Nedeľa, 17. január, 2021 | Meniny má NatašaKrížovkyKrížovky

Okrsky v Prievidzi pre júnové voľby

Mesto Prievidza zverejňuje zoznam volebných okrskov, miestností a zoznam ulíc zaradených do okrsku pre voľby do Európskeho parlamentu.

Volebný okrsok č. 1 – Dom kultúry Necpaly, Na záhumní 2: Astrová, Fialková, Hornonitrianska cesta, Klinčeková, Konvalinková, Na stráňach, Na záhumní, Narcisová, Nezábudková, Pod horou, Poľná, Slnečná, Snežienková, Tulipánová

Volebný okrsok č. 2 – Základná škola na Malonecpalskej ulici 37: Kútovská, Necpalská, Veľkonecpalská

Volebný okrsok č. 3 – ZŠ na Mlonecpalskej ul. 37: Gazdovská, Urbárska

Volebný okrsok č. 4 – ZŠ na Malonecpalskej ul. 37: Dúbravská, Majerská, Malonecpalská

Volebný okrsok č. 5 – Materská škola na športovej ul. 34: Lúčna ul. párne: 14 – 28, nepárne: 33 - 47; Nedožerská cesta, Staničná, Športová 40, Traťová

Volebný okrsok č. 6 – Spojená škola na Lúčnej ul. 2: Krátka, Kvetná, Lúčna 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Nová, Športová 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; A. Hlinku, Stavbárov, T. Vansovej, Zdravotnícka, Železničiarska

Volebný okrsok č. 7 – ZŠ na Rastislavovej ul. 4: Hviezdoslavova ulica, Námestie slobody, Pribinovo námestie , Šumperská ul., Ul. M. Hodžu

Volebný okrsok č. 8 – ZŠ Rastislavova ul. 2: Bakalárska, Ciglianska cesta, Garážová, Košovská cesta, Nábr. J. Kalinčiaka, Nábr. sv. Metoda, Púšť, Rastislavova, Sebedražská cesta, Ul. J. Hollého, M. Mišíka, Š. Moyzesa, G. Švéniho

Volebný okrsok č. 9 – Gymnázium V. B. Nedožerského, Ul. Matice slovenskej 16: Dlhá, Vinohradnícka, Záhradnícka

Volebný okrsok č. 10 – Stredná odborná škola, Vinohradnícka ul. 8: Cesta pod skalou, Nábr. sv. Cyrila 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, Vrchy

Volebný okrsok č. 11 – SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1: Cesta pod Banskou, Kukučínova ul., Lehotská cesta, Malolehotská ul., Nábr. A. Kmeťa, Nábr. sv. Cyrila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Sitnianskeho ul., Ul. A. Škarvana, Ľ. Podjavorinskej, Vajanského, Vápenická, Veľkolehotská cesta, Východná ul.

Volebný okrsok č. 12 – MŠ na Ul. P. Benického 1: Duklianska, Malá, Mierové nám., Súbežná, Svätoplukova ulica 40A,Tichá, Ul. A. H. Gavloviča, A. Sládkoviča, Ľ. Štúra

Volebný okrsok č. 13 – MŠ na Ul. P. Benického 1: Svätoplukova 1, 2, 3, 4, 5A, 6, 8 9 , 10, 11, 12, 13 , 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, M. R. Štefánika, Vnútorná

Volebný okrsok č. 14 - I. ZŠ na Ul. S. Chalupku 14: A. Stodolu, J. Murgaša, Š. Baniča

Volebný okrsok č. 15 – I. ZŠ na Ul. S. Chalupku 16: Gorazdovo nábr., Okružná ul., Priama, A. Rudnaya

Volebný okrsok č. 16 – I. ZŠ na Ul. S. Chalupku 14: B. Björnsona, J. Palkoviča, J. Siváka

Volebný okrsok č. 17 - III. ZŠ na Ul. S. Chalupku 12: Garbiarska, Klampiarska, Letisková, Malookružná, Mlynská, Obuvnícka, Priechodná, Riečna, Stredná, Súkennícka, Tkáčska, J. Kráľa, J. Žirku, Úzka, Zadná

Volebný okrsok č. 18 – III. ZŠ na Ul. S. Chalupku 12: Banícka, S. Chalupku

Volebný okrsok č. 19 - Obchodná akadémia, Ul. F. Madvu 2: D. Krmana, Š. Králika

Volebný okrsok č. 20 – Obchodná akadémia, Ul. F. Madvu 2: Bojnická cesta, Krajná, Nám. J. C. Hronského, Trhová, Ul. D. Kubíka, F. Madvu, J. Pauleho, J. Škopca

Volebný okrsok č. 21 – Stredná odborná škola, Ul. M. Falešníka 8: Átriová, Májová, Nábrežná, Tenisová, Ul. I. Krasku párne 2 – 30; Ul. J. G. Tajovského, J. Kollára, M. Falešníka, Ulica Olympionikov , R. Jašíka, Š. Závodníka, T. Milkina

Volebný okrsok č. 22 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny na sídlisku Zapotôčky, Ul. J. Červeňa 34: A. Mišúta, I. Krasku nepárne 1 – 45; Ul. J. Bendíka, J. Červeňa, P. Dobšinského

Volebný okrsok č. 23 – Domov dôchodcov, Ul. J. Okáľa 6: J. Bajzu, J. M. Hurbana, J. Okáľa, M. Rázusa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17

Volebný okrsok č. 24 – ZŠ na Ul. P. Dobšinského 5: J. Fándlyho, J. Francisciho, J. Matušku párne 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12

Volebný okrsok č. 25 – ZŠ na Ul. P. Dobšinského 5: Rad L. N. Tolstého, Ul. A. Bednára, E. M. Šoltésovej, J. Matušku párne 14 – 24; Ľ. Ondrejova 38, 40, 42

Volebný okrsok č. 26 - ZŠ na Ul. P. Dobšinského 5: Ul. Ľ. Ondrejova 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24B, 24C, 25, 27, 28A, 32, 34, 36

Volebný okrsok č. 27 – MŠ na Ul. J. Matušku 1: A. Žarnova, I. Bukovčana nepárne 17 – 31

Volebný okrsok č. 28 – ZŠ na Ul. P. J. Šafárika 7: Šulekova ul., Ul. I. Bukovčana nepárne 1, 3, 5, 7, 9, 11, 16

Volebný okrsok č. 29 – ZŠ na Ul. P. J. Šafárika 7: J. Palárika, J. Roháča, P. J. Šafárika

Volebný okrsok č. 30 – ZŠ na Ul. P. J. Šafárika 7: Jégého ulica nepárne 1 – 11; Urbánkova ulica

Volebný okrsok č. 31 – ZŠ ba Ul. P. J. Šafárika 7: Jégého 2, 4, 6; Ul. M. Rázusa čísla 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Volebný okrsok č. 32 – ZŠ na Ul. energetikov 39: Ul. energetikov 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 C, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Volebný okrsok č. 33 – ZŠ na Ul. energetikov 39: Koceľova, Prírodná, Energetikov 31, 33, 35, 37, 39, 48, 50, 52; V. Benedikta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, Včelárska

Volebný okrsok č. 34 – ZŠ na Ul. energetikov 39: A. Bernoláka, M. Gorkého párne 2 – 18, V. Benedikta 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 32

Volebný okrsok č. 35 – MŠ na Ul. M. Gorkého 20: M. Gorkého 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54

Volebný okrsok č. 36 – MŠ na Ul. V. Clementisa 10: Cesta V. Clementisa

Volebný okrsok č. 37 - MŠ na Ul. V. Clementisa 10: Agátová, Bôrová, Buková, Dubová, Hrabová, Jaseňová, Jedľová, Lipová, Na karasiny párne 52, 54, 64 nepárne 59 – 69; Rakytová, Smreková

Volebný okrsok č. 38 – Centrum voľného času Spektrum, Ul. K. Novacského 14: Na karasiny 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Volebný okrsok č. 39 – Centrum voľného času Spektrum, Ul. K. Novackého 14: Makovického, Nad terasami, K. Novackého 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20

Volebný okrsok č. 40 – Centrum voľného času (bývalá ZŠ), K. Novackého 14: Bottova ul., Jánošíkova ul., Koncová, Mojmírova, Rovná, Skrytá, J. Alexyho, J. Gramantíka, J. Záborského, K. Kuzmányho, K. Novackého 3, M. Benku, M. Medveckej, Odbojárov, S. Mečiara

Volebný okrsok č. 41 – ZŠ na Mariánskej ul. 19: Hrnčiarska, Mariánska, Medzibriežková, Partizánska, Povstalecká, Puškinova, B. Slančíkovej, C. Majerníka, J. Jesenského, Veterná

Volebný okrsok č. 42 – Dom kultúry Veľká Lehôtka, Podhorská ul. 79: Hlboká, Hradecká, Mlynárska, Mrazničná, Na lúčky, Podhorská, Remeselnícka, Roľnícka, Strmá, Školská, Uhlištná, J. L. Bellu, Viničná, Vrchárska

Volebný okrsok č. 43 – Dom kultúry Malá Lehôtka, Ul. F. Hečku 45: Krížna, Na lánoch, Na vŕšku, Pod poliankou, Ružová, Spojovacia, Družby, F. Hečku

Volebný okrsok č. 44 – Dom kultúry Hradec, Ul. 1. mája 17: Družstevná, Južná, K potoku, Lesná, Na stanište, Na záhrade, Parková, Pavlovská, Pekná, Pod hájik, Pod hôrku, Pod hrádkom, Richtárska, Súhradská, Ul. 1. mája.


OZNÁMENIE O ČASE A MIESTE KONANIA VOLIEB
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 2/2009 Z. z. voľby do Európskeho parlamentu. Deň konania volieb určil na sobotu 6. júna 2009, v čase od 7. do 22. h.
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenska majú občania SR, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú na území SR trvalý pobyt a občania iných členských štátov EÚ, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku, majú povolený trvalý pobyt na území SR a neboli pozbavení volebného práva v členskom štáte EÚ, ktorého sú štátnymi občanmi.
Občania SR, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a nemajú trvalý pobyt na území SR a ani na území iného členského štátu EÚ, majú právo voliť, ak sa v deň volieb zdržiavajú na území SR.
Občan iného členského štátu EÚ, ktorý má povolený trvalý pobyt na území SR a chce sa zúčastniť na voľbách, bude dopísaný do zoznamu voličov na základe predloženia žiadosti a vyhlásenia.
Občan iného členského štátu EÚ, ktorý nemá povolený trvalý pobyt a na území SR sa zdržiava dlhšie ako tri mesiace a chce sa zúčastniť volieb, musí požiadať o registráciu prvého povolenia na oddelení cudzineckej polície Policajného zboru SR.
Občania volia v deň volieb podľa miesta trvalého pobytu v určených volebných okrskoch a volebných miestnostiach. Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených voličov, vydá mesto Prievidza na jeho žiadosť voličský preukaz.
Volič je povinný sa pred hlasovaním preukázať preukazom totožnosti.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 4. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 5. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 6. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
 1. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 2. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 3. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 21 442
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 15 731
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 000
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 483
 5. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 7 397
 6. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 122
 7. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 328
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 290
 9. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 142
 10. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 5 934
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

Vláda predĺžila zákaz vychádzania. Čaká nás testovanie, štátu majú pomôcť mestá a obce

Skríningové testovanie sa začne v pondelok 18. januára a potrvá do utorka 26. januára.

Premiér Igor Matovič.
Ilustračné foto

Policajti odhalili počas kontroly vodiča, ktorému zadržali vodičský preukaz

Policajti odhalili počas kontroly protipandemických opatrení na hranici okresov Prievidza a Žiar nad Hronom vodiča, ktorému zadržali vodičský preukaz.

Policajti si posvietili na dodržiavanie opatrení.

Jančekova skala sa spája s povesťou o nenaplnenej láske

Jančekova skala je 842 metrov vysoký kopec ukončený skalným výbežkom.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Odišiel Ján Bartík

Hokejová rodina v Nitre stratila jedného zo svojich dlhoročných členov.

Vláda predĺžila zákaz vychádzania. Čaká nás testovanie, štátu majú pomôcť mestá a obce

Skríningové testovanie sa začne v pondelok 18. januára a potrvá do utorka 26. januára.

Druhý deň testovania v Nitre: Miera pozitivity klesla pod percento

Otestovať sa prišlo vyše 14-tisíc ľudí. Pozitívnych bolo podstatne menej ako pred týždňom.

Už ste čítali?