Utorok, 26. január, 2021 | Meniny má TamaraKrížovkyKrížovky

Okrsky pre voľbu prezidenta

Mesto Prievidza zverejňuje zoznam volebných okrskov, miestností a zoznam ulíc zaradených do okrsku pre voľby prezidenta.

Volebný okrsok 1 – Dom kultúry Necpaly, Na záhumní 2: Astrová, Fialková, Hornonitrianska cesta, Klinčeková, Konvalinková, Na stráňach, Na záhumní, Narcisová, Nezábudková, Pod horou, Poľná, Slnečná, Snežienková, Tulipánová

Volebný okrsok 2 – ZŠ na Malonecpalskej ulici 37: Kútovská, Necpalská, Veľkonecpalská

Volebný okrsok 3 – ZŠ na Malonecpalskej ulici 37: Gazdovská, Urbárska

Volebný okrsok 4 – ZŠ na Malonecpalskej ulici 37: Dúbravská, Majerská, Malonecpalská

Volebný okrsok 5 – MŠ na Športovej ulici 34: Lúčna ul. párne: 14 – 28, nepárne: 33 - 47; Nedožerská cesta, Staničná, Športová 40, Traťová

Volebný okrsok 6 - Spojená škola na Lúčnej ulici 2: Krátka, Kvetná, Lúčna 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Nová, Športová 1, 1A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; A. Hlinku, Stavbárov, T. Vansovej, Zdravotnícka, Železničiarska

Volebný okrsok 7 – ZŠ na Rastislavovej ulici 4: Hviezdoslavova, Námestie slobody, Pribinovo námestie , Šumperská ul., M. Hodžu

Volebný okrsok 8 – ZŠ na Rastislavovej ulici 2: Bakalárska ulica, Ciglianska cesta, Garážová, Košovská cesta, Nábrežie J. Kalinčiaka, Nábr. sv. Metoda, Púšť, Rastislavova ul., Sebedražská cesta, Ulica J. Hollého, M. Mišíka, Š. Moyzesa

Volebný okrsok 9 – Gymnázium V. B. Nedožerského, Ul. Matice slovenskej 16: Dlhá, Vinohradnícka, Záhradnícka

Volebný okrsok 10 – SOŠ na Vinohradníckej ulici č. 8: Cesta pod skalou, Nábr. sv. Cyrila 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, Vrchy

Volebný okrsok 11 – SOŠ na Nábr. Kalinčiaka 1: Cesta pod Banskou, Kukučínova, Lehotská cesta, Malolehotská, Nábr. A. Kmeťa, Nábr. sv. Cyrila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Sitnianskeho ul., Ul. A. Škarvana, Ľ. Podjavorinskej, Vajanského, Vápenická, Veľkolehotská cesta, Východná

Volebný okrsok 12 – MŠ na Ul. P. Benického 1: Duklianska, Malá, Mierové nám., Súbežná, Svätoplukova 40A,Tichá, A. H. Gavloviča, A. Sládkoviča, Ľ. Štúra

Volebný okrsok 13 – MŠ na Ul. P. Benického 1: Svätoplukova 1, 2, 3, 4, 5A, 6, 8 9 , 10, 11, 12, 13 , 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, M. R. Štefánika, Vnútorná

Volebný okrsok 14 – I. ZŠ na Ul. S. Chalupku 14: A. Stodolu, J. Murgaša, Š. Baniča

Volebný okrsok 15 – I. ZŠ na Ul. S. Chalupku 16: Gorazdovo nábr., Okružná ul., Priama, A. Rudnaya , G. Švéniho

Volebný okrsok 16 – I. ZŠ na Ul. S. Chalupku 14: Ulice B. Björnsona, J. Palkoviča, J. Siváka

Volebný okrsok 17 – III. ZŠ na Ul. S. Chalupku 12: Garbiarska, Klampiarska, Letisková, Malookružná, Mlynská, Obuvnícka, Priechodná, Riečna, Stredná, Súkennícka, Tkáčska, J. Kráľa, J. Žirku, Úzka, Zadná

Volebný okrsok 18 – III. ZŠ na Ul. S. Chalupku 10: Banícka, S. Chalupku

Volebný okrsok 19 – Obchodná akadémie, Ul. F. Madvu 2: D. Krmana, Š. Králika

Volebný okrsok 20 – Obchodná akadémia, Ul. F. Madvu 2: Bojnická cesta, Krajná, Nám. J. C. Hronského, Trhová, Ul. D. Kubíka, F. Madvu, J. Pauleho, J. Škopca

Volebný okrsok 21 – SOŠ na Ul. Falešníka 6: Átriová, Májová, Nábrežná, Tenisová, I. Krasku párne 2 – 30; J. G. Tajovského, J. Kollára, M. Falešníka, Olympionikov , R. Jašíka, Š. Závodníka, T. Milkina

Volebný okrsok 22 – Úrad práce soc. vecí a rodiny (sídl. Zapotôčky), Ul. J. Červeňa 34: A. Mišúta, I. Krasku nepárne 1 – 45; J. Bendíka, J. Červeňa, P. Dobšinského

Volebný okrsok 23 – Domov dôchodcov, Ul. J. Okáľa 6: J. Bajzu, J. M. Hurbana, J. Okáľa, M. Rázusa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17

Volebný okrsok 24 – ZŠ na Ul. Dobšinského 5: J. Fándlyho, J. Francisciho, J. Matušku párne 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12

Volebný okrsok 25 – ZŠ na Ul. Dobšinského 5: Rad L. N. Tolstého, Ul. A. Bednára, E. M. Šoltésovej, J. Matušku párne 14 – 24; Ľ. Ondrejova 38, 40, 42

Volebný okrsok 26 – ZŠ na Ul. Dobšinského 5: Ľ. Ondrejova 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24B, 24C, 25, 27, 28A, 32, 34, 36

Volebný okrsok 27 – MŠ na Ul. J. Matušku 1: A. Žarnova, I. Bukovčana nepárne 17 – 31

Volebný okrsok 28 – ZŠ na Ul. Šafárika 7: Šulekova, I. Bukovčana nepárne 1, 3, 5, 7, 9, 11, 16

Volebný okrsok 29 – ZŠ na Ul. Šafárika 7: J. Palárika, J. Roháča, P. J. Šafárika

Volebný okrsok 30 – ZŠ na Ul. Šafárika 7: Jégého ul. nepárne 1 – 11; Urbánkova

Volebný okrsok 31 – ZŠ na Ul. Šafárika 7: Jégého 2, 4, 6; M. Rázusa čísla 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Volebný okrsok 32 – ZŠ na Ul. energetikov 39: Ul. energetikov 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 C, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Volebný okrsok 33 – ZŠ na Ul. energetikov 39: Koceľova, Prírodná, Energetikov 31, 33, 35, 37, 39, 48, 50, 52; V. Benedikta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, Včelárska

Volebný okrsok 34 – ZŠ na Ul. energetikov 39: A. Bernoláka, M. Gorkého párne 2 – 18, V. Benedikta 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 32

Volebný okrsok 35 – MŠ na Ul. M. Gorského 20: M. Gorkého 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54

Volebný okrsok 36 – MŠ na Ul. V. Clementisa 10: V. Clementisa

Volebný okrsok 37 - MŠ na Ul. V. Clementisa 10: Agátová, Bôrová, Buková, Dubová, Hrabová, Jaseňová, Jedľová, Lipová, Na karasiny párne 52, 54, 64 nepárne 59 – 69; Rakytová, Smreková

Volebný okrsok 38 - Centrum voľného času Spektrum, Novackého 14: Na karasiny 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Volebný okrsok 39 – CVČ Spektrum, Novackého ulica 14: Makovického, Ulica Nad terasami, K. Novackého 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20

Volebný okrsok 40 – CVČ Spektrum, Novackého 14: Bottova, Jánošíkova, Koncová, Mojmírova, Rovná, Skrytá, J. Alexyho, J. Gramantíka, J. Záborského, K. Kuzmányho, K. Novackého 3, M. Benku, M. Medveckej, Odbojárov, S. Mečiara

Volebný okrsok 41 – ZŠ na Mariánskej ul. 19: Hrnčiarska, Mariánska, Medzibriežková, Partizánska, Povstalecká, Puškinova, B. Slančíkovej, C. Majerníka,
J. Jesenského, Veterná

Volebný okrsok 42 – Dom kultúry vo Veľkej Lehôtke, Podhorská 79: Hlboká, Hradecká, Mlynárska, Mrazničná, Ulica Na lúčky, Podhorská, Remeselnícka, Roľnícka, Strmá, Školská, Uhlištná, Ulica J. L. Bellu, Viničná, Vrchárska

Volebný okrsok 43 – Dom kultúry Malá Lehôtka, F. Hečku 45: Krížna, Na lánoch, Na vŕšku, Pod poliankou, Ružová, Spojovacia, Družby, F. Hečku

Volebný okrsok 44 – Dom kultúry v Hradci, Ul. 1. mája 17: Družstevná, Južná, Ulica K potoku, Lesná, Na stanište, Na záhrade, Parková, Pavlovská, Pekná ulica, Pod hájik, Pod hôrku, Pod hrádkom, Richtárska, Súhradská, Ul. 1. mája.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 2. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 3. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 4. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 5. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 6. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 8. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 9. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 10. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 1. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 2. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 3. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 4. Budovanie zelenej značky
 5. Arval Slovakia: Spoliehajú na nás firmy z kľúčových sektorov
 6. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 7. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 8. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 9. Operatívny lízing zmierni dopady krízy na váš biznis
 10. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 39 753
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 23 748
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 16 208
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 239
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 800
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 689
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 594
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 490
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 468
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 343
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

Zariadenie pre seniorov Prievidza. Ilustračné foto

Mesto vyčlenilo v tohtoročnom rozpočte pre Zariadenie pre seniorov viac ako 400.000 eur, financie využije na odstránenie nedostatkov.

17 h
Expl0ited

Známy influencer je odchovancom futbalového Baníka Prievidza. Aby si futbal mohol vždy užívať, musel však zmeniť dres.

20 h

Jednu obeť si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej došlo v pondelok dopoludnia na ceste I/9 v katastri Nitrianskych Sučian v okrese Prievidza.

20 h
CSS Bôrik Nitrianske Pravno.

Centrum sociálnych služieb (CSS) Bôrik v Nitrianskom Pravne (okres Prievidza) chcú komplexne zrekonštruovať.

25. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mestá a obce v okrese Prievidza postupne zverejňujú počty ľudí, ktorí využili skríningové testovanie v ich obci.

24. jan

Dobre skončilo v Bobote, Čachticiach, Stankovciach. Výborne v Dolnej Porube a Trenčianskych Miticiach.

18 h

Miera pozitívnych testov v krajskom meste dosiahla 1,15 percenta.

23 h

Ide zatiaľ iba o čiastkové výsledky.

13 h

Už ste čítali?