremnická C, Kunešovská C, Pionierov C, Ľ. Štúra C, Mládežnícka C, Parková C, Sadová C, S. Chalúpku C, Školská C, Školská 53)

Okrsok 16 - Horný koniec - potraviny (Ciglianska C, Pod Šachtou C, Stará cesta C, Žiarska C, Žiarska 12)

Okrsok 17 - Dom kultúry Nová Lehota (Nová Lehota C)

Okrsok 18 - Dom kultúry Morovno (Morovno C)

(Vysvetlivky pre Handlovú: P – párne čísla, N – nepárne čísla, C – všetky čísla na ulici)

NOVÁKY

Okrsok 1 – Kultúrne centrum mesta Nováky (južná časť mesta po Svätoplukovu ulicu)

Okrsok 2 – Základná škola na Pribinovej ulici (časť mesta od Svätoplukovej ulice po Pribinovu ulicu)

Okrsok 3 – Centrum voľného času (na Ulici Hronského (stred mesta od Pribinovej ulice po Lehotskú ulicu)

Okrsok 4 – Základná škola na Ulici Hronského (severná časť mesta od Lehotskej ulice)

Okrsok 5 – Požiarna zbrojnica (západná časť mesta od železničnej trate a Lelovce)

PRIEVIDZA

Volebný obvod 1

Okrsok 1 - Kultúrny dom Necpaly (Astrová, Fialková, Hornonitrianska cesta, Klinčeková, Konvalinková, Na stráňach, Na záhumní, Narcisová, Nezábudková, Pod horou, Poľná, Slnečná, Snežienková, Tulipánová, Zelená)

Okrsok 2 - Základná škola Malonecpalská (Kútovská, Necpalská, Veľkonecpalská)

Okrsok 3 - Základná škola Malonecpalská (Gazdovská, Urbárska)

Okrsok 4 - Základná škola Malonecpalská (Dúbravská, Majerská, Malonecpalská)

Okrsok 5 - Materská škola Športová ulica (Lúčna ul. párne: 14 – 28, nepárne: 33 - 47; Nedožerská cesta, Staničná, Športová 40, Traťová )

Okrsok 6 - Stredná odborná škola Lúčna ulica (Krátka, Kvetná, Lúčna 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Nová, Športová 1, 1A,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; A. Hlinku, Ul. stavbárov, T. Vansovej, Zdravotnícka, Železničiarska)

Okrsok 7 - Základná škola Rastislavova ulica (Námestie slobody, Pribinovo námestie, Šumperská ul., Ul. M. Hodžu)

Okrsok 8 - Základná škola Rastislavova ulica (Bakalárska, Ciglianska cesta, Garážová, Košovská cesta, Nábr. J. Kalinčiaka, Nábr. sv. Metoda, Púšť, Rastislavova, Sebedražská cesta, Ul.G.Švéniho, Ul. J. Hollého, Ul. M. Mišíka, Ul. Š. Moyzesa)

Okrsok 9 - Gymnázium V.B.Nedožerského (Dlhá, Záhradnícka)

Okrsok 10 - Gymnázium V.B.Nedožerského (Cesta pod skalou, Nábr. sv. Cyrila 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, Vinohradnícka, Vrchy)

Okrsok 11 - Stredná odborná škola obchodu a služieb (Cesta pod Banskou, Kukučínova ul., Lehotská cesta, Malolehotská ul., Nábr. A. Kmeťa, Nábr. J.Kalinčiaka 12A, Nábr. sv. Cyrila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Sitnianskeho ul., Ul. A. Škarvana, Ľ. Podjavorinskej, Vajanského, Vápenická, Veľkolehotská cesta, Východná ul.)

Volebný obvod 2

Okrsok 12 - Materská škola Ul. P. Benického (Duklianska, Malá, Mierové nám., Súbežná, Tichá, Ul. A. H. Gavloviča, A. Sládkoviča, Ľ. Štúra)

Okrsok 13 - Materská škola Ul. P. Benického (Svätoplukova ul., Ul.M. R. Štefánika, Vnútorná ul.)

Okrsok 14 - Základná škola Ul. S. Chalupku (Ul.A. Stodolu, Ul.J. Murgaša, Ul.Š. Baniča)

Okrsok 15 - Základná škola Ul. S. Chalupku (Gorazdovo nábr., Okružná cesta, Priama ulica, Ul.A. Rudnaya)

Okrsok 16 - Základná škola Ul. S. Chalupku (Ul.B. Björnsona, Ul.J. Palkoviča, Ul.J. Siváka)

Okrsok 17 - Základná škola Ul. S. Chalupku (Garbiarska, Klampiarska, Letisková, Malookružná, Mlynská, Obuvnícka, Priechodná, Riečna, Stredná, Súkennícka, Tkáčska, J. Kráľa, J. Žirku, Úzka, Zadná)

Okrsok 18 - Základná škola Ul. S. Chalupku (Banícka ul., Ul. S. Chalupku)

Okrsok 19 - Obchodná akadémia (Ul.D. Krmana, Ul.Š. Králika

Okrsok 20 - Obchodná akadémia (Bojnická cesta, Krajná ul., Nám. J. C. Hronského, Trhová, Ul. D. Kubíka, F. Madvu, J. Pauleho, J. Škopca)

Volebný obvod 3

Okrsok 21 - Úrad práce, soc. vecí a rodiny (sídlisko Zapotôčky) Ul. J. Červeňa (Átriová, Májová, Nábrežná, Tenisová, Ul. I. Krasku párne 2 – 30; Ul. J. G. Tajovského, J. Kollára, M. Falešníka, Ul. olympionikov, R. Jašíka, Š. Závodníka, T. Milkina)

Okrsok 22 - Úrad práce, soc. vecí a rodiny (sídlisko Zapotôčky) Ul. J. Červeňa (A. Mišúta, I. Krasku nepárne 1 – 45; Ul. J. Bendíka, J. Červeňa, P. Dobšinského)

Okrsok 23 - Zariadenie pre seniorov Prievidza Ul. J. Okáľa (J.I. Bajzu, J. M. Hurbana, J. Okáľa, M. Rázusa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17)

Okrsok 24 - Základná škola Ul. P. Dobšinského (J. Fándlyho, J. Francisciho, J. Matušku 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12)

Okrsok 25 - Základná škola Ul. P. Dobšinského (Rad L. N. Tolstého, Ul. A. Bednára, E. M. Šoltésovej, J. Matušku párne 14 – 24; Ľ. Ondrejova 38, 40, 42)

Okrsok 26 - Základná škola Ul. P. Dobšinského (Ul. Ľ. Ondrejova 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 B, 24C, 25, 27, 28 A, 32, 34, 36)

Okrsok 27 - Materská škola Ul. J. Matušku (A. Žarnova, I. Bukovčana nepárne 17 – 31)

Okrsok 28 - Základná škola Ul. P. J. Šafárika (Šulekova ul., Ul. I. Bukovčana nepárne 1 – 11, 16)

Okrsok 29 - Základná škola Ul. P. J. Šafárika (Ul.J. Palárika, Ul.J. Roháča, Ul. P. J. Šafárika)

Okrsok 30 - Základná škola Ul. P. J. Šafárika (Jégého ul. nepárne 1 – 11; Ul.L.Stančeka, Urbánkova ul.)

Okrsok 31 - Základná škola Ul. P. J. Šafárika (Jégého 2, 4, 6; Ul. M. Rázusa čísla 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50)

Volebný obvod 4

Okrsok 32 - Základná škola Ul. energetikov (Ul. energetikov 1A, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 C, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46)

Okrsok 33 - Základná škola Ul. Energetikov (Koceľova, Prírodná, Ul. energetikov 31, 33, 35, 37, 48, 50, 52; V. Benedikta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, Včelárska)

Okrsok 34 - Základná škola Ul. energetikov (A. Bernoláka, M. Gorkého párne 2 – 18, V. Benedikta 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 32)

Okrsok 35 - Materská škola Ul. M. Gorkého (M. Gorkého 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54)

Okrsok 36 - Materská škola Cesta Vl.Clementisa (Cesta Vl. Clementisa)

Okrsok 37 - Materská škola Cesta Vl.Clementisa (Agátová, Bazová, Bôrová, Buková, Dubová, Hrabová, Jaseňová, Jedľová, Lipová, Na karasiny 14, 16, 34, 36, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71 B, Rakytová, Smreková)

Okrsok 38 - Centrum voľného času Spektrum (Na karasiny 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55)

Okrsok 39 - Centrum voľného času Spektrum (Makovického, Nad terasami, Ul.K. Novackého 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19)

Okrsok 40 - Centrum voľného času Spektrum (Bottova ul., Jánošíkova ul., Koncová, Mojmírova, Rovná, Skrytá, J. Alexyho, J. Gramantíka, J. Záborského, K. Kuzmányho, Ul.K. Novackého 3, M. Benku, M. Medveckej, Ul.odbojárov, Ul.S. Mečiara)

Okrsok 41 - Základná škola Mariánska ul. (Hrnčiarska, Mariánska, Medzibriežková, Partizánska, Povstalecká, Puškinova, B. Slančíkovej, C. Majerníka, J. Jesenského, Veterná)

Volebný obvod 5

Okrsok 42 - Kultúrny dom Veľká Lehôtka (Hlboká, Hradecká, Mlynárska, Mrazničná, Na lúčky, Podhorská, Remeselnícka, Roľnícka, Strmá, Školská, Uhlištná, J. L. Bellu, Viničná, Vrchárska)

Volebný obvod 6

Okrsok 43 - Kultúrny dom Malá Lehôtka (Krížna, Na lánoch, Na vŕšku, Pod poliankou, Ružová, Spojovacia ul., Ul.družby, F. Hečku)

Volebný obvod 7

Okrsok 44 ´- Kultúrny dom Hradec (Družstevná, Južná, K potoku, Lesná, Na stanište, Na záhrade, Parková, Pavlovská, Pekná, Pod hájik, Pod hôrku, Pod hrádkom, Richtárska, Súhradská, Ul. 1. mája)

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Keď štúdium (za)baví
 2. Studujte v Praze ekonomii a business v angličtině
 3. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 4. Buďte v najlepšej spoločnosti!
 5. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 6. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 7. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 8. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 9. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 10. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 1. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 2. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 3. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 4. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 5. Nová služba v Pezinku – bezplatný zber elektroodpadu
 6. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 7. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 8. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 9. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 10. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 25 336
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 23 202
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 12 869
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 11 430
 5. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 618
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 528
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 117
 8. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 868
 9. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 7 770
 10. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 7 638
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

Premiér: Minister školstva má naplánovať, ako vrátiť deti do škôl od 7. decembra

Premiér chce, aby systém následne mohol fungovať aj v ďalších mesiacoch.

Pri plošnom testovaní sa využívajú antigénové testy.

Premiér: Od plánu plošného testovania budúci víkend sa zatiaľ upúšťa

Zdá sa, že celoplošné testovanie cez mikulášsky víkend nebude.

Premiér Igor Matovič.

Obyvatelia Handlovej si za odvoz odpadu priplatia

Handlovčania by mali za odvoz a spracovanie komunálneho odpadu od budúceho roka platiť o tri eurá viac. Dôvodom je zmena legislatívy

ilustračná foto

Nedokázal zaparkovať, dôvod prezradila dychová skúška na alkohol

Opitého 53-ročného šoféra chytili policajti v utorok dopoludnia na sídlisku v Prievidzi. Vodič VW sa márne snažil trafiť do vyznačeného parkovacieho miesta.

ilustračná foto

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

FOTO: Po obrovských tolstolobikoch prišli na rad skutoční králi priehrady Ružiná

Vo vodnom diele Ružiná prebieha už štvrtý deň záchranný odlov rýb.

Pri inštalácii vianočnej výzdoby v Mlynoch prišiel mladý muž o nohu

Pracovník spadol z výšky približne 20 metrov. Utrpel množstvo zranení.

Demänovská dolina už nevládze, na petíciu nie je neskoro

Nestíha elektrika, už ani zdroje pitnej vody.

Tragická nehoda na R1: Vodiča († 52) vymrštilo z auta

Nehoda sa stala na diaľničnom úseku medzi Zvolenom a Žiarom.

Už ste čítali?