Pondelok, 26. október, 2020 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky

Policajti sa učia nové pokuty

Ministerstvo vnútra schválilo nový sadzobník pokút. Pre policajtov nie je záväzný.

Všeobecné povinnosti
- Nedanie prednosti v jazde a nerešpektovanie stopky 60 €
- Nerozsvietenie svetiel po značke Rozsvieť svetlá 60 €
- Porušenie zákazu vjazdu 60 €
- Predbiehanie na zákaze predchádzania 60 €
- Prejazd cez križovatku na signál STOJ! dávaný policajtom 150 €
- Neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta 150 €
- Odmietnutie skúšky na alkohol alebo inú návykovú látku rieši dopravný inšpektorát
- Používanie antiradaru 150 €
- Prevádzkovanie vozidla vybaveného autoradarom 100 €

Povinnosti vodiča
- Použitie vozidla, ktoré nemožno prevádzkovať v cestnej premávke 60 €
- Vedenie neschváleného alebo vyradeného vozidla, alebo vozidla bez platnej tabuľky s evidenčným číslom rieši dopravný inšpektorát
- Vedenie vozidla bez platných dokladov 50 €
- Nedanie prednosti chodcovi na priechode pre chodcov – ak došlo k jeho ohrozeniu alebo dopravnej nehode rieši dopravný inšpektorát
- Vedenie vozidla bez vodičského preukazu v čase jeho odobratia alebo počas zadržania rieši dopravný inšpektorát
- Vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok rieši dopravný inšpektorát
- Prenechanie šoférovania osobe bez vodičského preukazu alebo pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky rieši dopravný inšpektorát
- Ohrozenie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní z cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní 60 €
- Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov 60 €
- Prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky 30 €
- Náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky 60 €
- Používanie telefónu počas jazdy 60 €
- Používanie hanlivých gest a vulgárnych prejavov voči ostatným účastníkom premávky 30 €
- Vyhadzovanie predmetov z vozidla 30 €
- Porušenie zákazu používať motorové vozidlo na iných miestach, ako sú cesty 150 €

Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov
- Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu 30 €
- Jazda na motocykli bez prilby 60 €
- Nepripútanie sa pásom alebo nepoužitie iného zadržiavacieho zariadenia 60 €

Spôsob jazdy
- Jazda po nesprávnej strane vozovky alebo jazdného pruhu v neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach 100 €
- V ostatných prípadoch 60 €
- Ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky 150 €
- Ak dôjde k dopravnej nehode rieši dopravný inšpektorát
- Jazda po krajnici 150 €

Jazda v jazdných pruhoch
- Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere mimo obce v inom než v pravom jazdnom pruhu 60 €
- Nedanie prednosti v jazde vodičovi pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu 100 €
- Ohrozenie vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu pri obchádzaní prekážky 60 €

Mimoriadne prípady
- Obmedzenie jazdy električky na električkovom páse 50 €
- Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse 60 €
- Bezdôvodná jazda vo vyznačenom vyhradenom jazdnom pruhu 30 €
- Nedanie prednosti v jazde vodičovi autobusu alebo trolejbusu vychádzajúcemu z vyhradeného pruhu 50 €
- Nezastavenie za autobusom či električkou v obci na zastávke 60 €
- Ohrozenie osoby vystupujúcej či nastupujúcej do vozidla verejnej dopravy 60 €
- V prípade spôsobenia dopravnej nehody rieši dopravný inšpektorát

Obchádzanie
- Obmedzenie účastníkov premávky pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí 60 €
- Ohrozenie účastníkov premávky pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí 100 €

Predchádzanie
- Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní 60 €
- Obmedzenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predchádzaní zaraďuje 50 €
- Ohrozenie vodičov za sebou nedaním znamenia o zmene smeru jazdy rieši dopravný inšpektorát
- Ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predchádzaní zaraďuje 100 €
- Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy 60 €
- Porušenie zákazu predchádzania 150 €
- V prípade spôsobenia dopravnej nehody rieši dopravný inšpektorát

Rýchlosť jazdy
- Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky 60 €
- Následný prechod do protismeru na neprehľadnom mieste, spôsobenie dopravnej nehody alebo ohrozenie protiidúceho vodiča rieši dopravný inšpektorát
- Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti
1. o viac ako 10 km/h 50 €
2. o viac ako 20 km/h 100 €
3. o viac ako 30 km/h 200 €
4. o viac ako 40 km/h 300 €
5. o viac ako 50 km/h 400 €
6. o viac ako 60 km/h 500 €
7. o viac ako 70 km/h 650 €

Odbočovanie
- Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pred odbočovaním a počas odbočovania 50 €
- Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní, pri ktorom došlo k ohrozeniu ostatných, najmä vodičov za ním rieši dopravný inšpektorát
- Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo 60 €
- Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vpravo, nedanie prednosti v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo 60 €
- Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100 €
- V prípade spôsobenia dopravnej nehody rieši dopravný inšpektorát

Jazda cez križovatku
- Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste a ich obmedzenie 60 €
- Následné ohrozenie vozidiel 150 €
- Spôsobenie dopravnej nehody rieši dopravný inšpektorát
- Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim na križovatku a ich obmedzenie 50 €
- Následné ohrozenie vozidiel 100 €
- Spôsobenie dopravnej nehody rieši dopravný inšpektorát
- Vjazd na križovatku, ak situácia nedovoľuje pokračovať v jazde 60 €
- Nezastavenie pred križovatkou na stopku z miesta s rozhľadom 60 €
- Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100 €
- V prípade spôsobenia dopravnej nehody rieši dopravný inšpektorát

Vchádzanie na cestu
- Nedanie prednosti v jazde pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty 60 €
- Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100 €
- V prípade spôsobenia dopravnej nehody rieši dopravný inšpektorát
- Nezabezpečenie vchádzania na cestu ďalšou osobou, ak to vyžadujú okolnosti 50 €
- Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov premávky 60 €
- V prípade spôsobenia dopravnej nehody rieši dopravný inšpektorát
- Znečisťovanie cesty 60 €

Otáčanie a cúvanie
- Ohrozenie ostatných pri cúvaní 60 €
- Nezabezpečenie si otáčania alebo cúvania ďalšou osobou, ak si to vyžadujú okolnosti 60 €
- Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané 60 €

Zastavenie a státie
- Zastavenie na obojsmernej ceste v protismere vľavo 30 €
- Pri státí nezostal voľný aspoň jeden pruh široký najmenej tri metre pre každý smer jazdy 60 €
- Pri zastavení nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 metre pre oba smery jazdy 60 €
- Pri zastavení a státí vodič znemožnil ostatným vyparkovať 60 €
- Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom nezostal bočný odstup najmenej 1,2 m 60 €
- Ohrozenie účastníkov pri vychádzaní od okraja cesty alebo chodníka 60 €
- Zabráni vyjsť vodičovi hromadnej dopravy zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu 60 €
- Ohrozenie ostatných pri otváraní dverí, nastupovaní do vozidla alebo vystupovaní z neho 60 €
- Neumiestnenie výstražného trojuholníka počas núdzového státia 50 €
- Porušenie zákazu zastavenia a státia na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi 150 €
- Porušenie zákazu zastavenia a státia na električkovom koľajovom páse 60 €
- Porušenie zákazu zastavenia a státia na chodníku okrem prípadu, ak značka neurčuje inak alebo ak zostane 1,5 metra voľného miesta 60 €
- Porušenie zákazu zastavenia a státia na cestnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou 60 €
- Zastavenie alebo státie na mieste pre vozidlá ťažko zdravotne postihnutých 60 €
- Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na cestách mimo obce 60 €
Železničné priecestia
- Prechádzanie cez železničné priecestie vo viac než v jednom prúde, ak nejde o súbežnú jazdu 60 €
- Nezastavenie vozidla pred železničným priecestím, pri ktorom je stopka rieši dopravný inšpektorát
- Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie 150 €

Zmena smeru jazdy
- Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť premávky 60 €
Výstražné znamenia
- Neoprávnené používanie zvukového a svetelného výstražného znamenia 30 €

Osvetlenie vozidiel
- Neosvetlenie auta počas jazdy 60 €
- Neosvetlenie nemotorového vozidla počas zníženej viditeľnosti 20 €
- Použitie svetlometov do hmly a zadných svietidiel do hmly, keď nie je hmla, nesneží alebo neprší 30 €
- Neosvetlenie stojaceho vozidla za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku premávky alebo na ceste mimo obce 60 €

Premávka na diaľnici a rýchlostnej ceste
- Jazda na diaľnici rýchlosťou menej ako 80 km/h, v úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec rýchlosťou menej ako 65 kilometrov za hodinu 60 €
- Používanie diaľnice iným účastníkom cestnej premávky 60 €
- Vchádzanie na diaľnicu mimo miest na to určených 60 €
- Nedanie prednosti vozidlám pri vchádzaní na diaľnicu a ohrozenie bezpečnosti a plynulosti premávky 100 €
- Spôsobenie dopravnej nehody rieši dopravný inšpektorát
- Porušenie zákazu predchádzania iného motorového vozidla 100 €
- Zastavenie a státie na diaľnici inde ako na parkovisku 60 €
- Neoznačenie vozidla pri núdzovom státí na diaľnici 60 €
- Otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás 60 €
- Predchádzanie iného vozidla, ak vodič výrazne nižšou rýchlosťou obmedzuje ostatných 60 €

Premávka v zimnom období
- Jazda bez zimných pneumatík, ak je na vozovke súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza 60 €
- Nákladné autá bez zimných pneumatík v období od 15. novembra do 15. marca 60 €

Vozidlá s výstražnými znameniami alebo svetlami
- Ak vodič neumožní prejazd vozidlu s právom prednostnej jazdy 100 €
- V prípade ich ohrozenia 150 €
- V prípade spôsobenia dopravnej nehody rieši dopravný inšpektorát
- Ak sa zaradí do skupiny vozidiel s právom prednostnej jazdy 60 €
- Nerešpektovanie výstražného svetla na stojacom vozidle s právom prednostnej jazdy 60 €

Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz
- Neoprávnené používanie označenia a parkovacieho preukazu 60 €

Preprava osôb
- Prekročenie povoleného počtu prepravovaných osôb 60 €
- Vyhadzovanie predmetov z vozidla 60 €

Ustanovenia o chodcoch
- Obmedzovanie alebo ohrozovanie cestnej premávky skupinou chodcov (viac ako dvaja vedľa seba) 60 €
- Chodec na krajnici nemá pri zníženej viditeľnosti reflexné prvky 30 €

Cyklisti
- Cyklista idúci po krajnici nemá pri zníženej viditeľnosti reflexné prvky alebo bezpečnostný odev 30 €
- Jazda na bicykli mimo obce bez ochrannej prilby 10 €

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 5. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 7. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 10. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 1. Duálnu prax v dm nahradilo počas pandémie online vzdelávanie
 2. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 5. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 7. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 8. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 9. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 10. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 24 153
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 21 307
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 15 872
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 683
 5. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 12 229
 6. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 12 080
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 706
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 867
 9. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 10 773
 10. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 641
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

FOTO: Pri požiari kuchyne zasahovali hasiči v dýchacích prístrojoch

Hasiči požiar zlikvidovali pomocou vysokotlakového prúdu.

MY PLUS: Pokojne zostaňte doma, náš týždenník MY si teraz prelistujete už aj online

23 regionálnych titulov MY a niekoľkoročný archív online plus odomknutý exkluzívny obsah na 27 weboch MY - to je MY PLUS.

Dobrovoľníci z Klubu priateľov CO Prievidza dostanú od mesta dotáciu

Dobrovoľníci z Klubu priateľov CO Prievidza dostanú od prievidzskej radnice financie na zabezpečenie pomoci v rámci druhej vlny pandémie nového koronavírusu.

Dobrovoľníci z klubu Civilenj ochrany

V nedeľu pribudlo cez 1300 nakazených, takmer 140 v Trenčianskom kraji

Na Slovensku pribudlo v nedeľu 1312 nakazených z 6175 testovaných. Potvrdili ďalšie úmrtia.

ilustračné foto

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Ako sa penzistom zvýšia dôchodky

Aj od januára budúceho roku môžu dôchodcovia počítať so zvyšovaním penzií o valorizáciu. V tom istom mesiaci sa zvýšené dôchodky začnú aj vyplácať.

Agrokomplex musí po desaťročiach odstrániť svoj ikonický nápis

Konštrukciu vytvorili v roku 1974. Jej súčasťou bol aj klas.

Epidemiológovia v Trenčíne vyšetrujú ohniská nákazy v dvoch závodoch

V rámci Slovenska prevažuje reťazové šírenie ochorenia v rodinách.

Už ste čítali?