Sobota, 24. október, 2020 | Meniny má KvetoslavaKrížovkyKrížovky

Okrsky pre voľbu prezidenta

Mesto Prievidza zverejňuje zoznam volebných okrskov, miestností a zoznam ulíc zaradených do okrsku pre voľby prezidenta.

Volebný okrsok 1 – Dom kultúry Necpaly, Na záhumní 2: Astrová, Fialková, Hornonitrianska cesta, Klinčeková, Konvalinková, Na stráňach, Na záhumní, Narcisová, Nezábudková, Pod horou, Poľná, Slnečná, Snežienková, Tulipánová

Volebný okrsok 2 – ZŠ na Malonecpalskej ulici 37: Kútovská, Necpalská, Veľkonecpalská

Volebný okrsok 3 – ZŠ na Malonecpalskej ulici 37: Gazdovská, Urbárska

Volebný okrsok 4 – ZŠ na Malonecpalskej ulici 37: Dúbravská, Majerská, Malonecpalská

Volebný okrsok 5 – MŠ na Športovej ulici 34: Lúčna ul. párne: 14 – 28, nepárne: 33 - 47; Nedožerská cesta, Staničná, Športová 40, Traťová

Volebný okrsok 6 - Spojená škola na Lúčnej ulici 2: Krátka, Kvetná, Lúčna 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Nová, Športová 1, 1A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; A. Hlinku, Stavbárov, T. Vansovej, Zdravotnícka, Železničiarska

Volebný okrsok 7 – ZŠ na Rastislavovej ulici 4: Hviezdoslavova, Námestie slobody, Pribinovo námestie , Šumperská ul., M. Hodžu

Volebný okrsok 8 – ZŠ na Rastislavovej ulici 2: Bakalárska ulica, Ciglianska cesta, Garážová, Košovská cesta, Nábrežie J. Kalinčiaka, Nábr. sv. Metoda, Púšť, Rastislavova ul., Sebedražská cesta, Ulica J. Hollého, M. Mišíka, Š. Moyzesa

Volebný okrsok 9 – Gymnázium V. B. Nedožerského, Ul. Matice slovenskej 16: Dlhá, Vinohradnícka, Záhradnícka

Volebný okrsok 10 – SOŠ na Vinohradníckej ulici č. 8: Cesta pod skalou, Nábr. sv. Cyrila 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, Vrchy

Volebný okrsok 11 – SOŠ na Nábr. Kalinčiaka 1: Cesta pod Banskou, Kukučínova, Lehotská cesta, Malolehotská, Nábr. A. Kmeťa, Nábr. sv. Cyrila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Sitnianskeho ul., Ul. A. Škarvana, Ľ. Podjavorinskej, Vajanského, Vápenická, Veľkolehotská cesta, Východná

Volebný okrsok 12 – MŠ na Ul. P. Benického 1: Duklianska, Malá, Mierové nám., Súbežná, Svätoplukova 40A,Tichá, A. H. Gavloviča, A. Sládkoviča, Ľ. Štúra

Volebný okrsok 13 – MŠ na Ul. P. Benického 1: Svätoplukova 1, 2, 3, 4, 5A, 6, 8 9 , 10, 11, 12, 13 , 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, M. R. Štefánika, Vnútorná

Volebný okrsok 14 – I. ZŠ na Ul. S. Chalupku 14: A. Stodolu, J. Murgaša, Š. Baniča

Volebný okrsok 15 – I. ZŠ na Ul. S. Chalupku 16: Gorazdovo nábr., Okružná ul., Priama, A. Rudnaya , G. Švéniho

Volebný okrsok 16 – I. ZŠ na Ul. S. Chalupku 14: Ulice B. Björnsona, J. Palkoviča, J. Siváka

Volebný okrsok 17 – III. ZŠ na Ul. S. Chalupku 12: Garbiarska, Klampiarska, Letisková, Malookružná, Mlynská, Obuvnícka, Priechodná, Riečna, Stredná, Súkennícka, Tkáčska, J. Kráľa, J. Žirku, Úzka, Zadná

Volebný okrsok 18 – III. ZŠ na Ul. S. Chalupku 10: Banícka, S. Chalupku

Volebný okrsok 19 – Obchodná akadémie, Ul. F. Madvu 2: D. Krmana, Š. Králika

Volebný okrsok 20 – Obchodná akadémia, Ul. F. Madvu 2: Bojnická cesta, Krajná, Nám. J. C. Hronského, Trhová, Ul. D. Kubíka, F. Madvu, J. Pauleho, J. Škopca

Volebný okrsok 21 – SOŠ na Ul. Falešníka 6: Átriová, Májová, Nábrežná, Tenisová, I. Krasku párne 2 – 30; J. G. Tajovského, J. Kollára, M. Falešníka, Olympionikov , R. Jašíka, Š. Závodníka, T. Milkina

Volebný okrsok 22 – Úrad práce soc. vecí a rodiny (sídl. Zapotôčky), Ul. J. Červeňa 34: A. Mišúta, I. Krasku nepárne 1 – 45; J. Bendíka, J. Červeňa, P. Dobšinského

Volebný okrsok 23 – Domov dôchodcov, Ul. J. Okáľa 6: J. Bajzu, J. M. Hurbana, J. Okáľa, M. Rázusa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17

Volebný okrsok 24 – ZŠ na Ul. Dobšinského 5: J. Fándlyho, J. Francisciho, J. Matušku párne 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12

Volebný okrsok 25 – ZŠ na Ul. Dobšinského 5: Rad L. N. Tolstého, Ul. A. Bednára, E. M. Šoltésovej, J. Matušku párne 14 – 24; Ľ. Ondrejova 38, 40, 42

Volebný okrsok 26 – ZŠ na Ul. Dobšinského 5: Ľ. Ondrejova 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24B, 24C, 25, 27, 28A, 32, 34, 36

Volebný okrsok 27 – MŠ na Ul. J. Matušku 1: A. Žarnova, I. Bukovčana nepárne 17 – 31

Volebný okrsok 28 – ZŠ na Ul. Šafárika 7: Šulekova, I. Bukovčana nepárne 1, 3, 5, 7, 9, 11, 16

Volebný okrsok 29 – ZŠ na Ul. Šafárika 7: J. Palárika, J. Roháča, P. J. Šafárika

Volebný okrsok 30 – ZŠ na Ul. Šafárika 7: Jégého ul. nepárne 1 – 11; Urbánkova

Volebný okrsok 31 – ZŠ na Ul. Šafárika 7: Jégého 2, 4, 6; M. Rázusa čísla 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Volebný okrsok 32 – ZŠ na Ul. energetikov 39: Ul. energetikov 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 C, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Volebný okrsok 33 – ZŠ na Ul. energetikov 39: Koceľova, Prírodná, Energetikov 31, 33, 35, 37, 39, 48, 50, 52; V. Benedikta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, Včelárska

Volebný okrsok 34 – ZŠ na Ul. energetikov 39: A. Bernoláka, M. Gorkého párne 2 – 18, V. Benedikta 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 32

Volebný okrsok 35 – MŠ na Ul. M. Gorského 20: M. Gorkého 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54

Volebný okrsok 36 – MŠ na Ul. V. Clementisa 10: V. Clementisa

Volebný okrsok 37 - MŠ na Ul. V. Clementisa 10: Agátová, Bôrová, Buková, Dubová, Hrabová, Jaseňová, Jedľová, Lipová, Na karasiny párne 52, 54, 64 nepárne 59 – 69; Rakytová, Smreková

Volebný okrsok 38 - Centrum voľného času Spektrum, Novackého 14: Na karasiny 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Volebný okrsok 39 – CVČ Spektrum, Novackého ulica 14: Makovického, Ulica Nad terasami, K. Novackého 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20

Volebný okrsok 40 – CVČ Spektrum, Novackého 14: Bottova, Jánošíkova, Koncová, Mojmírova, Rovná, Skrytá, J. Alexyho, J. Gramantíka, J. Záborského, K. Kuzmányho, K. Novackého 3, M. Benku, M. Medveckej, Odbojárov, S. Mečiara

Volebný okrsok 41 – ZŠ na Mariánskej ul. 19: Hrnčiarska, Mariánska, Medzibriežková, Partizánska, Povstalecká, Puškinova, B. Slančíkovej, C. Majerníka,
J. Jesenského, Veterná

Volebný okrsok 42 – Dom kultúry vo Veľkej Lehôtke, Podhorská 79: Hlboká, Hradecká, Mlynárska, Mrazničná, Ulica Na lúčky, Podhorská, Remeselnícka, Roľnícka, Strmá, Školská, Uhlištná, Ulica J. L. Bellu, Viničná, Vrchárska

Volebný okrsok 43 – Dom kultúry Malá Lehôtka, F. Hečku 45: Krížna, Na lánoch, Na vŕšku, Pod poliankou, Ružová, Spojovacia, Družby, F. Hečku

Volebný okrsok 44 – Dom kultúry v Hradci, Ul. 1. mája 17: Družstevná, Južná, Ulica K potoku, Lesná, Na stanište, Na záhrade, Parková, Pavlovská, Pekná ulica, Pod hájik, Pod hôrku, Pod hrádkom, Richtárska, Súhradská, Ul. 1. mája.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 3. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 4. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 8. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 9. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 10. Zelená Bratislava
 1. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 2. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 3. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 4. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 6. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 7. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 8. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 18 501
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 13 947
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 179
 4. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 12 950
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 246
 6. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 360
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 854
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 945
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 779
 10. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 758
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

Druhú ligu chytal ako 43-ročný. Označili ho za iniciátora hráčskeho protestu

Receptom na futbalovú dlhovekosť však nebola povestná bošácka slivovica, ale niečo iné.

Vladimír Figura
Predlžujeme akciu o 24h

Ak nemôžete za novinami, noviny prídu k vám. Dnes to máte s 50% zľavou na celý rok

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Protipožiarne kontroly mesto tento rok pre pandémiu vynechá

Mesto Handlová tento rok pre pandémiu nového koronavírusu vynechá protipožiarne kontroly objektov v správe mesta.

mestský úrad Handlová

Na Slovensku pribudlo 2 581 prípadov nákazy koronavírusom

Pred poslancami Národnej rady SR to povedal predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO), ktorý dnes požiadal o vystúpenie v pléne.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus na Orave: V piatok zachytili takmer 1 700 pozitívnych (minúta po minúte)

Na Orave sa začala pilotná časť celoplošného testovania na Covid-19.

Na Liptove pribudol v piatok dosiaľ najvyšší počet infikovaných

Situácia sa začína zhoršovať už aj v okrese Ružomberok.

TMR zatvára strediská Jasná a Vysoké Tatry

V prípade priaznivého vývoja situácie na Slovensku by mohli znova otvoriť 6. novembra.

Už ste čítali?