Nedeľa, 24. január, 2021 | Meniny má TimotejKrížovkyKrížovky

Škôlka M. Mišíka má bohatú históriu, ale hlavne skvelú budúcnosť

Mikuláš Mišík, po ktorom je pomenovaná i Materská škola (MŠ) v Prievidzi sídliaca na ulici rovnakého mena, bol prievidzský rodák.

Asi šesťdesiat rokov bol katolíckym kňazom, no predovšetkým prvým historikom, ktorý napísal dielo o dejinách mesta. Materská škola nesúca jeho meno je dnes jedinou v centre mesta. Jej štyri triedy navštevujú deti od dvoch do siedmich rokov. Je dobre vybavená po materiálnej i personálnej stránke a od decembra minulého roka zaznamenala niekoľko dôležitých zmien.
Materská škola na Ulici Mišíka v Prievidzi môže v súčasnosti ako jediná poskytnúť svoje priestory a pedagogické skúsenosti spojené s výhodnou polohou v centre mesta v blízkosti nielen zastávok MHD, ale aj prímestských autobusov. To ju predurčuje k maximálnemu využitiu Prievidžanov i rodičov s deťmi z okolitých obcí. Navyše na prahu nového roka zaznamenala zmenu vo vedení. Jej riaditeľkou sa stala Oľga Bátorová, s čím súvisia ďalšie pozitívne zmeny, ktoré sa postupne budú realizovať. Prejavia sa na fungovaní škôlky ako takej, nastanú i v interiéri a exteriéri.
Súčasnosť otvára i budúcnosť
Nová riaditeľka nás oboznamuje s pripravenými projektmi a nezabúda ani na tie, ktoré si už vo výchovno - vzdelávacom procese zariadenia našli svoje miesto a uplatnenie. Medzi obľúbené patrí Ekovláčik, Adamko hravo – zdravo, Lego dacta. Na jar 2007 je pripravená realizácia detskej zóny zábavy a aktívneho oddychu v spolupráci s Nestlé Slovensko. Pre deti to znamená, že budú môcť oddychovať aktívne, čo je pre ich pohybový rozvoj dôležité. Prispeje k tomu dvojdomček a pyramída, využiteľné viacerými spôsobmi. Umiestnia ich na dvore MŠ a budú podporovať nielen telesný rozvoj detí, ale v lete zariadenia poskytnú ochranu pred prudkým slnkom. Postupne ho rozšíria o ďalšie zariadenia. Medzi projekty pripravené na spustenie patrí Škola podporujúca zdravie, vyhlásený svetovou zdravotníckou organizáciou a Radou Európy.
Za veľmi dôležité považujú v tejto škôlke vytváranie podmienok pre osvojenie primeraných sociálnych zručností u detí, ich vedenie k pozitívnemu vzťahu k prírode, jej poznávaniu a ochrane a tiež utváranie národného povedomia vzbudením záujmu o ľudové tradície, folklór, o poznávanie svojho mesta a okolia.
Ako na to?
Využívaním možností priameho zážitku a praktických skúseností. Ako tvrdia, všetko je to záležitosť dobrého plánovania, iniciatívy a chuti všetkých zamestnancov. Využívajú koncepčno-teoretické východiská súčasnej pedagogiky a didaktiky z najnovšej profesijnej oblasti, ktorú pre učiteľku predstavuje kurikulárne inžinierstvo a pedagogické navrhovanie. Z pohľadu didaktiky MŠ to možno chápať ako integrovaný formatívny projekt. Oľga Bátorová vysvetľuje: „Vypracovávame strategicko-edukačné projekty zamerané tematicky, projektujeme, programujeme. Učiteľky si pripravujú projekty tak, aby boli primerané veku. Vnímajú všetko, čo sa deje tu, okolo, vo svete, bežnom živote. V rámci toho deti vedú k tomu, aby vnímali všetko, čo sa deje u nich vnútri, doma, na ulici, okolo nich, v MŠ. Proste všade tam, čoho sú akousi súčasťou a prispôsobujú sa životu. Aby teda vnímali svet i ako jednotlivci, ale i ako súčasť sveta, v ktorom sa pohybujú. Aby sa ho naučili nielen vnímať, ale aj pohybovať sa v ňom.“
To však zďaleka nie je všetko.
Objavovanie sveta kníh
Nová riaditeľka pokračuje: „Pripravujeme spoluprácu s mestskou knižnicou. Deti by miesto spánku pravidelne jeden deň v týždni navštevovali knižnicu, aby sa oboznamovali s detskou literatúrou. Táto aktivita je naplánovaná pre predškolákov. Vzťah dieťaťa predškolského veku k slovesnému umeniu nevzniká celkom spontánne a preto ho treba cieľavedome otvárať. Zároveň treba pri postupnom oboznamovaní s literárnymi dielami poskytnúť deťom možnosti plnohodnotných zážitkov a preto máme v pláne navštevovať knižnicu pravidelne, aby mali možnosť zistiť, čo v knižnici nájdu, čo je to čitateľský preukaz, že si knižky môžu vypožičať domov. Naučiť ich chodiť do knižnice a priviesť ich k tomu, aby čítali. Môžeme to zhrnúť k tomuto: kniha prispieva k rozvoju vyjadrovania dieťaťa aj tým, že nielen číta, ale aj počúva, čím si obohacuje svoj slovník. Pomáha chápať dieťaťu aj základné princípy mravnosti, rozvíja jeho citový život. Môže tu získať aj záľubu v „nasávaní“ informácií a vzdelávaniu sa v ďalšom živote. Týmto vlastne vštepiť i to, aby za každou knihou hľadali prácu ľudí, múdrosť ich myšlienok, citov. Aby sa ju naučili vnímať a vážiť si ju.“ Dnes je už tiež takmer nevyhnutné ovládanie cudzieho jazyka a je známe, že práve deti predškolského veku sa ho dokážu učiť veľmi rýchlo. I v tejto MŠ majú možnosť oboznámiť sa s cudzím jazykom. Jeho konkrétna podoba závisí od toho, ako sa rodičia vždy na začiatku školského roka rozhodnú. Môže to byť angličtina, nemčina alebo francúzština.
Príďte sa pozrieť
Už vo februári sa môžete prísť presvedčiť o činnosti a byť súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu v MŠ Mišíka v Prievidzi. Pre všetkých rodičov a deti, ktorí sa práve rozhodujú o výbere predškolského zariadenia, pripravujú deň otvorených dverí. Budúci škôlkari spolu so svojimi rodičmi počas neho môžu získať reálnu predstavu o dennom režime, oboznámiť sa s programom v škôlke, včleniť sa do kolektívu, zahrať sa s kamarátmi, oboznámiť sa s priestormi, s činnosťami. Deti si teda budú môcť skúsiť deň škôlkara v praxi. Zápis bude v marci. Počas neho dostane každé dieťa balíček s prekvapením.
Balíček aktivít v MŠ je pestrý
K podujatiam, ktoré organizujú v tomto zariadení patria nepochybne návštevy filmových a divadelných predstavení, čo vedie nielen k estetickým zážitkom, ale aj vychováva ku kultivovanému správaniu detí na verejnosti. Prehliadky výstav v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, mestskej knižnice prispievajú k všeobecnému rozhľadu. Počas výletov v rôznych ročných obdobiach spoznávajú a učia sa chrániť prírodu i živočíchy v nej. Zdravý telesný vývoj podporujú prostredníctvom každodenných ranných cvičení, pobytom na dvore i účasťou na športových hrách, predplaveckej príprave, tanečnej a pohybovej výchove, tematických cvičeniach. Medzi každoročne obľúbené akcie i u rodičov patria besiedky a posedenia, kde sa so svojím programom predstavia deti každej triedy.
Vychádzajú v ústrety všetkým
Nezanedbateľná je skutočnosť, že už dnes uvažujú o predĺžení prevádzky škôlky v popoludňajších hodinách podľa záujmu rodičov. Uvažujú o možnosti skrátenia popoludňajšieho spánku, prípadne jeho nahradenie relaxačnými činnosťami u detí, ktoré nechcú spať. V ústrety vychádzajú i znížením pravidelných príspevkov na prevádzku o päťdesiat korún mesačne. Zdôrazňujú však, že tieto prostriedky nebudú šetriť na úkor detí. Momentálne sa im ich podarilo vyčleniť zo svojich zdrojov, neskôr chcú do chodu zapojiť i sponzorov.
Čo dodať? Nechajme hovoriť rodičov, ktorí svoje ratolesti zverili práve personálu v Materskej škole M. Mišíka.
Peter Bahula s dcérou Simonkou: Dcérka chodí do tejto škôlky od septembra. Za ten čas sa naučila nespočetné množstvo básničiek, pesničiek. Každý týždeň vidím niečo nové na nástenkách, pretože vždy, keď sa niečo nové naučia, pani učiteľky to napíšu na nástenku. Je to dobré. Aj doma potom presne vieme, čo sa učili a môžeme si to opakovať. Pred Vianocami mali besiedku. Bol to úžasný zážitok. Nakrútili sme si ju a doma to večer pozerávame s manželkou. Dcérka je veľmi spokojná, denne si spieva a recituje, čo sa naučila. Túto materskú školu by som odporučil všetkým rodičom. Chodil som do nej ako dieťa i ja, som z tohto sídliska. Je tu veľmi milý a ústretový personál. Reagujú okamžite na každú požiadavku. Simonka mala na začiatku problém chodiť do škôlky. Dôvodom bolo prechádzanie na hodinu angličtiny do inej triedy. Keď sme sa ale s týmto problémom zdôverili, okamžite reagovali, dnes sa nikam nesťahujú a všetko je v poriadku.
Helena Mikušová a dcérka Barborka: My sem chodíme už štyri roky. Povedala by som, že dlhšie než niektoré pani učiteľky. V dnešnej dobe máme chvalabohu možnosť škôlku si vybrať. Keby som nebola spokojná, tak tu dcérka určite nie je štvrtý rok. Tri roky sem chodil aj syn, teda aj to je dôkazom maximálnej spokojnosti. Neviem porovnať, či je v našej škôlke iná komunikácia alebo činnosti oproti iným. Ale napríklad syn chodil na začiatku tri mesiace do iného zariadenia a ani po troch mesiacoch plakania nepoznali jeho krstné meno. To som si istá, že by sa tu nemohlo stať. Komunikácia s učiteľmi je veľmi dobrá, reagujú na pripomienky i požiadavky. Určite ju odporúčam i iným rodičom. Veľmi veľa sa tu deti naučili, učiteľky im venujú maximálny možný čas. Viem, že sa deťom venujú aj v iných škôlkach, ale či už kreslia, učia sa básničky, spievajú, veľa sa učia čo sa týka predškolskej činnosti – Barborka napríklad už druhý raz chodí do predškoly, lebo jej zle roky vychádzajú a učia sa stále niečo nové. Vôbec nemám pocit, že by len opakovali čo bolo vlani. Teda sa ani nebojíme školy. Svoju výhodu má i poloha škôlky. Sídli v centre mesta, blízko sú zastávky či už MHD alebo z okolitých obcí. Viem, že i z nich veľa rodičov vozí deti do školy na Rastislavovej ulici a myslím si, že i toto je výhodná poloha pre rodičov detí predškolského veku. Čo sa týka mojej dcérky, zmenila by som asi spanie. Je veľa detí, ktoré už nespávajú a keby prispôsobili podmienky tak, aby tí, čo nespávajú, nemuseli, bolo by to výborné.
Ján Chylo: Moja dcéra Veronika chodí do tohto zariadenia už tri roky. Nikdy sme nemali problémy, že by nechcela chodievať do kolektívu, rýchlo si zvykla, čo je myslím si aj zásluhou individuálneho prístupu k deťom. Mali sme svojho času zdravotné problémy, že z mesiaca dva týždne odmaródila. Momentálne chodí tri mesiace bez prerušenia a odzrkadlilo sa to tak, že my sami nechceme veriť tomu, aké množstvo básničiek, pesničiek, riekaniek sa naučila, čo dokáže, ako rýchlo sa učí. Tešíme sa, že sem chodí rada, pre nás to znamená pomoc pri výchove, napreduje v samoobslužných návykoch, rýchlejšie sa učí samostatnosti, vo vyučovacom i edukačnom procese. Doma býva väčší problém nejakým spôsobom „prinútiť“ deti k činnosti, ktorú nemajú rady. V kolektíve sa však chce vyrovnať ostatným a ide to oveľa prirodzenejšie. Nemám možnosť porovnávať zariadenie s ostatnými, pretože máme len Veroniku, nechodili sme nikde inde. My sme si ho vybrali pre polohu, ktorú má. Keď ideme do práce, máme to po ceste. Keď aj čokoľvek potrebujeme v centre mesta vybaviť, nemusíme utekať niekde na sídlisko po dieťa. Teda, čo sa týka polohy, učiteliek, vzdelávacieho programu, proste komplexne sme s Materskou školou na ulici Mišíka spokojní. A musím pripomenúť dôležitú vec, výborná je aj kuchyňa. Dcérke tu veľmi chutí. My sme tiež mali možnosť odskúšať, keď bola chorá, vzali sme jej do obedára obed. Ochutnali sme a myslím si, že i so stravou môžeme byť spokojní. Jedlo bolo vynikajúce.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 39 225
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 37 451
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 10 345
 4. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 10 204
 5. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 991
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 932
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 205
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 917
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 717
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 605
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

Testovanie v Prievidzi.

Z celkového počtu otestovaných ľudí bolo pozitívnych iba 0,79 percenta.

5 h
Testovanie v Handlovej.

Banícke mesto zaznamenalo veľký záujem o objednanie na konkrétny čas.

8 h
Rieka Handlovka v Prievidzi. Ilustračné foto.

Hydrometeorologický ústav vydal výstrahu druhého stupňa.

8 h
Testovanie v Bojniciach.

Mesto otvorilo päť odberných miest. Objednávkový systém však nespustilo.

9 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia prenasledovala auto z Oravy až na Liptov. Komjatnou už vodič neprešiel.

10 h

Situácia v Žiline je po otvorení odberových miest pokojná.

12 h

Policajti začnú novú technológiu využívať od soboty.

22. jan

Účasť je oveľa nižšia, ako mesto očakávalo.

11 h

Už ste čítali?