Piatok, 30. júl, 2021 | Meniny má LibušaKrížovkyKrížovky

Poslaním každého tlačového hovorcu nie je iba komunikácia s masmédiami

Naši čitatelia sa na stránkach MY Hornonitrianskych novín každý týždeň stretávajú s vyjadreniami hovorcov rôznych inštitúcií. Ich mená sú už notoricky známe, no málokto si vie predstaviť, aká tvár sa za konkrétnymi vyhláseniami skrýva. Predstavujeme preto

1. Akej profesii ste sa venovali predtým, ako ste si zvolili toto povolanie?
2. Ako vyzerá váš pracovný deň, čo všetko máte na starosti, aké sú vaše povinnosti?
3. Často vystupujete v médiách, venujete sa preto špeciálne svojmu zovňajšku, oblečeniu? Sú na vás v tomto smere kladené špeciálne požiadavky?
4. Stretávate sa pri svojej práci s nepríjemnými otázkami a ako sa s nimi vysporiadavate? Spomeniete si na nejakú kurióznu otázku, ktorá vás rozosmiala alebo zaskočila?
5. Stotožňujete sa vždy s vyhláseniami, ktoré poskytujete pre médiá?
6. Čo máte na svojej práci radi a čo nie?

Ivona Vojtášová, hovorkyňa Mestského úradu v Prievidzi
1. Vo funkcii hovorkyne mesta som od februára 2003, predtým som takmer trinásť rokov pôsobila v miestnych regionálnych médiách. Najskôr v mestských novinách Prievidza, z ktorých som po dvoch rokoch prešla do regionálneho týždenníka Prieboj (dnes MY Hornonitrianske noviny). Tu som zotrvala jedenásť rokov, z ktorých som na desať a pol mesiaca „vypadla“ na materskú dovolenku.

2. Bežný pracovný deň sa pre mňa začína už skoro ráno, pravidelne vstávam o 4.30 h aj keď samotná pracovná doba sa na mestskom úrade začína až o 7. hodine. Včasné vstávanie mi neprekáža, som zvyknutá ešte pred príchodom do práce poupratovať v domácnosti, pretože večer sa mi už spravidla nechce, vychystám do školy dcéru a samozrejme postarám sa aj o vlastnú hygienu a úpravu zovňajšku.
Keďže moja pracovná agenda je, ľudovo povedané, o komunikácii, hneď po príchode do zamestnania „zapínam“ všetky komunikačné kanály, cez ktoré sa môžem dostať k aktuálnym informáciám a udalostiam uplynulých hodín (internet, médiá – regionálne i celoštátne, komunikácia s kolegami a pod.).
Moja práca je kombináciou tvorivej, ale i konzervatívnej (úradníckej) činnosti, môj pracovný deň sa teda odvíja v závislosti od toho, ktorú z týchto činností práve realizujem. Súčasťou oboch spomínaných zložiek je obsahová úprava internetovej stránky mesta a jej pravidelné aktualizácie, príprava a realizácia vysielania mestského rozhlasu, zabezpečovanie kompletného servisu zbierania, riešenia a vyhodnocovania požiadaviek občanov z rôznych častí mesta a v tejto súvislosti nepretržitá komunikácia s poslancami mestského zastupiteľstva, ale aj zástupcami zodpovedných inštitúcií (TEZAS, Unipa a pod.) i s kolegami na úrade, účasť na podujatiach mesta vrátane slávnostných prijatí a zabezpečovanie fotodokumentácie z nich a v neposlednom rade zabezpečovanie aktuálnych informácií o dianí v meste prostredníctvom regionálnych i celoštátnych médií.
Okrem toho je úlohou referátu marketingu a komunikácie mesta, v rámci ktorého som pracovne začlenená, navrhovať a realizovať nové, netradičné formy a spôsoby komunikácie mesta vo vzťahu k občanom. Mám na mysli organizovanie dňa otvorených dverí mesta, ankiet a dotazníkov pre občanov, informovanie verejnosti prostredníctvom letákov a pod. V týchto dňoch pripravujeme pre občanov aj ďalšie novinky, o ktorých sa včas z médií dozvedia.

3. Nie, špeciálne sa svojmu zovňajšku nevenujem. Myslím si však, že človek vystupujúci na verejnosti a pohybujúci sa v istej komunite, by mal dokázať s určitou mierou citlivosti odhadnúť, čo je vhodné a čo by už za pomyselnú hranicu slušnosti či dôstojnosti zachádzať nemalo.

4. Keďže ťažiskom mojej práce je komunikácia s ľuďmi, stretávam sa s rôznymi úvahami, názormi a otázkami občanov. Najčastejšie sa, samozrejme, ozývajú na verejných stretnutiach, ktoré máme takmer každý pondelok vždy v inom volebnom obvode, ľudia reagujú taktiež prostredníctvom internetu, kde sme vytvorili interaktívnu sekciu, v rámci ktorej sa občania pýtajú a kompetentní odpovedajú.
Nuž a či sú otázky nepríjemné alebo kuriózne? Takto by som to nehodnotila, sú to predovšetkým otázky a názory našich spoluobčanov, na ktoré sa my snažíme profesionálne zareagovať a veci, ktoré občanom nie sú jasné, trpezlivo vysvetľovať. Čo sa mňa týka, snažím sa v každej situácii a pri každej otázke, či už ide o otázku zo strany novinárov alebo verejnosti, vždy si pripomenúť, v čom spočíva moja úloha – sprostredkovať slušným a prijateľným spôsobom občanom informácie, ktoré nemajú.

5. Reprezentujem mesto Prievidza a mestský úrad, teda verejnú inštitúciu, ktorá hospodári s verejnými prostriedkami a vytvára zázemie a servis pre občanov, ich požiadavky a potreby. V tomto kontexte nemám žiadny problém so stotožnením sa s informáciami, ktoré prostredníctvom médií posúvam smerom k občanom.

6. Keď som pred časom dostala ponuku vykonávať túto prácu, brala som ju ako výzvu robiť niečo nové a v podstate nepoznané. Pre mňa ako redaktorku regionálnych novín to znamenalo presunúť sa „na druhú stranu barikády“. Dovtedy som sa totiž pýtala kompetentných ja, potom som sama prešla do pozície reagovať a odpovedať na otázky nielen novinárov, ale aj verejnosti.
Túto prácu vykonávam už viac ako päť rokov a musím sa priznať, že ma stále baví a napĺňa. Mám radosť z toho, že som mohla byť pri tom, keď sme pre občanov tvorili a vytvorili mnoho nových vecí, ktoré im uľahčujú a zjednodušujú kontakt s mestským úradom a vybavovanie agendy – napríklad zriadenie Miesta prvého kontaktu či Klientskeho centra, teší ma, že sme istým spôsobom stabilizovali a upravili vzťahy s regionálnymi médiami, prostredníctvom ktorých prinášame našim občanom stále aktuálne informácie z diania v meste, že hľadáme neustále nové formy a spôsoby informovania našich občanov napr. prostredníctvom mestského rozhlasu či formou informačných materiálov, distribuovaných občanom priamo do domácností.
Moja práca je v podstate o vytváraní pozitívneho imidžu mesta v rôznych súvislostiach, o akomsi „predávaní“ všetkého, čo pre verejnosť robíme, navonok. Dôležitá je pre nás, samozrejme, spätná väzba od občanov, ich názory, pripomienky a námety, ktoré sú v mnohých prípadoch aj kritické. A práve kritika zo strany občanov je pre nás akýmsi barometrom našej činnosti a snahy o jej zlepšenie. V dobe pretrvávajúcej apatie a nezáujmu občanov o veci verejné je uvedomenie si tejto skutočnosti mimoriadne významné.
Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa Hornonitrianskych baní Prievidza
1. Vyštudovala som žurnalistiku, najväčšiu časť svojho profesionálneho života som pôsobila ako novinárka v hornonitrianskych baniach, najskôr ako redaktorka a neskôr ako šéfredaktorka závodných novín nováckych baníkov Kahanec. Istý čas som pracovala aj v okresných novinách Prieboj. Od januára 2003, keď Hornonitrianske bane Prievidza založili spoločné noviny pre celú spoločnosť, stala som sa šéfredaktorkou Hornonitrianskeho baníka.
V pozícii tlačovej hovorkyne pracujem od mája 2007. Takže ako novinárka, ktorá doteraz kládla otázky svojim respondentom, som sa razom ocitla na druhej strane mikrofónu.

2. Môj pracovný deň je pestrý a stereotyp v tejto pozícii nehrozí. Vystihuje ho slovné spojenie „mediálna stratégia“. Okrem pripravovania stanovísk pre médiá, organizovania tlačových besied a brífingov, pomáham novinárom zabezpečiť ich požiadavky. V prípade, že pripravujú reportáž z bane alebo z iného pracoviska, oblečiem fáračky a zvyčajne ich sprevádzam. Robím monitoring médií, sledujem, čo bolo o hornonitrianskych baniach publikované. Starám sa o záležitosti súvisiace s propagáciou spoločnosti, vydávanie propagačných, reprezentatívnych a reklamných materiálov, podieľam sa na organizovaní významných podujatí, pripravujem príhovory predstaviteľom spoločnosti a podobne. Nespreneverila som sa ani novinárskej práci a prispievam na stránky našich firemných novín.

3. Otázka zovňajšku je viac v popredí, ak sa pripravujete na vystúpenie v televízii. Odborníci vám poradia isté zásady, čo by ste si mali a čo nemali pred kameru obliecť. Ak viem vopred, že ma čaká vystúpenie pre televíziu, snažím sa ich rešpektovať.
Stáva sa, že keď sa chystám ráno do práce, ani netuším, že poobede alebo večer budem v spravodajstve. Sú však vážne situácie, keď problém svojho zovňajšku nemáte čas riešiť. Keďže v pozícii hovorkyne sa stretávam s ľuďmi, zúčastňujem sa na niektorých rokovaniach, extravagantné modely, tričká a šaty na ramienkach som zo svojho pracovného šatníka vylúčila. Už pri výbere inklinujem skôr ku kostýmom a jednoduchej klasike.

4. Banícka práca je veľmi špecifická a rozsah pôsobenia našej spoločnosti je veľký. Treba zvládnuť veľmi široký okruh problémov – od ťažby uhlia, razenia chodieb, cez sociálny program, bansko-geologické podmienky, aktivity strojárov, banských záchranárov, nové investície, rekondičné pobyty, oblasť zamestnanosti, mokrade, rekultivačné práce.... Nie som odborník, ktorý sa venuje len jednému problému a vie o ňom rečniť hodiny.
Nepríjemné otázky sú pre mňa tie, na ktoré sa nemám možnosť vopred pripraviť. Musím si s nimi poradiť. Nie je to ľahké, hlavne, keď sa k tomu pridá stres a občas aj tréma. Zvyčajne komunikujem vážne témy, žiadnu kuriozitu si zatiaľ v pamäti nevybavujem.

5. Poslaním hovorcu nie je predstavovať vlastné názory, ale čo najlepšie, vecne, jasne a zrozumiteľne prezentovať postoj spoločnosti, ktorú zastupuje. Pri formulovaní stanovísk vždy vychádzam z konkrétnych faktov. Keďže profesionálne prezentované fakty, očistené od emócií, tvoria základ každého vyjadrenia, neprišla som zatiaľ do rozporu so svojím svedomím.

6. Mám rada všetko príjemné, čo so sebou moja práca prináša – nové zážitky, stretnutia s ľuďmi, s ktorými by ste sa bežne v inej pozícii nestretli, dobre zorganizované podujatie, kvalitný príhovor, ktorý ľudí zaujme, uznanie od novinárov za ochotu a schopnosť v krátkom čase pripraviť vyjadrenie...
Ak niečo nemám rada, tak je to stres, časová tieseň, do ktorej sa snažia vtlačiť niektorí novinári. Česť výnimkám! Netýka sa to kolegov novinárov z nášho regiónu. Radosť nemám ani z toho, keď sa z pripravovaného seriózneho stanoviska v médiách objaví nič nehovoriaca veta v kontexte, ktorý zmarí celé úsilie o objektívnosť a pravdivosť. Je mi smutno z toho, keď výsledok mojej práce nie je adekvátny vynaloženému úsiliu.
Čitatelia alebo diváci si niekedy možno ani neuvedomujú, ako veľmi pravdivosť príspevku záleží od serióznosti novinára a média.

Katarína Hlaváčová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR v Trenčíne
1. Nakoľko som vyštudovala učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, pred prijatím do policajného zboru som pôsobila ako pedagóg na strednej škole. S nástupom do policajného zboru som zároveň absolvovala aj štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave.

2. Keďže vykonávam funkciu hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR, spolupracujem v prvom rade s masovokomunikačnými prostriedkami - elektronickými ako aj printovými, ktorým poskytujem denne aktuálne informácie k jednotlivým prípadom, ktoré sa stali v Trenčianskom kraji. Ďalej zabezpečujem propagáciu výsledkov práce Krajského riaditeľstva PZ a propagáciu činností či podujatí, ktoré organizuje pre verejnosť. Preventívnymi radami vediem občanov, aby sa nestali obeťami trestných činov.

3. Žena by sa mala starať o svoj zovňajšok nielen v prípade, ak spolupracuje s médiami. O úpravu svojho zovňajšku sa preto starám nielen v práci, ale aj v súkromí. Policajt v služobnej uniforme reprezentuje policajný zbor SR, a preto aj ja, keď si oblečiem policajnú uniformu, reprezentujem policajný zbor nielen svojím zovňajškom, ale aj správaním.

4. Zodpovedanie určitých otázok, ktoré majú odborný charakter, konzultujem s nadriadenými a s mojimi kolegami. Keďže sama som matkou, pre mňa majú nepríjemný charakter napríklad otázky týkajúce sa násilia páchaného na bezbranných maloletých deťoch, ktoré sú obeťami trestných činov.

5. S vyhláseniami a stanoviskami Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne, ktoré adresujem kolegom - novinárom, čiže médiám, sa, samozrejme, stotožňujem.

6. Na svojej práci mám rada dynamiku. Potešia ma aj pozitívne ohlasy na moju prácu a tiež, keď uverejnenými informáciami občanom pomôžem. Čo nemám rada, je to však súčasť mojej práce, sú obsahovo smutné a niekedy až tragické konkrétne príbehy - osudy obetí trestnej činnosti v policajných zvodkách.

Jana Paulínyová, hovorkyňa mesta Handlová
1. Pracovala som v predajni elektroniky v Handlovej, ako vedúca predaja. Bola to výborná škola života. V podstate som tam s prestávkami na materských dovolenkách bola takmer 10 rokov. Počas toho obdobia sa vo sfére obchodu veľa menilo, takže to bolo naozaj veľmi poučné. Boli tam výborní kolegovia, veľmi súdržní a pracovití. K obchodu so spotrebiteľskou technikou ma vlastne priviedla vyštudovaná priemyslovka, samotný obchod ma doviedol zas k štúdiu na VŠ – odbor marketingová komunikácia. Ešte počas štúdia som sa prihlásila na konkurz na MsÚ. Tak som sa stala i hovorkyňou.

2. Som rada, že ste zaradili takýto dotazník do vydania MY-PRIEBOJ. Práca hovorcov v samosprávach, vo VÚC alebo v štátnych inštitúciách je trochu rozdielna ako v súkromnej sfére. Zúčastnila som sa na niekoľkých stretnutiach hovorcov, a tak možno poviem trochu za všetkých. Okrem toho, že dávam vyhlásenia do médií, do môjho pracovného programu patrí spravovanie web stránky mesta, príprava novín, aktualizácia vývesky mesta. Vediem tiež agendu týkajúcu sa zákona o prístupe k informáciám. Úlohou hovorcov je zúčastňovať sa na všetkých kultúrnych podujatiach a samozrejme aj na ich samotnej príprave. Ak je potrebné, hovorcovia zvolávajú tlačové besedy. Všetky propagačné materiály, ktoré vydáva mesto, mi tiež prejdú cez ruky. Zúčastňujem sa na všetkých poradách na mestskom úrade, denne sa stretávam s mnohými ľuďmi v kancelárii, či už sú to zástupcovia občianskych združení, občania a spolupracovníci. Samozrejme, že som vždy k dispozícii vedeniu mesta, keď je potrebné zabezpečiť niektoré komunikačné aktivity.

3. Každý človek, ktorý v nejakej inštitúcii pracuje, by podľa môjho názoru, mal zdieľať kultúru podniku. Chodiť do práce v saku, alebo blúzke si moja práca vyžaduje. Preto keď som sa v roku 2006 stala zamestnankyňou úradu, upravila som svoj šatník. Vedenie mi necháva voľnú ruku. Pravdupovediac si seba dosť dobre nedokážem predstaviť v uniforme, ale uvedomujem si, že takýto prejav kultúry organizácie má svoje interné a externé výhody. Takže o šatník sa starám sama, maľujem sa tiež sama. Nebola som u žiadnej vizážistky, ak potrebujem kučery, najlepšou odborníčkou je moja mamina. Inak, ako asi všetky dámy, raz do mesiaca si chodím dať dofarbiť vlasy a podstrihnúť sa ku kaderníčke. Navštevujem kaderníctvo v Handlovej a zatiaľ som spokojná.

4. Trochu sa musím usmiať, lebo s jedným redaktorom sme svojho času začali rozhovor vetou: „Si namaľovaná?“ Tú by som zaradila k tým veselým.
Úlohou hovorcov je vo veľkej miere zvládať krízovú komunikáciu. V tomto prípade hovorím o situácii, ak je potrebné odkomunikovať niečo, čo je podľa názoru novinára horúca téma. Nenazývala by som to nepríjemnými otázkami, skôr je potrebné k nim poskytnúť bližšie súvislosti. Hovorca by nemal ostať zaskočený, lebo inak by zo seba nedostal vetu. Vždy, ak je potrebné dať vyhlásenie do médií, mojou snahou je získať relevantné informácie od všetkých, ktorí majú k danej téme čo povedať. Našťastie som sa stretla s takými redaktormi, ktorí akceptujú, ak im poviem, že odpoveď bude napríklad do hodiny. Touto cestou chcem poďakovať i všetkým odborným zamestnancom, ktorí, keď im „vlietnem“ do kancelárie, otvoria zákon, projekty, rozhodnutia, alebo poradia, kde je ešte možné získať požadovanú informáciu.

5. Nič na svete nie je čiernobiele, rozhodnutia mesta sa niekedy rodia veľmi ťažko a zdĺhavo. Samospráva má veľa cieľových skupín, ktorým treba odpovedať, vysvetľovať. Otázky z médií niekedy prichádzajú v krehkých situáciách. Vždy, keď som sa niekde zamestnala, v prvom rade som hľadala filozofiu firmy, s ktorou je možné sa stotožniť. V prípade, že sa dostanete do situácie, keď ste v absolútnom názorovom konflikte, nie je zrejme iné riešenie ako rozlúčiť sa. Myslím, že sa to netýka len hovorcov. Určite však treba uviesť, že ako hovorca vystupujem vždy za inštitúciu a nie za moju osobu.

6. Mám rada to, prečo som sa o toto miesto uchádzala. Pracujem s ľuďmi, ktorých vždy budem považovať za najväčší kapitál akejkoľvek spoločnosti. Byť hovorcom znamená dozvedieť sa každý deň niečo nové, je to dynamická práca. Nepovedala by som, že niečo „nemám rada“. Hovorcovia však stoja niekde uprostred informačnej križovatky - z jednej strany sú zamestnanci a ich názory, z ďalších strán názory médií, poslancov, občanov, širšej verejnosti, štátnych inštitúcií. Hovorca musí nájsť cestu, ako správne prepínať svetlá semaforu. Snáď najviac ma trápi ak nestihnem to, čo som mala v pracovnom kalendári. Potom musím reorganizovať aj program svojich blízkych v rodine. To je však už iná téma.

Pavol Kudlička, zástupca hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR v Trenčíne
1. Predtým, ako som sa stal druhým hovorcom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, pracoval som ako pedagogický pracovník na strednej škole. Od roku 2001 som sa venoval prevencii kriminality. Pôsobil som na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru SR v Trenčíne a od 1. júla 2007 na Krajskom riaditeľstve PZ v Trenčíne. Hovorcom krajského riaditeľstva som od 15. mája 2008.

2. Vykonávaná funkcia hovorcu Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR v Trenčíne je hlavne o spolupráci s masovokomunikačnými prostriedkami, elektronickými aj printovými, ktorým denne poskytujem aktuálne informácie o prípadoch, ktoré sa stali v kraji. Hovorca zabezpečuje aj propagáciu výsledkov práce krajského riaditeľstva, ako aj okresných riaditeľstiev policajného zboru, preventívne rady občanom, aby sa nestali obeťami trestných činov, pátranie po hľadaných a nezvestných osobách.

3. Práca hovorcu je spojená aj s vystupovaním v elektronických médiách (televízia). Keďže som policajt, tak vystupujem v médiách v služobnej rovnošate Policajného zboru SR a svojím zovňajškom, správaním sa a poskytnutými informáciami reprezentujem policajný zbor.

4. Pre mňa sú nepríjemné otázky týkajúce sa detí, ktoré sa stali obeťami trestných činov alebo dopravných nehôd. Odborný charakter otázok vždy konzultujem s nadriadenými alebo s konkrétnym kolegom, ktorý pracuje na danom prípade.

5. S vyhláseniami, ktoré poskytujem médiám, sa stotožňujem.

6. Na svojej práci mám rád pozitívne ohlasy na poskytnuté informácie, napríklad, že na základe uverejneného pátrania sa našla nezvestná osoba.

Súčasťou tejto práce sú aj smutné alebo tragické príbehy ľudí, ktorí sa stali obeťami trestnej činnosti a ako hovorca s nimi prichádzam dennodenne do styku prostredníctvom policajných zvodiek.

Najčítanejšie na My Horná Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky
 2. Vyberte sa na výlet s cyklobusom
 3. Jeden deň na Bratislavu nestačí
 4. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 5. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 6. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 7. Čítajte SME.sk odomknuté a bez reklamy
 8. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 9. Lenivý brunch s Muchom
 10. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 1. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 2. Vyberte sa na výlet s cyklobusom
 3. Nepodceňujte rozmiestnenie zásuviek a vypínačov
 4. Hrotka: Sporiteľne ťahajú za kratší koniec. Musíme reagovať
 5. Slováci čoraz viac nakupujú pivo vo vratných fľašiach
 6. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 7. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 8. Jeden deň na Bratislavu nestačí
 9. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 10. Do portfólia Proxenty pribudol projekt na Šancovej
 1. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 11 069
 2. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 4 878
 3. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 3 386
 4. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 3 368
 5. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 351
 6. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 3 205
 7. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 3 182
 8. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké? 2 421
 9. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti 2 356
 10. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci 1 949
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

Horná Nitra patrí medzi regióny s vysokou tvorbou emisií.


TASR 14 h

Gro výroby tepla sa bude nachádzať v areály Bane Cigeľ, kde už v súčasnosti funguje kotolňa na biomasu. V dohľadnej dobe by mali teplo vyrábať aj z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom solárnych panelov a prečerpávaním banskej vody.


14 h

Pomôcť môže aj plastová fľaša od minerálky. Rozhovor s Dr. Igorom Baranom, ktorý má v oblasti záchrannej služby viac ako štyridsaťročné skúsenosti.


1 h

Unikátna historická pamiatka priamo pod legendami opradeným hradom Alžbety Báthoryovej dostane nový šat. Pribudne turisticko-informačná kancelária, ale aj kaviareň či rozšírená expozícia.


17 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Nárazu podľahla 77-ročná žena.


22 h

Namiesto nápravy im NCZI zasiela ďalšie termíny na očkovanie.


17 h

Šelma ležala neďaleko kontajnera.


a 1 ďalší 28. júl

Výstavba rýchlostných ciest postupuje pomaly.


19 h

Už ste čítali?