Utorok, 20. október, 2020 | Meniny má VendelínKrížovkyKrížovky

Okrsky v Prievidzi pre júnové voľby

Mesto Prievidza zverejňuje zoznam volebných okrskov, miestností a zoznam ulíc zaradených do okrsku pre voľby do Európskeho parlamentu.

Volebný okrsok č. 1 – Dom kultúry Necpaly, Na záhumní 2: Astrová, Fialková, Hornonitrianska cesta, Klinčeková, Konvalinková, Na stráňach, Na záhumní, Narcisová, Nezábudková, Pod horou, Poľná, Slnečná, Snežienková, Tulipánová

Volebný okrsok č. 2 – Základná škola na Malonecpalskej ulici 37: Kútovská, Necpalská, Veľkonecpalská

Volebný okrsok č. 3 – ZŠ na Mlonecpalskej ul. 37: Gazdovská, Urbárska

Volebný okrsok č. 4 – ZŠ na Malonecpalskej ul. 37: Dúbravská, Majerská, Malonecpalská

Volebný okrsok č. 5 – Materská škola na športovej ul. 34: Lúčna ul. párne: 14 – 28, nepárne: 33 - 47; Nedožerská cesta, Staničná, Športová 40, Traťová

Volebný okrsok č. 6 – Spojená škola na Lúčnej ul. 2: Krátka, Kvetná, Lúčna 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Nová, Športová 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; A. Hlinku, Stavbárov, T. Vansovej, Zdravotnícka, Železničiarska

Volebný okrsok č. 7 – ZŠ na Rastislavovej ul. 4: Hviezdoslavova ulica, Námestie slobody, Pribinovo námestie , Šumperská ul., Ul. M. Hodžu

Volebný okrsok č. 8 – ZŠ Rastislavova ul. 2: Bakalárska, Ciglianska cesta, Garážová, Košovská cesta, Nábr. J. Kalinčiaka, Nábr. sv. Metoda, Púšť, Rastislavova, Sebedražská cesta, Ul. J. Hollého, M. Mišíka, Š. Moyzesa, G. Švéniho

Volebný okrsok č. 9 – Gymnázium V. B. Nedožerského, Ul. Matice slovenskej 16: Dlhá, Vinohradnícka, Záhradnícka

Volebný okrsok č. 10 – Stredná odborná škola, Vinohradnícka ul. 8: Cesta pod skalou, Nábr. sv. Cyrila 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, Vrchy

Volebný okrsok č. 11 – SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1: Cesta pod Banskou, Kukučínova ul., Lehotská cesta, Malolehotská ul., Nábr. A. Kmeťa, Nábr. sv. Cyrila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Sitnianskeho ul., Ul. A. Škarvana, Ľ. Podjavorinskej, Vajanského, Vápenická, Veľkolehotská cesta, Východná ul.

Volebný okrsok č. 12 – MŠ na Ul. P. Benického 1: Duklianska, Malá, Mierové nám., Súbežná, Svätoplukova ulica 40A,Tichá, Ul. A. H. Gavloviča, A. Sládkoviča, Ľ. Štúra

Volebný okrsok č. 13 – MŠ na Ul. P. Benického 1: Svätoplukova 1, 2, 3, 4, 5A, 6, 8 9 , 10, 11, 12, 13 , 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, M. R. Štefánika, Vnútorná

Volebný okrsok č. 14 - I. ZŠ na Ul. S. Chalupku 14: A. Stodolu, J. Murgaša, Š. Baniča

Volebný okrsok č. 15 – I. ZŠ na Ul. S. Chalupku 16: Gorazdovo nábr., Okružná ul., Priama, A. Rudnaya

Volebný okrsok č. 16 – I. ZŠ na Ul. S. Chalupku 14: B. Björnsona, J. Palkoviča, J. Siváka

Volebný okrsok č. 17 - III. ZŠ na Ul. S. Chalupku 12: Garbiarska, Klampiarska, Letisková, Malookružná, Mlynská, Obuvnícka, Priechodná, Riečna, Stredná, Súkennícka, Tkáčska, J. Kráľa, J. Žirku, Úzka, Zadná

Volebný okrsok č. 18 – III. ZŠ na Ul. S. Chalupku 12: Banícka, S. Chalupku

Volebný okrsok č. 19 - Obchodná akadémia, Ul. F. Madvu 2: D. Krmana, Š. Králika

Volebný okrsok č. 20 – Obchodná akadémia, Ul. F. Madvu 2: Bojnická cesta, Krajná, Nám. J. C. Hronského, Trhová, Ul. D. Kubíka, F. Madvu, J. Pauleho, J. Škopca

Volebný okrsok č. 21 – Stredná odborná škola, Ul. M. Falešníka 8: Átriová, Májová, Nábrežná, Tenisová, Ul. I. Krasku párne 2 – 30; Ul. J. G. Tajovského, J. Kollára, M. Falešníka, Ulica Olympionikov , R. Jašíka, Š. Závodníka, T. Milkina

Volebný okrsok č. 22 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny na sídlisku Zapotôčky, Ul. J. Červeňa 34: A. Mišúta, I. Krasku nepárne 1 – 45; Ul. J. Bendíka, J. Červeňa, P. Dobšinského

Volebný okrsok č. 23 – Domov dôchodcov, Ul. J. Okáľa 6: J. Bajzu, J. M. Hurbana, J. Okáľa, M. Rázusa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17

Volebný okrsok č. 24 – ZŠ na Ul. P. Dobšinského 5: J. Fándlyho, J. Francisciho, J. Matušku párne 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12

Volebný okrsok č. 25 – ZŠ na Ul. P. Dobšinského 5: Rad L. N. Tolstého, Ul. A. Bednára, E. M. Šoltésovej, J. Matušku párne 14 – 24; Ľ. Ondrejova 38, 40, 42

Volebný okrsok č. 26 - ZŠ na Ul. P. Dobšinského 5: Ul. Ľ. Ondrejova 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24B, 24C, 25, 27, 28A, 32, 34, 36

Volebný okrsok č. 27 – MŠ na Ul. J. Matušku 1: A. Žarnova, I. Bukovčana nepárne 17 – 31

Volebný okrsok č. 28 – ZŠ na Ul. P. J. Šafárika 7: Šulekova ul., Ul. I. Bukovčana nepárne 1, 3, 5, 7, 9, 11, 16

Volebný okrsok č. 29 – ZŠ na Ul. P. J. Šafárika 7: J. Palárika, J. Roháča, P. J. Šafárika

Volebný okrsok č. 30 – ZŠ na Ul. P. J. Šafárika 7: Jégého ulica nepárne 1 – 11; Urbánkova ulica

Volebný okrsok č. 31 – ZŠ ba Ul. P. J. Šafárika 7: Jégého 2, 4, 6; Ul. M. Rázusa čísla 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Volebný okrsok č. 32 – ZŠ na Ul. energetikov 39: Ul. energetikov 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 C, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Volebný okrsok č. 33 – ZŠ na Ul. energetikov 39: Koceľova, Prírodná, Energetikov 31, 33, 35, 37, 39, 48, 50, 52; V. Benedikta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, Včelárska

Volebný okrsok č. 34 – ZŠ na Ul. energetikov 39: A. Bernoláka, M. Gorkého párne 2 – 18, V. Benedikta 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 32

Volebný okrsok č. 35 – MŠ na Ul. M. Gorkého 20: M. Gorkého 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54

Volebný okrsok č. 36 – MŠ na Ul. V. Clementisa 10: Cesta V. Clementisa

Volebný okrsok č. 37 - MŠ na Ul. V. Clementisa 10: Agátová, Bôrová, Buková, Dubová, Hrabová, Jaseňová, Jedľová, Lipová, Na karasiny párne 52, 54, 64 nepárne 59 – 69; Rakytová, Smreková

Volebný okrsok č. 38 – Centrum voľného času Spektrum, Ul. K. Novacského 14: Na karasiny 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Volebný okrsok č. 39 – Centrum voľného času Spektrum, Ul. K. Novackého 14: Makovického, Nad terasami, K. Novackého 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20

Volebný okrsok č. 40 – Centrum voľného času (bývalá ZŠ), K. Novackého 14: Bottova ul., Jánošíkova ul., Koncová, Mojmírova, Rovná, Skrytá, J. Alexyho, J. Gramantíka, J. Záborského, K. Kuzmányho, K. Novackého 3, M. Benku, M. Medveckej, Odbojárov, S. Mečiara

Volebný okrsok č. 41 – ZŠ na Mariánskej ul. 19: Hrnčiarska, Mariánska, Medzibriežková, Partizánska, Povstalecká, Puškinova, B. Slančíkovej, C. Majerníka, J. Jesenského, Veterná

Volebný okrsok č. 42 – Dom kultúry Veľká Lehôtka, Podhorská ul. 79: Hlboká, Hradecká, Mlynárska, Mrazničná, Na lúčky, Podhorská, Remeselnícka, Roľnícka, Strmá, Školská, Uhlištná, J. L. Bellu, Viničná, Vrchárska

Volebný okrsok č. 43 – Dom kultúry Malá Lehôtka, Ul. F. Hečku 45: Krížna, Na lánoch, Na vŕšku, Pod poliankou, Ružová, Spojovacia, Družby, F. Hečku

Volebný okrsok č. 44 – Dom kultúry Hradec, Ul. 1. mája 17: Družstevná, Južná, K potoku, Lesná, Na stanište, Na záhrade, Parková, Pavlovská, Pekná, Pod hájik, Pod hôrku, Pod hrádkom, Richtárska, Súhradská, Ul. 1. mája.


OZNÁMENIE O ČASE A MIESTE KONANIA VOLIEB
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 2/2009 Z. z. voľby do Európskeho parlamentu. Deň konania volieb určil na sobotu 6. júna 2009, v čase od 7. do 22. h.
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenska majú občania SR, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú na území SR trvalý pobyt a občania iných členských štátov EÚ, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku, majú povolený trvalý pobyt na území SR a neboli pozbavení volebného práva v členskom štáte EÚ, ktorého sú štátnymi občanmi.
Občania SR, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a nemajú trvalý pobyt na území SR a ani na území iného členského štátu EÚ, majú právo voliť, ak sa v deň volieb zdržiavajú na území SR.
Občan iného členského štátu EÚ, ktorý má povolený trvalý pobyt na území SR a chce sa zúčastniť na voľbách, bude dopísaný do zoznamu voličov na základe predloženia žiadosti a vyhlásenia.
Občan iného členského štátu EÚ, ktorý nemá povolený trvalý pobyt a na území SR sa zdržiava dlhšie ako tri mesiace a chce sa zúčastniť volieb, musí požiadať o registráciu prvého povolenia na oddelení cudzineckej polície Policajného zboru SR.
Občania volia v deň volieb podľa miesta trvalého pobytu v určených volebných okrskoch a volebných miestnostiach. Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených voličov, vydá mesto Prievidza na jeho žiadosť voličský preukaz.
Volič je povinný sa pred hlasovaním preukázať preukazom totožnosti.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 2. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 3. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 4. Home (ale aj) Office
 5. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 6. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 7. Zelená Bratislava
 8. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 9. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 10. Záujem o akcie Pilulky prekonal naše očakávania
 1. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Zelená Bratislava
 4. Ruža zmeny
 5. Úpravy automobilov pre ZŤP
 6. No Finish Line v Bratislave sa presúva do virtuálneho priestoru
 7. Mladí ľudia vstupujú do druhého piliera už aj cez internet
 8. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 9. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 10. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 27 860
 2. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 22 813
 3. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 146
 4. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 13 871
 5. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 851
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 683
 7. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 749
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 123
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 8 945
 10. Budúcnosť v digitále je plná žien. V čom majú pred mužmi navrch? 8 608
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

Dolné Vestenice plánujú zrekonštruovať čistiareň odpadových vôd

Obec Dolné Vestenice (okres Prievidza) plánuje zabezpečiť rekonštrukciu miestnej čistiarne odpadových vôd (ČOV), ako i zvýšiť jej kapacitu.

Mestský úrad v Handlovej zatvorili. Ponuky práce budú hlásiť zdarma

Obyvatelia si budú môcť svoje úradné záležitosti vybaviť telefonicky alebo emailom.

mestský úrad Handlová

Trenčianska župa vyhlási o rok verejnú súťaž na autobusového dopravcu

Aktuálne TSK zabezpečuje prímestskú autobusovú dopravu prostredníctvom SAD Trenčín a SAD Prievidza.

SAD Prievidza má šesť nových prímestských autobusov.

Nedeľný rekord. V Trenčianskom kraji pribudlo 104 pozitívne testovaných

Laboratóriá na Slovensku otestovali 5 025 vzoriek, celkový počet pozitívnych bol 860.

Vzorky na antigénne testy odoberú výterom z nosohltana.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Najviac nakazených pribudlo v Košiciach a v okrese Čadca

Nedeľňajší rekord sa vyšplhal na číslo 860.

V Nitre pribudli hospitalizovaní aj mŕtvi. Ohniská na Borovej stráži polícia

Viac ako dve tretiny reprofilizovaných lôžok pre COVID pacientov sú obsadené. Vytvoria ďalšie.

Nedeľný rekord. V Trenčianskom kraji pribudlo 104 pozitívne testovaných

Laboratóriá na Slovensku otestovali 5 025 vzoriek, celkový počet pozitívnych bol 860.

KORONAVÍRUS: Žilina hlási menej nakazených, Čadca medzi najhoršími

V nemocniciach je hospitalizovaných 638 pacientov.

Už ste čítali?