Štvrtok, 22. október, 2020 | Meniny má SergejKrížovkyKrížovky

Regionálna tlač má deväťdesiat rokov, Prieboj päťdesiat

V západnej Európe bolo obdobím rozmachu žurnalistiky 19. storočie, v hospodársky slabom Slovensku sa začali vytvárať priaznivejšie podmienky až po roku 1918. V tom období začali na hornej Nitre vychádzať prvé noviny.

Okresné noviny sa kedysi sádzali ručne.Okresné noviny sa kedysi sádzali ručne. (Zdroj: ARCHÍV)

V západnej Európe bolo obdobím rozmachu žurnalizmu a publicistiky 19. storočie, v hospodársky slabom Slovensku sa začali vytvárať priaznivejšie podmienky až po roku 1918. V tom období začali na hornej Nitre vychádzať prvé noviny.

PRIEVIDZA. V redakčnom archíve sa zachovalo len niekoľko výtlačkov predchodcu Prieboja - noviny Naše slovo. Zopár vzácnych výtlačkov od roku 1919 je k nahliadnutiu v bojnickom archíve.

Oni to začali

Regionálna tlač má na hornej Nitre deväťdesiatročnú tradíciu. Občianska beseda v Prievidzi začala v roku 1919 vydávať časopis Náš kraj. Vychádzal nepretržite, so štvormesačnou prestávkou až do roku 1944.

Vtedy ich vydávanie prerušilo Slovenské národné povstanie, počas ktorého vychádzal v okrese časopis Povstanie.

Po oslobodení, v roku 1945 začal Okresný národný výbor v Prievidzi vydávať noviny pod názvom Nová doba. Vychádzali dvakrát týždenne, udržali sa však len dva roky.

Jednotný zväz Slovenských roľníkov vyplnil vákuum vo vydávaní tlače a čitateľom priniesol okresné roľnícke noviny Pole bez medzi. Pod týmto názvom vychádzali až do roku 1958, kedy sa Pole bez medzí stalo okresným periodikom, ale už s novým názvom Naše slovo. Po dvoch rokoch dostali okresné noviny nový názov Prieboj.

Špecifiká Prieboja

Naše noviny boli až do roku 1990 raritou na Slovensku. Ako jediné okresné vychádzali s prílohami. Tie v podstate suplovali závodné periodiká. Pod krídlami Prieboja vychádzal Cigliansky Prieboj, Prievidzský stavbár a Novácky chemik.

Náklady na tlač týchto príloh znášal ekonomický vydavateľ Prieboja - okresný národný výbor.

Od marca 1990 išli prílohy okresných novín vlastnou cestou. Osamostatnili sa, postupne zanikli, aby po čase opäť vstali z popola. Svoj časopis začali s prestávkami vydávať novácki chemici, ešte aj vlani sa toto periodikum dostávalo do rúk zamestnancom fabriky i obyvateľov Novák, dvojtýždenník Cigliansky baník vychádzal až do zlúčenia všetkých závodných novín hornonitrianskych baní do jedného titulu.

Pestrý mediálny trh

Obsah okresných novín od ich vzniku až po koniec roka 1989 korešpondoval s dobou, v ktorej vychádzali. Tento rok sme v každom čísle MY Hornonitrianskych novín stručne zhodnotili obsah novín v jednotlivých rokoch. Písalo sa v nich o politike, hlavne však o politickom vydavateľovi, ekonomike, kultúre, nechýbali reportáže, profily ľudí a šport.

Noviny prichádzali na svet v prievidzskej tlačiarni, dnes spoločnosť Patria, tlačou z výšky po ručnom zalomení stránky. Text bol z olovenej sadzby - linotypom. Od septembra 1990 prešli noviny na ofsetovú tlač.

Do Nežnej revolúcie bol Prieboj jediným printovým periodikom na hornonitrianskom mediálnom trhu (okrem závodných časopisov, ktoré sa však distribuovali len pre zamestnancov firiem).

Po revolúcii sa všetko, i keď len na čas zmenilo. V januári 1990 začala vychádzať Hornonitrianska verejnosť, noviny prievidzského koordinačného centra Verejnosti proti násiliu. Vydržali štrnásť týždňov.

V apríli toho istého roku začal vychádzať dvojtýždenník Prievidza. Boli to vlastne mestské noviny, ich tvorcovia si dali cieľ prinášať pravdivé informácie o živote v okresnom meste.

Na mediálnom trhu sa v roku 1992 objavil týždenník Horná Nitra. Vyšiel však len päťkrát, z ekonomických dôvodov zanikol, ale i tak zapôsobil v okrese ako dravá šťuka v pokojných vodách rybníka.

Čitatelia okresných novín zostali v roku 1993 zaskočení. V stánku si pýtali Prieboj a odrazu sa museli rozhodnúť medzi tromi titulmi: Prieboj, Nový Prieboj a Nový Prieboj dnes. Tento stav, keď na trhu bolo troje novín v podstate s rovnakým základom, netrval ani rok.

Zmena vydavateľov

Okresné noviny mali po svojom vzniku dvoch vydavateľov - ideologického a hospodárskeho. Tak to bolo až do roku 1991. Vtedy sa ich vydavateľom stal Okresný národný výbor v Prievidzi, ale len šesť mesiacov.

V júli 1991 taktovku prebrala súkromná firma Bulls z Nitrianskeho Pravna. Pre obdobie, kedy sa Prieboja ujal nový vydavateľ, je charakteristická personálna migrácia, o obsahovú náplň novín sa „starali" hlavne dopisovatelia.

Od firmy Bulls prešiel Prieboj k novému vydavateľovi - spoločnosti s ručením obmedzeným Prieboj. Jej konateľom bol Milan Vlnieška a spoločníkom Peter Obertík. V januári 1995 do spoločnosti vstupuje tlačiareň Paria I. z Prievidze.

Strategický investor

V roku 1998 vstúpil na slovenský trh printových médií strategický investor - nemecká vydavateľská spoločnosť Verlagsgruppe Passau, ktorá chcela vybudovať na Slovensku sieť regionálnych novín. Nešla cestou zakladania nových titulov, ale kupovaniu existujúcich. Pre ne založili dve spoločnosti - Masmédiu v Nitre a Slovprint v Žiline. Do druhej spomenutej patril aj Prieboj.

V roku 2000 sa spoločnosti VMV a Verlagsgruppe Passau spojili a vytvorili spoločné vydavateľstvo Grand Press (vydávanie denníkov) a Petit Press (vydávanie regionálnych periodík). V júni 2001 sa obe vydavateľstvá zlúčili a vzniklo vydavateľstvo Petit Press.

V tomto roku sa vydavateľstvo z Passau rozhodlo vzdať polovičného podielu v Petit Presse a jeho majiteľom sa stala spoločnosť Media Group Rheinische Post.

Pre úplnosť

Ťažko je do niekoľkých riadkov vtesnať životopis novín, ktoré vychádzajú už päťdesiat rokov. Ale aby bol komplexný, treba ešte spomenúť zmenu formátu a čiastočne aj názvu.

Do roku 2000 vychádzal Prieboj v malom formáte, jeho prevzatie vydavateľstvom Petit Press znamenalo návrat k veľkému európskemu. Charakteristickou farmou sa stala červená.

Po roku 2001 začali regionálne tituly vychádzať pod súhrnným názvom Noviny Slovakia. Hľadal sa však pre ne výstižnejší názov, nakoniec sa ním v roku 2005 stalo označenie MY. Z týždenníka Prieboj sa postupom času stali MY Hornonitrianske noviny.

Takýto je teda doterajší životopis vašich a našich novín. Či sa dožijú ďalších jubileí záleží od ich čitateľov a priaznivcov.

Ondrej Čiliak: Noviny sú mojou srdcovou záležitosťou

Ciliak.gif

Aj keď nás čas častuje zabúdaním, predsa vždy zostávajú ľudia, udalosti a veci, na ktoré človek nikdy nezabudne a ku ktorým sa často vracia aspoň v spomienkach. Určite to platí o živote a práci novinára, a nielen preto, že je to práca výnimočná či nenahraditeľná, ale v mojich očiach je to špecifická duševná činnosť, ktorá sa musí robiť rovnako srdcom ako rozumom. Aj dnes si žiada veľa citlivého prístupu k výberu a spracovaniu faktor, ktoré novinár získava z rôznych zdrojov.

Zásah vyššej moci

Ak dnes nastala chvíľa na krátke obzretie sa za dávnymi rokmi, prvé, čo chcem zdôrazniť, je fakt, že aj pred dvadsiatimi rokmi bol Prieboj, dnešný čerstvý „päťdesiatnik", veľmi prosperujúcim periodikom, teda boli to potrebné noviny s dlhoročnou tradíciou a s bohatým redakčným a dopisovateľským zázemím.

Neviem, akým zásahom „vyššej moci" som od vtedajšieho hovorcu predsedu Okresného národného výboru v Prievidzi dostal ponuku postaviť sa na čelo nového kolektívu mladých ľudí (Adriana Siváková, Gabriela Vidová a ďalší a po nás iní), ale táto ponuka z úst Alexandra Schuta, výborného novinára, bola pre mňa viacej ako výzva, bola pre nás všetkých príležitosťou vytvoriť v nových spoločenských podmienkach nové noviny, zachovať pritom to dobré a rokmi overené, napríklad už vtedy obsiahle a kvalitné športové spravodajstvo z regiónu hornej Nitry, ako aj niektoré veľmi obľúbené rubriky.

Búrlivé roky

Bez dlhého spomínania, ktoré, žiaľ, nie je tvorivé, má pečať nostalgie a je zvláštne tým, že v jaskyni ľudskej pamäti zostáva len to dobré, čo človek prežil, chcem povedať, že transformácia starého Prieboja na periodikum pluralitné a demokratické nebola vôbec jednoduchá, nebola to prechádzka ružovým sadom a že v daných spoločenských podmienkach sme robili všetko, čo sme vtedy považovali za správne a že sme robili aj chyby.

Aj keď roky, do ktorých práve teraz zalietli moje spomienky, boli, čo sa týka spoločenských zmien iste najbúrlivejšie, tento časový úsek bol však v päťdesiatročnej histórii Prieboja predsa len jednou z mnohých kapitol. Pod jej obsah sa podpísali statoční ľudia, novinári telom i dušou, tvoriví redaktori, ktorí „písali" noviny v presvedčení, že budú lepšie ako tie včera aj tie predvčerom.

Pri tom všetkom revolučnom aj prelomovom, čo nám roky priniesli, sme tvorili periodikum, ktoré už vtedy malo vlastné vnútorné dejiny, svoje tradície, špecifiká, svoju publicistiku, tradičné rubriky a pravdaže, okruh svojich stálych čitateľov.

Vnímať a počúvať okolie

Toto všetko a ešte oveľa viacej majú dnešné MY Hornonitrianske noviny. V prvom rade je to kvalitný redakčný kolektív, ktorý vytrvalo a úspešne napĺňa svoje vlastné predstavy, slúžiac požiadavkám dňa, najmä v oblasti regionálneho spravodajstva, ktoré sa neustále skvalitňuje a rozširuje a najmä za posledných päť rokov dosiahlo niekoľko významných úspechov. Je to zásluha novinárov, ktorí idú za aktuálnou témou, za problémom, ktorý ľudí trápi, o ktorom sa chcú dozvedieť čo najviac objektívnych informácií.

Ruka v ruke s kvalitným regionálnym spravodajstvom ide aj obľúbená publicistika, ktorá má v Prieboji svoju dlhoročnú tradíciu a je preto celkom prirodzené, že sa teší zaslúženej pozornosti čitateľov.

Myslím teraz nielen na tradičné a obsiahle reportáže na aktuálne témy, či reportáže zo života miest a obcí regiónu, alebo jednoduchých a predsa niečím zaujímavých ľudí, ale aj na príbehy tých, ktorí museli prekonávať v živote rôzne prekážky a ďalšie a iné zaujímavé témy, ktoré si zavše aj samé nájdu novinára, pokiaľ má otvorené oči aj uši a dokáže vnímať a počúvať okolie.

Noviny ma obohacujú

Pre mňa ako bývalého redaktora Prieboja zostávajú MY Hornonitrianske noviny aj v čase 50. výročia viac ako srdcovou záležitosťou. Týždeň čo týždeň sa na ich nové číslo rovnako teším s presvedčením, že v nich vždy nájdem čosi čo ma vnútorne uspokojí, poučí alebo obohatí. Okrem kvalitného spravodajstva z regiónu ma vždy najviac potešia články a reportáže, dotýkajúce sa umenia a kultúry v regióne horná Nitra. elo clanku

Ondrej Čiliak

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vitajte v postapokalyptickom svete
 2. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 3. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 4. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 5. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 6. Päť chýb pri zateplení strechy
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 8. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 9. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 10. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 1. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 2. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. Úprava osobného motorového vozidla
 5. Important information for Brazilians living in Slovakia
 6. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 7. Vitajte v postapokalyptickom svete
 8. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. Päť chýb pri zateplení strechy
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 29 751
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 16 767
 3. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 14 554
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 12 543
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 820
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 722
 7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 588
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 375
 9. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 174
 10. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 9 161
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

FOTO: V Nitrianskom Pravne horelo auto

Včera večer zasahovali obecní hasiči z Nitrianskeho Pravna pri požiari osobného auta.

Bojnická nemocnica označila situáciu s koronavírusom za kritickú

Dôvodom bolo plné obsadenie lôžok pre pacientov s koronavírusom aj nedostatok personálu.

Bojnická nemocnica. Ilustračné foto.

Dvom vojakom, ktorí pomáhali prievidzským hygienikom, potvrdili koronavírus

Hygienici evidujú aj viacero pozitívnych zdravotníkov v bojnickej nemocnici.

Ilustračná fotografia.

Handlovská radnica vráti obyvateľom na úľavách za odpad viac ako 10.000 eur

Handlovská samospráva vráti obyvateľom na úľavách na poplatku za komunálny odpad viac ako 10.000 eur.

Do modrého koša patrí iba papier.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Prinášame informácie o pripravovanom testovaní na Orave

Získať dobrovoľníkov ku odberom je v niektorých dedinách ťažké, v Sihelnom bude pomáhať aj starosta.

Sedemnásťročného chlapca zavalil strom

Leteckých záchranárov zo Žiliny privolali dnes dopoludnia na pomoc 17-ročnému chlapcovi, ktorého v lesnom teréne v katastri obce Zákopčie zavalil strom.

Už ste čítali?