Štvrtok, 14. december, 2017 | Meniny má Branislava, Bronislava
Pridajte si svoje mesto
KOMUNÁLNE VOĽBY 2014 - TLAČOVÁ SPRÁVA

Ing. Dušan Šimka: Žijem pre naše mesto

Súčasný primátor Novák tvrdí, že mesto tu musí byť pre občanov a nie pre občana.

Vážení a milí spoluobčania!

Dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým, ktorí mi aj napriek tomuto náročnému volebnému obdobiu verili a podporovali ma. Veľmi si túto prejavenú dôveru vážim.

Uchádzam sa ďalej o Vašu podporu, uchádzam sa o možnosť spoločne s Vami riešiť problémy, ktoré sa nahromadili najmä v tomto volebnom období. Prejavovali sa, zámerne, na každom rokovaní mestského zastupiteľstva, čo ste mali možnosť vidieť v mestskej televízii. Aj preto sa chcem naďalej deliť o Vaše postrehy, uvádzať do života dobré nápady a realizovať ich v našom meste. Závažné rozhodnutia mesta sa nemôžu prijať bez vypočutia si názorov občanov, bez ich spätnej väzby, bez ich pripomienkovania, tak, ako najmä za Vašej podpory, vážení spoluobčania, sa prijalo rozhodnutie odkúpiť Park Dr. Š. Moyzesa do majetku mesta. Mesto tu musí byť pre občanov. Mesto musí konať a rozhodovať vždy v záujme občanov a nie občana! A o to sa snažím počas celého môjho pôsobenia vo funkcii primátora mesta.

dusan_simka_r8981.jpg

Vážení spoluobčania!

Nastávajúce volebné obdobie 2014-2018 bude klásť na primátora a celý poslanecký zbor mestského zastupiteľstva ešte vyššie nároky ako doteraz. Na zvládnutie náročných úloh bude potrebná profesionálna zdatnosť. V dnešnej ekonomicky ťažkej dobe myslím, že nie je priestor na učenie sa takpovediac "za pochodu". Nováky nesmú byť hračka na štýl vedenia "pokus - omyl". Primátor musí chrániť, hájiť záujmy jeho obyvateľov a na problémy nielen poukazovať a upozorňovať, ale ich v prvom rade riešiť. Bude teda dôležité, aby aj poslanecký zbor tvorili ľudia, ktorí svojím srdcom, svojimi vedomosťami a osobnou aktivitou prispejú k rozvoju nášho mesta. Chcem nadviazať na všetky pozitívne výsledky práce mestských zastupiteľstiev, ktoré pracovali od roku 1990 až do roku 2010 a vždy mali záujem o napredovanie nášho mesta. Nedá sa žiť z minulosti, žijeme v prítomnosti a hlavne žijeme pre budúcnosť. Je potrebné, aby bola kontinuita v práci. Chcem pokračovať v tom, čo som sľúbil občanom a ďalej realizovať to, čo sa so súčasnými poslancami nedalo v meste urobiť.

Nováky a Vás, jeho obyvateľov, si nesmierne vážim a preto som rozhodnutý ponúknuť Vám moje dlhoročné skúsenosti i v ďalšom volebnom období. Nepotrebujem sa prezentovať na bilbordoch, nepotrebujem variť guláš, mojou predvolebnou kampaňou je posledné štvrťstoročie tvrdej a verím, že osožnej práce pre naše mesto. Nesľubujem nesplniteľné, ponúkam svoje skúsenosti, odbornosť, čestnosť a istotu.

Ing. Dušan Šimka

primátor mesta Nováky

Volebný program rozvoja mesta na roky 2014 - 2018

Sociálna a zdravotná starostlivosť

- Zabezpečiť vybudovanie Penziónu-Domova sociálnej starostlivosti pre našich občanov, a to prestavbou a rekonštrukciou existujúceho zariadenia v majetku mesta, resp. zariadenia, o ktorom rokujem.

- Pokračovať v osvedčenom systéme sociálnej pomoci formou jednorazových dávok a príspevku na stravovanie slabšie situovaným rodinám s deťmi, občanom v núdzi a dôchodcom. Prispievať na domácu opatrovateľskú službu, ktorá pomáha v neľahkej situácii mnohým našim občanom.

- Zabezpečiť poskytovanie príspevku na stravu z rozpočtu mesta na poskytovanie obedov pre dôchodcov nášho mesta, ako aj na ďalšie aktivity našich dôchodcov.

- Poskytovať naďalej úľavy pre občanov mesta na miestnom poplatku za vývoz komunálneho odpadu dotovaním z rozpočtu mesta.

- Podporiť mladé rodiny sumou 250 eur (7 530 Sk) ma každé novonarodené dieťa.

- Pokračovať v ďalšej rekonštrukcii budovy Polikliniky z externých zdrojov podľa vypracovaného projektu.

- Zabezpečiť obnovenie Lekárskej služby prvej pomoci (pohotovosti) na Poliklinike.

Rozvoj mesta

- Zabezpečiť rozšírenie obchodnej siete a služieb, ďalších nákupných možností pre občanov nášho mesta v priestore oproti LIDL-u.

- Pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácii a chodníkov.

- Postupne rekonštruovať prístupové komunikácie ku všetkým bytovým domom.

- Pokračovať v celkovej revitalizácii Parku Dr. Š. Moyzesa, ktorý by mal byť oddychovým stánkom, bezpečným aj v noci.

- Pripraviť pozemky pre výstavbu 32 garáži na Ul. Chemikov a vytvorenie nových parkovacích miest pre občanov v chemickej kolónii.

- Zrekonštruovať mostík pre peších ponad rieku Nitra smerom do Leloviec

- Obnoviť značenie ulíc (smerové tabule, označenie firiem) z externých zdrojov.

- Naďalej zachovať bezplatné parkovanie v meste.

Bývanie

- Pokračovať vo výstavbe nájomných bytov a podporovať výstavbu ďalších bytových domov.

- Vytvárať podmienky na výstavbu individuálnej bytovej výstavby.

- V lokalite za pekárňou podporovať výstavbu 10 samostatne stojacich rodinných domov a 10 radových domov.

- Pokračovať v rekonštrukcii televízneho káblového rozvodu a v digitalizácii TV.

Kultúra, školstvo, šport, Záujmové združenia

- Zrekonštruovať budovu Kultúrneho centra mesta a prestrešiť amfiteáter na Námestí SNP.

- Pokračovať v rekonštrukcii a technickej vybavenosti objektov v pôsobnosti mesta – MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ.

- Naďalej finančne podporovať aktivity našich občanov, v rámci záujmovej činnosti Denného centra (bývalý klub dôchodcov), zdravotne postihnutých občanov, záhradkárov, matičiarov, rybárov, materské centru, rímsko-katolícku cirkev v Novákoch, mládežnícky parlament atď.

- Podporovať aktivity Denného centra a vybudovať v jeho blízkosti minišportovisko pre seniorov na aktívne využívanie voľného času.

- Naďalej podporovať športové kluby v meste- Klub vodného póla, Mestský futbalový klub, Klub rýchlostnej kanoistiky, Klub lyžiarov Nováky, Karate klub Nováky, Tenisový klub, Mestský klub v elektronických šípkach, talentovaných športovcov v meste a športové aktivity nadšencov, ktorí vo svojom voľnom čase organizujú športové aktivity pre občanov nášho mesta.

- Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu športových zariadení pre širokú verejnosť- výmenu povrchu umelej hracej plochy multifunkčného miniihriska v areáli Mestského futbalového štadióna, telocviční v Základnej škole, ktoré využívajú naši žiaci, ako aj mládež a dospelí ktorí majú záujem športovať.

- Pre občanov nášho mesta zabezpečiť 70% zľavu zo vstupného do areálu Národného vodnopólového centa v Novákoch.

- Vytvárať deťom a mládeži podmienky na pravidelné športové aktivity v popoludňajších hodinách a počas voľných dní v objektoch škôl a v areáli mestského futbalového štadióna.

- Vytvárať podmienky na efektívne a masovejšie využívanie jestvujúcich športovísk na území mesta.

- S Centrom voľného času podporovať aktivity mladých ľudí v záujmových krúžkoch na území mesta.

Protipovodňové opatrenia

- Do konca roku 2015 realizovať protipovodňové opatrenia úpravou brehu rieky Nitra od mostného telesa cesty I/50 až po ústie Trebianky do rieky Nitry. Upraviť staré koryto rieky Nitry pri hornom splave a doregulovať Lelovský potok od oporného múra. Taktiež revitalizovať pôvodné koryto potoka. Celkovo sa takto preinvestuje 752 000 eur (22 600 000 Sk) dotačných finančných prostriedkov.

- Pripraviť projekty pre ďalšie protipovodňové opatrenia v rizikových lokalitách mesta.

Životné prostredie

- Zefektívniť separovaný zber a zber komunálneho odpadu a likvidáciu čiernych skládok.

- Zabezpečiť pre zlepšenie kvality životného prostredia dobudovanie stojísk na komunálny odpad a veľkoobjemové kontajnery.

- Zabezpečiť trvalé monitorovanie nelegálnych skládok v meste.

Bezpečnosť

- Pokračovať v budovaní kamerového systému pre ochranu majetku a bezpečnosť občanov v ďalších častiach mesta.

- Pokračovať v nasvietení ďalších priechodov pre chodcov.

- Pokračovať v rekonštrukcii verejného osvetlenia pre zvýšenie bezpečnosti občanov.

Zabezpečiť v rámci finančnej politiky, aby mesto naďalej vykazovalo dobré finančné zdravie bez ďalšieho daňového zaťaženia občanov.

Pokračovať TRANSPARENTNÝM verejným obstarávaním elektronickou formou obstarávania.

Ako prebiehali volebné diskusie kandidátov na primátora mesta v uplynulých rokoch:

Vyjadrenie podnikateľa Antona Kiabu v kine Nováky 22.6.2012:


  1. Po nehode museli muža z auta vystrihnúť hasiči 2 218
  2. Handlovského rapera prichytili s drogami 1 565
  3. Mesto už tento rok most neopraví 416
  4. V Nitrianskom Pravne horela opustená budova. Zasahovali hasiči i dobrovoľníci (+FOTO) 352
  5. V pretláčaní rukou Prievidžania medzi najlepšími 348
  6. Chemický podnik v Novákoch prestal využívať pri výrobe ortuť 282
  7. Pre silný vietor museli zasahovať hasiči v dvoch dedinách z hornej Nitry 215
  8. Absolutórium pre prievidzských plavcov. Dosiahli nevídaný úspech 214
  9. Fantastický úspech: Kadeti MBA Prievidza si zaslúžia obrovské absolutórium! 180
  10. Na prievidzskom námestí sa budú spievať koledy. Punč a čaj budú zdarma 134

Najčítanejšie správy

Prievidza

Po nehode museli muža z auta vystrihnúť hasiči

Dopravná nehoda zastavila premávku v dedine.

Handlovského rapera prichytili s drogami

Známemu hudobníkovi hrozí desať rokov za mrežami.

Mesto už tento rok most neopraví

V auguste 2010 most poškodili povodne. Jeho okolie prešlo v roku 2013 len drobnými opravami.

V Nitrianskom Pravne horela opustená budova. Zasahovali hasiči i dobrovoľníci (+FOTO)

Na zásah boli vyslaní šiesti príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Prievidze s dvomi zásahovými vozidlami.

V pretláčaní rukou Prievidžania medzi najlepšími

V Bardejove sa konalo 2. kolo slovenskej ligy pretláčania rukou. Členom AwWK Prievidza sa mimoriadne darilo.

Blízke regióny

Po nehode museli muža z auta vystrihnúť hasiči

Dopravná nehoda zastavila premávku v dedine.

Handlovského rapera prichytili s drogami

Známemu hudobníkovi hrozí desať rokov za mrežami.

FOTO: V Trenčíne dokončili parkovisko na Mládežníckej

Novootvorený priestor ponúka 141 vyznačených parkovacích miest. Vodiči tu zatiaľ môžu parkovať zdarma.

Kriminalisti zadržali dílera drog z Novej Dubnice

Trenčianski krajskí kriminalisti zadržali drogového dílera, ktorý predával drogy v Novej Dubnici, v Trenčianskych Tepliciach a okolí.

Pri každom pohybe jej trieskajú na stenu

​​​​​​​Susedia jednej staršej Martinčanky sa s ňou zrejme nemajú príliš v láske, lebo jej vraj pravidelne robia schválnosti.

Všetky správy

Dvojica hercov znesvätila kostoly v Prešove, zaoberá sa tým polícia aj cirkev

Cirkevných predstaviteľov i veriacich pobúril sex v prešovských kostoloch.

Laššáková: Maďarič hovoril čiastočne aj z môjho srdca

Poslankyňa za Smer Jana Laššáková nevidí problém v tom, že by ako ústavná sudkyňa mala politickú minulosť.

Danko s Bugárom tvrdia, že Kiska nemôže vymenovať naraz oboch ústavných sudcov

Mamojka a Laššáková pôvodne kandidovali na jedno miesto, nie na dve, Žitňanská má iný názor.

Zbrane zo Slovenska znovu zabíjali v zahraničí

Hoci sa medzinárodná operácia začala už v marci, slovenského predajcu zbraní doteraz nikto nekontaktoval.