Streda, 7. jún, 2023 | Meniny má Róbert

Kto kandiduje v Bojniciach

Prinášame prehľad kandidátov na primátora a poslancov v Bojniciach.

Kandidáti na primátora Bojníc

1. Ladislav Debnár, Ing., 58 r., ekonóm, Bojnice, Svätoplukova 684/13, koalícia Slovenská národná strana a Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

2. Lýdia Pinková, MUDr., 59 r., lekár, Bojnice, Lúčky 13/3, koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana , Sloboda a Solidarita, MOST -HÍD

3. František Tám, 54 r., primátor mesta, Bojnice, SNP 1233/6/1, SMER-sociálna demokracia

Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva Bojníc

Bojnice majú len jeden volebný obvod, volí sa 11 poslancov

1. Jozef Barborka, Mgr., 52 r., riaditeľ školy, Bojnice, Bottova 1172/4, nezávislý kandidát
2. Viera Beňová, RNDr., 45 r., pedagóg, Bojnice, Velvarská 1332/30, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Martin Boško, Ing., 23 r., ekonóm, Bojnice, Komenského 7/758, koalícia Slovenská národná strana a Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
4. Danica Dašková, 52 r., SZČO, Bojnice, Velvarská 27, Strana zelených
5. Ľudmila Dávidová, 59 r., živnostník, Bojnice, Komenského 2, koalícia Slovenská národná strana a Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
6. Ladislav Debnár, Ing., 58 r., ekonóm, Bojnice, Svätoplukova 684/13, koalícia Slovenská národná strana a Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
7. Martin Debnár, Ing., 32 r., podnikateľ, Bojnice, Svätoplukova 684/13, koalícia Slovenská národná strana a Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
8. Pavol Drozd, 43 r., podnikateľ, Bojnice, Rybníčky 17, Kresťanskodemokratické hnutie
9. Miroslav Fabíni, Ing. CSc., 54 r., riaditeľ, Bojnice, Lesná 17, koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST-HÍD
10. Oto Findor, 58 r., podnikateľ, Bojnice, Lány 40, koalícia Slovenská národná strana a Ľudová strana -Hnutie za demokratické Slovensko
11. Juraj Gordan, Mgr., 41 r., podnikateľ, Bojnice, Svätoplukova 7, Kresťansko- demokratické hnutie
12. Maroš Greschner, 36 r., štátny zamestnanec, Bojnice, SNP 1152/1, SMER - sociálna demokracia
13. Tomáš Guniš, Ing., 42 r., poľnohospodársky inžinier, Bojnice, SNP 1155/23, SMER - sociálna demokracia
14. Ján Halaška, Ing., 56 r., SZČO, Bojnice, Velvarská 15, Strana zelených
15. Jaroslav Hanzel, 55 r., podnikateľ, Bojnice, Janka Kráľa 427/26, SMER - sociálna demokracia
16. Jozef Hatvanyi, 47 r., odborný lesný hospodár, Bojnice, SNP 1155/23, SMER - sociálna demokracia
17. Filip Hečko, Bc., 24 r., konateľ spoločnosti, Bojnice, Lúčky 1246/34, Demokratická strana
18. Katarína Hince, RNDr., 25 r., podnikateľ, Bojnice, A.Hlinku 21, nezávislý kandidát
19. Ján Holička, 60 r., zamestnanec vo verejnej službe, Bojnice, Bernolákova 209/17, SMER - sociálna demokracia
20. Jozef Holička, 45 r., banský technik, Bojnice, Podzámocká 72/16, nezávislý kandidát
21. Gabriela Humajová, 67 r., dôchodkyňa, Bojnice, Školská 369/40, SMER - sociálna demokracia
22. Jozef Jaško, JUDr., 33 r., právnik, Bojnice, Hollého 3, koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD
23. Miloslav Kobulda, 49 r., manažér , Bojnice, Kúty 458/18, koalícia Slovenská národná strana a Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
24. Martin Kočner, 28 r., SZČO, Bojnice, Cintorínska 74/1, nezávislý kandidát
25. Marek Kopček, Ing., 36 r., materiálový evident, Bojnice, SNP 23/1155, koalícia Slovenská národná strana a Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
26. Dagmar Kráľovičová, Ing., 55 r., ekonómka, Bojnice, SNP 1466/7, SMER - sociálna demokracia
27. Igor Krascsenics, 35 r., konateľ spoločnosti, Bojnice, Školská 51, koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD
28. Eva Kunová, Mgr. Ing., 45 r., sociálny pracovník, Bojnice, Mierová 287/17, SMER - sociálna demokracia
29. Niké Labudová, Mgr., 38 r., učiteľka ZŠ, Bojnice, S.Chalupku 41, koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD
30. Michal Lekýr, Ing. PhD., 31 r., vysokoškolský pedagóg výskumník, Bojnice, Prievidzská 232/35, nezávislý kandidát
31. Pavol Letavay, 61 r., technik, Bojnice, Hečkova 6, koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD
32. Soňa Ličková, Mgr., 42 r., lekárnik, Bojnice, Janka Kráľa 37, nezávislý kandidát
33. Jozef Meluš, Ing., 53 r., stavebný technik, Bojnice, Lúčky 1252/9, Demokratická strana
34. Vladislav Oravec, Ing., 50 r., strojný inžinier, Bojnice, S.Chalupku 670/18, koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD
35. Lýdia Pinková, MUDr., 59 r., lekár, Bojnice, Lúčky 13/3, koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD
36. Milan Pračko, 54 r., elektrotechnik, Bojnice, Cintorínska 101/59, koalícia Slovenská národná strana a Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
37. Zdenko Priehoda, Ing., 40 r., zástupca primátora, Bojnice, Tehelná 1297/24, SMER - sociálna demokracia
38. Miroslava Pucherová, Mgr., 30 r., podnikateľka, Bojnice, Bernolákova 518/26, koalícia Slovenská národná strana a Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
39. Katarína Rabatinová, Mgr., 34 r., materská služba, Bojnice, A.Hlinku 3, Kresťanskodemokratické hnutie
40. Milan Rybanský, Ing., 56 r., ekonóm, vedúci odboru, Bojnice, Tatarkova 3, nezávislý kandidát
41. František Schnierer, 58 r., záhradník, Bojnice, Lúčky 1243/14, SMER - sociálna demokracia
42. Jozef Solárik, Ing., 54 r., podnikateľ, Bojnice, Školská 20, Strana zelených
43. Štefan Studený, 26 r., športový manažér, Bojnice. Lány 8, koalícia Slovenská národná strana a Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
44. Ján Šimko, 49 r., technik , Bojnice, Podzámocká 17, koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD
45. Miroslava Šutová, PaedDr., 54 r., stredoškolská profesorka, Bojnice, M.Rázusa 27/3, Kresťanskodemokratické hnutie
46. Peter Švarc, Mgr., 42 r., advokát, Bojnice, Janka Kráľa 16, Kresťansko- demokratické hnutie
47. Vlastimil Uhlár , 22 r., študent, Bojnice, Velvarská 35, koalícia Slovenská národná strana a Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
48. Vladimír Záborský, Ing. arch., 64 r., architekt, Bojnice, Záhradná 267/26, Kresťanskodemokratické hnutie

Nájdite si svoj volebný okrsok

Okrsok 1 - Mestský úrad Bojnice, Sládkovičova 176/1, Bojnice (Cintorínska, Zámok a okolie, Podzámocká, Hurbanovo námestie, Sládkovičova, Hviezdoslavova, Bernolákova, Záhradná, Športová, Kvetová, Okrajová, Rybníčky, Prievidzská, Rekreačná, Kúpele, Kúpeľná, Hlboké, Na Chmeľnici, Opatovská cesta)

Okrsok 2 - Centrum voľného času „JUNIOR", Školská 293/9 Bojnice(Školská 1 - od zrkadiel po Jánošíkovu ulicu Párne 2-62 Nepárne 1-43, Janka Kráľa, Krátka, Mierová, Dukelská, Nemocničná, Hlinku, Jesenského, Pribinova, Hornoulická, Svätoplukova, Sama Chalúpku, Mojmírova, Jánošíkova + Chata Jánošík, Stráne)

Okrsok 3 - Centrum voľného času „JUNIOR", Školská 293/9, Bojnice (SNP, Lúčky)

Okrsok 4 - Nemocnica s poliklinikou - ubytovacie zariadenie na ulici Školská 382/68 (bývalý Červený kútik), Bojnice (Školská - od Jánošíkovej ulice po ulicu Komenského (Párne 64 - 66 Nepárne 47 - 79), Martina Rázusa, Komenského, Štúrova, Kukučínova, Banícka, Lesná + obytné chaty, Tále)

0krsok 5 - Dom kultúry a mládeže, (Dubnica), Moyzesova 1075/2, Bojnice (Školská - od Komenského ulice (Párne od 68 Nepárne od 83, 83 je v časti Bojnice), Velvarská, Tehelná, J. Hollého, Hečkova, Tatarkova, Bajzova, Lány, Bottova, Tajovského, Dubnická, Moyzesova, Kpt. Nálepku, Samoty, Kúty, 1. mája, Sadová, Slnečná)

Profil Bojníc

1. Počet obyvateľov: 4952

2. Rozloha: 19,97 km2

3. Počet mestských poslancov: 11 /jeden volebný obvod/

4. Príjmy mesta v roku 2009: 5 351 985,84 €

5. Výdavky mesta v roku 2009: 3 865 584,73 €

6. Najväčšie investície mesta za toto volebné obdobie (začaté aj dokončené):

2007

 • - výstavba parkovacích plôch na sídlisku Lúčky,
 • - prestavba budovy Beta Rádia pre potreby mestskej polície
 • - výstavba verejného osvetlenia na sídlisku Lúčky
 • - dostavba aukončenie 16- bytového domu na ulici Školskej
 • - výstavba inžinierskych sietí pre potreby IBV na ul. Jánošíkovej
 • - kompletná rekonštrukcia kotolne vmaterskej škole

2008

 • - rekonštrukcia miestnej komunikácie na sídlisku Lúčky
 • - rekonštrukcia kotolne Kultúrneho centra Bojnice - 1. etapa
 • - 2. etapa výstavby bezdrôtového rozhlasu
 • - výmena okie na na zasadačke MsÚ

2009

- rekonštrukcia miestnej komunikácie Ul.1. mája 2 stavebné objekty -

A. výstavba dažďovej kanalizácie

B. rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie

- realizácia rekonštrukcie ZŠ s MŠ

- rekonštrukcia povrchu chodníka a schodov z ulice Bernolákovej na ulicu Sládkovičovu

- rekonštrukcia povrchu chodníka na ulici SNP

- rekonštrukcie verejného osvetlenia na Školskej ulici

- ďalšia etapa rozvoja kamerového systému

- vybudovanie priestoru pre voľný pohyb psov na Lúčkach

- vybudovanie viacúčelového ihriska v areáli ZŠ

- výmena okien na budove mestského úradu

- výmena okien a zariadenia v obradnej sieni v budove Pivár

2010

 • - rekonštrukcia povrchu chodníka na Školskej , Sládkovičovej aPrievidzskej
 • - rekonštrukcia verejného osvetlenia na Školskej ulici
 • - získanie cisternového vozidla pre potreby TS zo štátnych hmotných rezerv
 • - získanie hasičského auta pre potreby Dobrovoľného hasičského zboru

7. Najväčší investori, ktorí do mesta prišli a ktorí z mesta odišli za

toto volebné obdobie: za sledované obdobie do mesta neprišli a ani neodišli žiadni významní investori

8. Aktuálny dlh mesta: k 30.6.2010 je spolu 1 407 205,33 €

- úvery /účet 461/ - 687 015,20 €

- ŠFRB /účet 479/ - 633 122,05 €

- faktúry / účet 321/ - 87 068,08 €

Najčítanejšie na My Horná Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. Ako znížiť vysoký cholesterol?
 3. Najskôr boli nitrianskymi kniežatami, potom uhorskými kráľmi
 4. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 5. Hlavná cena 25.000 eur. Kráľovská súťaž s pivom Krušovice
 6. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody
 7. Ak si teraz predplatíte mesačník INDEX, získate knihu zadarmo
 8. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 1. Super zábava, super deň
 2. Špecialisti na úspory vám bezplatne poradia
 3. Ako znížiť vysoký cholesterol?
 4. Čo priznali rodičia?
 5. Najskôr boli nitrianskymi kniežatami, potom uhorskými kráľmi
 6. Špecialisti na úspory vám bezplatne poradia
 7. Ostré videnie vďaka špeciálnym biometrickým šošovkám
 8. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 1. Čierne zlato zeme premenili v Lipanoch na aquaparkové potešenie 14 206
 2. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 11 989
 3. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 9 330
 4. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 8 610
 5. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 7 873
 6. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody 6 686
 7. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 5 947
 8. Dovolenkový raj kúsok za hranicami 5 791

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Moja ilustrácia piesne Lorelei (2010) od zoskupenia Scorpions (1965 - 2023)
 2. Jozef Varga: Slayer, parádne tvrdá muzička
 3. Miroslav Ferkl: Priehrada a teror!
 4. Anton Kaiser: 10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš
 5. Martin Chovan: Evanjelium Martina pre Martinu
 6. Anna Miľanová: Foto - Hádanka 4... 2022
 7. Vlasta Sedláková: Ruský štandard
 8. Martin Chovan: Zajtra nie je dnes
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 28 702
 2. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 13 017
 3. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 10 970
 4. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 625
 5. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 785
 6. Lukáš Fedor: Medická nie je pre medikov alebo ako sa štát správa k budúcim lekárom 6 744
 7. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 6 364
 8. Adriana Boysová: Ako sa z paláca volá, tak sa z Ameriky ozýva 5 757
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

Ilustračné foto.

Udalosť bude riešiť zásahový tím.


3 h
Ilustračná fotografia.

V rámci projektu Závislí na zdraví prinášame zoznam dôležitých kontaktov, kde ľudia v krízových situáciách nájdu pomoc a podporu.


16. máj

Ministerstvo školstva už druhý rok cez Plán obnovy motivuje študentov na slovenských vysokých školách formou štipendia „Študujem doma, Slovensko ma odmení“.


15 h
Martin a Silvie Gallie Slovensko navštevujú minimálne dvakrát ročne.

Ponuku pamiatok by oživili živé vystúpenia namiesto vymenúvania dátumov.


21 h

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Moja ilustrácia piesne Lorelei (2010) od zoskupenia Scorpions (1965 - 2023)
 2. Jozef Varga: Slayer, parádne tvrdá muzička
 3. Miroslav Ferkl: Priehrada a teror!
 4. Anton Kaiser: 10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš
 5. Martin Chovan: Evanjelium Martina pre Martinu
 6. Anna Miľanová: Foto - Hádanka 4... 2022
 7. Vlasta Sedláková: Ruský štandard
 8. Martin Chovan: Zajtra nie je dnes
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 28 702
 2. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 13 017
 3. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 10 970
 4. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 625
 5. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 785
 6. Lukáš Fedor: Medická nie je pre medikov alebo ako sa štát správa k budúcim lekárom 6 744
 7. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 6 364
 8. Adriana Boysová: Ako sa z paláca volá, tak sa z Ameriky ozýva 5 757
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu