Nedeľa, 19. september, 2021 | Meniny má KonštantínKrížovkyKrížovky

Okrsky v Prievidzi pre júnové voľby

Mesto Prievidza zverejňuje zoznam volebných okrskov, miestností a zoznam ulíc zaradených do okrsku pre voľby do Európskeho parlamentu.

Volebný okrsok č. 1 – Dom kultúry Necpaly, Na záhumní 2: Astrová, Fialková, Hornonitrianska cesta, Klinčeková, Konvalinková, Na stráňach, Na záhumní, Narcisová, Nezábudková, Pod horou, Poľná, Slnečná, Snežienková, Tulipánová

Volebný okrsok č. 2 – Základná škola na Malonecpalskej ulici 37: Kútovská, Necpalská, Veľkonecpalská

Volebný okrsok č. 3 – ZŠ na Mlonecpalskej ul. 37: Gazdovská, Urbárska

Volebný okrsok č. 4 – ZŠ na Malonecpalskej ul. 37: Dúbravská, Majerská, Malonecpalská

Volebný okrsok č. 5 – Materská škola na športovej ul. 34: Lúčna ul. párne: 14 – 28, nepárne: 33 - 47; Nedožerská cesta, Staničná, Športová 40, Traťová

Volebný okrsok č. 6 – Spojená škola na Lúčnej ul. 2: Krátka, Kvetná, Lúčna 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Nová, Športová 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; A. Hlinku, Stavbárov, T. Vansovej, Zdravotnícka, Železničiarska

Volebný okrsok č. 7 – ZŠ na Rastislavovej ul. 4: Hviezdoslavova ulica, Námestie slobody, Pribinovo námestie , Šumperská ul., Ul. M. Hodžu

Volebný okrsok č. 8 – ZŠ Rastislavova ul. 2: Bakalárska, Ciglianska cesta, Garážová, Košovská cesta, Nábr. J. Kalinčiaka, Nábr. sv. Metoda, Púšť, Rastislavova, Sebedražská cesta, Ul. J. Hollého, M. Mišíka, Š. Moyzesa, G. Švéniho

Volebný okrsok č. 9 – Gymnázium V. B. Nedožerského, Ul. Matice slovenskej 16: Dlhá, Vinohradnícka, Záhradnícka

Volebný okrsok č. 10 – Stredná odborná škola, Vinohradnícka ul. 8: Cesta pod skalou, Nábr. sv. Cyrila 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, Vrchy

Volebný okrsok č. 11 – SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1: Cesta pod Banskou, Kukučínova ul., Lehotská cesta, Malolehotská ul., Nábr. A. Kmeťa, Nábr. sv. Cyrila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Sitnianskeho ul., Ul. A. Škarvana, Ľ. Podjavorinskej, Vajanského, Vápenická, Veľkolehotská cesta, Východná ul.

Volebný okrsok č. 12 – MŠ na Ul. P. Benického 1: Duklianska, Malá, Mierové nám., Súbežná, Svätoplukova ulica 40A,Tichá, Ul. A. H. Gavloviča, A. Sládkoviča, Ľ. Štúra

Volebný okrsok č. 13 – MŠ na Ul. P. Benického 1: Svätoplukova 1, 2, 3, 4, 5A, 6, 8 9 , 10, 11, 12, 13 , 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, M. R. Štefánika, Vnútorná

Volebný okrsok č. 14 - I. ZŠ na Ul. S. Chalupku 14: A. Stodolu, J. Murgaša, Š. Baniča

Volebný okrsok č. 15 – I. ZŠ na Ul. S. Chalupku 16: Gorazdovo nábr., Okružná ul., Priama, A. Rudnaya

Volebný okrsok č. 16 – I. ZŠ na Ul. S. Chalupku 14: B. Björnsona, J. Palkoviča, J. Siváka

Volebný okrsok č. 17 - III. ZŠ na Ul. S. Chalupku 12: Garbiarska, Klampiarska, Letisková, Malookružná, Mlynská, Obuvnícka, Priechodná, Riečna, Stredná, Súkennícka, Tkáčska, J. Kráľa, J. Žirku, Úzka, Zadná

Volebný okrsok č. 18 – III. ZŠ na Ul. S. Chalupku 12: Banícka, S. Chalupku

Volebný okrsok č. 19 - Obchodná akadémia, Ul. F. Madvu 2: D. Krmana, Š. Králika

Volebný okrsok č. 20 – Obchodná akadémia, Ul. F. Madvu 2: Bojnická cesta, Krajná, Nám. J. C. Hronského, Trhová, Ul. D. Kubíka, F. Madvu, J. Pauleho, J. Škopca

Volebný okrsok č. 21 – Stredná odborná škola, Ul. M. Falešníka 8: Átriová, Májová, Nábrežná, Tenisová, Ul. I. Krasku párne 2 – 30; Ul. J. G. Tajovského, J. Kollára, M. Falešníka, Ulica Olympionikov , R. Jašíka, Š. Závodníka, T. Milkina

Volebný okrsok č. 22 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny na sídlisku Zapotôčky, Ul. J. Červeňa 34: A. Mišúta, I. Krasku nepárne 1 – 45; Ul. J. Bendíka, J. Červeňa, P. Dobšinského

Volebný okrsok č. 23 – Domov dôchodcov, Ul. J. Okáľa 6: J. Bajzu, J. M. Hurbana, J. Okáľa, M. Rázusa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17

Volebný okrsok č. 24 – ZŠ na Ul. P. Dobšinského 5: J. Fándlyho, J. Francisciho, J. Matušku párne 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12

Volebný okrsok č. 25 – ZŠ na Ul. P. Dobšinského 5: Rad L. N. Tolstého, Ul. A. Bednára, E. M. Šoltésovej, J. Matušku párne 14 – 24; Ľ. Ondrejova 38, 40, 42

Volebný okrsok č. 26 - ZŠ na Ul. P. Dobšinského 5: Ul. Ľ. Ondrejova 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24B, 24C, 25, 27, 28A, 32, 34, 36

Volebný okrsok č. 27 – MŠ na Ul. J. Matušku 1: A. Žarnova, I. Bukovčana nepárne 17 – 31

Volebný okrsok č. 28 – ZŠ na Ul. P. J. Šafárika 7: Šulekova ul., Ul. I. Bukovčana nepárne 1, 3, 5, 7, 9, 11, 16

Volebný okrsok č. 29 – ZŠ na Ul. P. J. Šafárika 7: J. Palárika, J. Roháča, P. J. Šafárika

Volebný okrsok č. 30 – ZŠ na Ul. P. J. Šafárika 7: Jégého ulica nepárne 1 – 11; Urbánkova ulica

Volebný okrsok č. 31 – ZŠ ba Ul. P. J. Šafárika 7: Jégého 2, 4, 6; Ul. M. Rázusa čísla 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Volebný okrsok č. 32 – ZŠ na Ul. energetikov 39: Ul. energetikov 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 C, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Volebný okrsok č. 33 – ZŠ na Ul. energetikov 39: Koceľova, Prírodná, Energetikov 31, 33, 35, 37, 39, 48, 50, 52; V. Benedikta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, Včelárska

Volebný okrsok č. 34 – ZŠ na Ul. energetikov 39: A. Bernoláka, M. Gorkého párne 2 – 18, V. Benedikta 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 32

Volebný okrsok č. 35 – MŠ na Ul. M. Gorkého 20: M. Gorkého 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54

Volebný okrsok č. 36 – MŠ na Ul. V. Clementisa 10: Cesta V. Clementisa

Volebný okrsok č. 37 - MŠ na Ul. V. Clementisa 10: Agátová, Bôrová, Buková, Dubová, Hrabová, Jaseňová, Jedľová, Lipová, Na karasiny párne 52, 54, 64 nepárne 59 – 69; Rakytová, Smreková

Volebný okrsok č. 38 – Centrum voľného času Spektrum, Ul. K. Novacského 14: Na karasiny 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Volebný okrsok č. 39 – Centrum voľného času Spektrum, Ul. K. Novackého 14: Makovického, Nad terasami, K. Novackého 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20

Volebný okrsok č. 40 – Centrum voľného času (bývalá ZŠ), K. Novackého 14: Bottova ul., Jánošíkova ul., Koncová, Mojmírova, Rovná, Skrytá, J. Alexyho, J. Gramantíka, J. Záborského, K. Kuzmányho, K. Novackého 3, M. Benku, M. Medveckej, Odbojárov, S. Mečiara

Volebný okrsok č. 41 – ZŠ na Mariánskej ul. 19: Hrnčiarska, Mariánska, Medzibriežková, Partizánska, Povstalecká, Puškinova, B. Slančíkovej, C. Majerníka, J. Jesenského, Veterná

Volebný okrsok č. 42 – Dom kultúry Veľká Lehôtka, Podhorská ul. 79: Hlboká, Hradecká, Mlynárska, Mrazničná, Na lúčky, Podhorská, Remeselnícka, Roľnícka, Strmá, Školská, Uhlištná, J. L. Bellu, Viničná, Vrchárska

Volebný okrsok č. 43 – Dom kultúry Malá Lehôtka, Ul. F. Hečku 45: Krížna, Na lánoch, Na vŕšku, Pod poliankou, Ružová, Spojovacia, Družby, F. Hečku

Volebný okrsok č. 44 – Dom kultúry Hradec, Ul. 1. mája 17: Družstevná, Južná, K potoku, Lesná, Na stanište, Na záhrade, Parková, Pavlovská, Pekná, Pod hájik, Pod hôrku, Pod hrádkom, Richtárska, Súhradská, Ul. 1. mája.


OZNÁMENIE O ČASE A MIESTE KONANIA VOLIEB
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 2/2009 Z. z. voľby do Európskeho parlamentu. Deň konania volieb určil na sobotu 6. júna 2009, v čase od 7. do 22. h.
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenska majú občania SR, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú na území SR trvalý pobyt a občania iných členských štátov EÚ, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku, majú povolený trvalý pobyt na území SR a neboli pozbavení volebného práva v členskom štáte EÚ, ktorého sú štátnymi občanmi.
Občania SR, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a nemajú trvalý pobyt na území SR a ani na území iného členského štátu EÚ, majú právo voliť, ak sa v deň volieb zdržiavajú na území SR.
Občan iného členského štátu EÚ, ktorý má povolený trvalý pobyt na území SR a chce sa zúčastniť na voľbách, bude dopísaný do zoznamu voličov na základe predloženia žiadosti a vyhlásenia.
Občan iného členského štátu EÚ, ktorý nemá povolený trvalý pobyt a na území SR sa zdržiava dlhšie ako tri mesiace a chce sa zúčastniť volieb, musí požiadať o registráciu prvého povolenia na oddelení cudzineckej polície Policajného zboru SR.
Občania volia v deň volieb podľa miesta trvalého pobytu v určených volebných okrskoch a volebných miestnostiach. Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených voličov, vydá mesto Prievidza na jeho žiadosť voličský preukaz.
Volič je povinný sa pred hlasovaním preukázať preukazom totožnosti.

Najčítanejšie na My Horná Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 2. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 3. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
 4. Slovenský orloj – svetová atrakcia
 5. Predplaťte si SME.sk s garanciou vrátenia peňazí
 6. Kanceláriám ešte neodzvonilo
 7. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér
 8. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých?
 9. Tam, kde sa ľahko verí na zázraky
 10. Maldivy, Maurícius či Mexiko sú na dosah jediným letom
 1. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 2. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 3. Vystúpte z radu, postavte si moderný dom podľa seba
 4. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 5. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
 6. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 7. Mototechna tento rok predala už vyše 8 tisíc zánovných áut
 8. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 9. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 10. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 1. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 7 765
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 7 195
 3. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 7 132
 4. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 4 316
 5. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 119
 6. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 2 961
 7. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 496
 8. Maldivy, Maurícius či Mexiko sú na dosah jediným letom 2 186
 9. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 103
 10. Uznávané štúdio oživilo zanedbané štvrte. Prišlo do Bratislavy 1 819
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

Malí obyvatelia obce Poruba vzískali nový priestor na trávenie voľných chvíľ.


TASR 7m

Sériu malieb inšpirovaných knihou Pavla Straussa od akademickej maliarky Emílie Jakubisovej ponúkne výstava Tesná brána v Galérii Regionart pri Regionálnom kultúrnom centre (RKC)


TASR 7 h

Festivalu folklóru, tradičných remesiel a regionálnych chutí patrila sobota v Nitrianskom Pravne v okrese Prievidza.


TASR 19 h
Ilustračné foto.

Mestský bytový podnik (MsBP) Handlová kontroluje výťahy v bytových domoch vo svojej správe každý týždeň. Prehliadky a skúšky zabezpečujú odborníci v dlhšom časovom odstupe.


TASR 18. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Obchody si môžu vybrať režim.


18. sep

Ako informoval portál Noviny.sk, osobné auto vletelo pod kamión, ktorý stál v odstavnom pruhu.


SITA 18. sep

Dievča je vo vážnom stave.


18. sep

Počas tretej etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa cyklisti prehnali regiónom Kysúc.


23 h

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu