Nedeľa, 28. máj, 2023 | Meniny má Viliam

135. výročie prvej písomnej zmienky o DHZ v Lehote pod Vtáčnikom

Krásne výročie dobrovoľní hasiči z Lehoty pod Vtáčnikom oslávili mnohými aktivitami, napríklad slávnostným sprievodom obcou.

Sprievod obcou počas osláv výročia DHZ 1 Lehota pod Vtáčnikom.Sprievod obcou počas osláv výročia DHZ 1 Lehota pod Vtáčnikom. (Zdroj: DHZ 1 Lehota pod Vtáčnikom)

LEHOTA POD VTÁČNIKOM. Dobrovoľný hasičský zbor I v Lehote pod Vtáčnikom, držiteľ ocenení – Medaila za príkladnú prácu, Medaila za zásluhy, Medaila za mimoriadne zásluhy, Čestná zástava DPO SR, Stuha k čestnej zástave, Medaila prezidenta SR, v dňoch 5. – 7. mája 2023 veľkolepo oslávil 135. výročie prvej písomnej zmienky o hasičskom zbore.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

V piatok v dopoludňajších hodinách členovia zboru pripravili od 10,00 h do 12,00 h „Deň otvorených dverí“ pre deti z oboch materských škôl, žiakov základnej školy a občanov obce. Súťažné družstvo Kolektívu mladých hasičov pre deti pripravilo ukážky požiarneho útoku s vodou. Pre tých najmenších ukážku požiarneho útoku s ručnou prenosnou striekačkou pre prípravku, kde si naši škôlkari mohli vyskúšať pumpovanie a zostrek plechovíc zo stojana. Deti so zatajeným dychom si prezreli veliteľskú miestnosť s množstvom pohárov a trofejí našich hasičiek a hasičov zo súťaží, zásahovú miestnosť a hasičskú techniku. Oboznámili sa s výstrojom hasičov do zásahu, tí zvedavejší mali možnosť si niektoré veci aj vyskúšať. So záujmom si prezerali hasičské vozidlá a dychtivo počúvali výklad o používaní týchto vozidiel pri zásahu.

SkryťVypnúť reklamu

V sobotu 6. mája pokračovali oslavy v odpoludňajších hodinách. Členovia výboru navštívili oba cintoríny a položili kytice kvetov ako spomienku na hasičov, ktorí opustili naše rady. O 13,30 h našich členov a našimi hosťami – priateľmi z družobného SDH v Bludove z Českej republiky privítal v obradnej miestnosti obecného úradu starosta obce Mgr. Michal Ďureje, PhD. ktorý odovzdal družobnej organizácii „Cenu obce“ schválenú obecným zastupiteľstvom. Po tomto akte sa naši hasiči spoločne s hosťami vydali v sprievode po obci za účinkovania detskej dychovej hudby Hradišťanka a mažoretiek AKORD z Hradišťa, hasičskej techniky zboru od hasičskej zbrojnice cez ulicu Náklo, Námestie SNP, Podhradskú ulicu ďalej po ulici Baníckej k Námestiu SNP a späť k hasičskej zbrojnici.

SkryťVypnúť reklamu

Pri kríži pri kostole, pomníku z 1.sv.vojny a pamätníku SNP sa sprievod zastavil a položil kytice kvetov. Po skončení pochodu pri hasičskej zbrojnici za účasti starostu obce Mgr. Michala Ďureje PhD., poslanca TSK JUDr.Ing. Jozefa Stopku, PhD., Mgr. Jána Siváka, člena Prezídia DPO SR a predsedu KO DPO SR v Trenčíne, Mgr. Lucie Moravanskej, tajomníčky KO DPO SR v Trenčíne, Ing. Tibora Školnu, zástupcu riaditeľky OR HaZZ v Prievidzi, Juraja Bartu – člena Snemu DPO SR a predsedu ÚzO DPO v Prievidzi, predsedu DHZ I Jozefa Fábryho a ostatných hostí, hasičov, občanov obce bola slávnostne odhalená socha sv. Floriána, patróna hasičov, ktorú nám hneď po odhalení pán farár Mgr. Miroslav Baláž aj požehnal.

Ocenili niektorých hasičov

Pri vstupe do zasadacej miestnosti každý člen dostal upomienkový pohár s nápisom z príležitosti tejto historickej udalosti. Slávnostný príhovor predniesol predseda DHZ I Jozef Fábry. Svojim príhovorom prispeli aj starosta obce, zástupcovia DPO SR a pozvaní hostia. Po príhovoroch boli predstaviteľmi DPO SR udelené niektorým členom medaile a čestné uznania, hasičom z Bludova medaile Za medzinárodnú spoluprácu II. st., Všetkým členom zboru nad 60 rokov boli odovzdané vyznamenania bronzový „Záslužný kríž sv. Floriána“.

SkryťVypnúť reklamu

Starosta obce Mgr. Michal Ďureje, PhD. odovzdal nášmu zboru stuhu k zástave a členom zásahovej jednotky medaile „Za aktívnu prácu v jednotke DHZO“ II.stupňa. Od SDH Bludov sme obdržali sochu sv. Floriána, ktorá bude krášliť spolu s ďalšími oceneniami veliteľskú miestnosť. Po ukončení schôdze čakala všetkých slávnostná večera a spoločenské posedenie pri hudbe.

V nedeľu 7. mája 2023 sa v kostole sv. Cyrila a Metoda konala slávnostná sv. omša za účasti členov nášho zboru, priateľov – hasičov z Bludova a občanov obce. Počas omše i po nej sviatočnú atmosféru navodil Komorný sláčikový orchester pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi.

Tak, ako je samozrejmosťou, že každý z nás pozná dôkladne svoj životopis, tak by malo byť samozrejmosťou, aby každý člen poznal životopis, t.j. históriu organizácie, v ktorej pôsobí. To bol jeden z dôvodov, pokiaľ sme sa chceli dozvedieť o našom zbore viac, ktorý nás prinútil pátrať. Vďaka bývalému predsedovi DHZ Milanovi Turčanovi a niektorým členom, ako i pánovi Vojtechovi Gremanovi, ktorý roky pôsobil ako učiteľ v ZŠ, historik a ovládal maďarský jazyk, sme si mohli pripomenúť toto krásne 135. výročie.

Pátrali v histórii

Keďže archív z Nitry bol dočasne presťahovaný do Šale, tam začalo ich pátranie, ktoré prinieslo svoje ovocie v podobe získaných archívnych materiálov, ktoré sme mali možnosť si prefotiť. Z týchto dokumentov sa dozvedáme, že založenie zboru vo Veľkej Lehote (v roku 1960 zlúčenie obcí Veľká a Malá Lehota do Lehota pod Vtáčnikom) pravdepodobne urýchlil veľký požiar, ktorý zachvátil obec 31. júla 1887 o 16,oo hodine.

Silný vietor oheň rýchlo rozšíril na ostatné domy takže o pätnásť minút bola celá obec v plameňoch. Celková škoda bola odhadnutá na 63 000 forintov. V ten istý deň novácky farár poslal v mene farníkov z Veľkej Lehoty žiadosť cisárovi Františkovi Jozefovi I. o pomoc, pripojené bolo k nej aj potvrdenie hlavného slúžneho z Prievidze, ktorý potvrdil obsah žiadosti a dodal že v obci bolo 78 domov a 73 gazdov stratilo všetok svoj majetok.

Z ďalších historických materiálov sa dozvedáme, že v roku 1888 bol zbor funkčný a obec v tom istom roku zakúpila od Augustína Tarnóczyho štvorkolesovú striekačku OMNIA, ako aj 200 m hadíc dve savice, 52 čiapok, 14 sekier a dve trúbky. Rovnošatu si zakúpil každý člen sám. Zakladateľom DHZ vo Veľkej Lehote pod František Rakovský bývalý majiteľ panstva v Novákoch, ktorý bol aj obvodným veliteľom. Pri návšteve archívu v Dubnici (časť mesta Bojnice) sa našla hrubá kniha, ktorú tam zaniesol Gustáv Gašparovič, syn Jána Gašparoviča, v poradí tretieho veliteľa zboru.

V knihe sa nachádzajú zápisnice a v jednej z nich je zmienka o niektorých prvých zakladajúcich členoch. Zbor mal 52 členov a prvým miestnym veliteľom zboru bol Valent Šesták. Ďalšími členmi okrem iných boli Valent Gašparovič, Matej Obert, ktorý mal aj funkciu trubača a Valent Šimko, ktorý bol vedený ako hasič. Po smrti Františka Rakovského nastala v činnosti zboru určitá stagnácia, pretože ho nemal kto finančne podporovať. V roku 1910 bol zbor zreorganizovaný a mal 34 členov. Veliteľom sa stal Eugen Šľachta bývalý obchodník.

V roku 1914 boli do 1. svetovej vojny odvedení takmer všetci hasiči, o jej skončení v roku 1918 zbor znovu zreorganizoval Ján Gašparovič, vtedajší podrichtár ktorý sa stal aj jeho veliteľom. V roku 1926 si zbor zakúpil novú štvorkolesovú striekačku s potrebným vybavením, ako i rovnošatu re členov. Od tohto roku bol zbor pod vedením Jána Gašparoviča skutočne funkčný. Po Jánovi Gašparovičovi funkciu veliteľa postupne prevzali Jozef Hlatký, Ľudovít Turčan, Peter Mitaš, Milan Turčan, Peter Ondrejka, Jozef Fábry a v súčasnej dobe vykonáva funkciu Ing. Ľubomír Gašparovič.

Vo funkcii predsedu zboru pracovali Štefan Mitaš, Juraj Tonhajzer, Anton Hurtiš, Ľudovít Zaťko, Michal Homola, Štefan Ďurina, Pavol Tonhajzer, František Cipov, Milan Turčan a Jozef Fábry.

K 5.5.2023 mal náš zbor 81 členov, z toho 27 žien. Okrem toho vychovávame kolektív mladých hasičov. Náš zbor pracuje pod vedením 14 členného výboru a zaoberá hlavne činnosťou preventívnou, zásahovou, kultúrno-spoločenskou, brigádnickou, športovou a prácou s mládežou. Športové družstvá súťažia v kategóriách muži, muži nad 35 rokov a mladí hasiči. V roku 1988 sa prvýkrát súťažný tím mužov zúčastnil národného kola v Trnave-Modranke. Kvalita pripravenosti družstiev zboru sa prejavila i v roku 1996, keď ako víťazi okresného kola postúpil muži, ženy aj dorastenci do regionálneho kola v Turanoch, z ktorého muži postúpili až do národného kola v Košiciach.

V roku 2007 družstvo mužov, víťaz Trenčianskeho kraja, postúpilo medzi osem najlepších zborov na Slovensku a na Majstrovstvách Slovenska v Pruskom dosiahlo zatiaľ historicky najlepšie umiestnenie – 5. priečku. Od roku 2003 sú muži pravidelným účastníkom a štvornásobným víťazom Slovensko-moravskej hasičskej ligy. Družstvo mladých hasičov sa pravidelne zúčastňuje Okresného kola hry Plameň kde sa veľakrát stali majstrami okresu, Ligy mladých hasičov, pohárových súťaží v okrese i mimo neho, odkiaľ nám pravidelne prinášajú ocenenia za popredné umiestnenia. Pravidelne si uctievame sviatok sv. Floriána, patróna hasičov, ktorý sa spája s dňom otvorených dverí hlavne pre deti z MŠ a ZŠ. DHZ I v Lehote pod Vtáčnikom má bohatú históriu a veríme, že bude mať aj dlhú budúcnosť.

Chceme napredovať

V niektorých zboroch je to vytúžený sen, v našom zbore je to realita, ktorá samozrejme neprišla sama od seba, ale je za tým množstvo úsilia a obetavosti. Každý, kto sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžil aspoň o jedno z ocenení, môže byť právom na seba pyšný. Hreje nás dobrý pocit na hrudi, že to asi robíme dobre a ďalším generáciám prenecháme zbor, ktorý má už vybudované svoje meno a skoro v každej časti Slovenska už o nás počuli. Neutíchajúca snaha napredovať v každej činnosti, ktorú vykonávame byť vzorom a pomáhať ostatným, učiť občanov prevencii, ale hlavne byť tam, kde nás najviac treba, zachraňovať ľudské životy a majetok. To všetko a ešte mnoho iného sú zložky pre náš hnací motor, ktorý pevne veríme, že bude ešte veľmi dlho bežať.

Ďakujeme za pomoc a ústretovosť obci Lehota pod Vtáčnikom, pánovi starostovi a vedeniu obce za dobrú spoluprácu, Trenčianskemu samosprávnemu kraju firme Kamenzer, ktorá nám pomáha vždy, keď ju o to požiadame, a každému, kto podal pomocnú ruku k dôstojnému priebehu osláv. Všetkým z úprimného srdca veľká vďaka za to, že ste a za to, čo robíte.

Najčítanejšie na My Horná Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. Miro Šatan: Nechajme deti robiť viacero športov
 3. Slováci pomáhajú s digitalizáciou školstva doma aj v zahraničí
 4. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“
 5. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné
 6. Plánujete si dokonalú rodinnú dovolenku?
 7. Martin Cígler zo Seyforu: Rast IT sektora predbieha počet odborn
 8. Byty v Rakyte s dotovanou hypotékou a zvýhodnenými cenami
 1. Na trhu jazdeniek pribudli kabriolety
 2. Slováci pomáhajú s digitalizáciou školstva doma aj v zahraničí
 3. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné
 4. Päť rád, ako si po vysokej škole nájsť vysnívanú prácu
 5. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“
 6. Miro Šatan: Nechajme deti robiť viacero športov
 7. 7 dôvodov, že investícia do bezpečnostných dverí sa vypláca
 8. Dualisti o praxi: Sme súčasťou všetkých procesov
 1. Odvážte sa vystúpiť z komfortnej zóny. Zažijete iné Chorvátsko 9 646
 2. Existuje viac spôsobov, ako znížiť mesačnú splátku na hypotéke 8 108
 3. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 7 761
 4. Byty v Rakyte s dotovanou hypotékou a zvýhodnenými cenami 5 085
 5. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 4 954
 6. Ďurákovci a ich biznis: Z malého e-shopu k státisícovým tržbám 4 015
 7. Čeľustní ortopédi bijú na poplach: Pacienti potrebujú ochranu 3 091
 8. Tipy na výlety po letnom Rakúsku 2 463

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Moja ilustrácia piesne Koloseum, v podaní Mariky Gombitovej...
 2. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu...
 3. Ján Šubák: Prepúšťanie a vysoké ceny automobilov môžu prísť oveľa skôr, ako si myslíme
 4. Jozef Sitko: Azda mi chce admin zakázať v SME publikovať? (1.)
 5. Peter Kubica: Kniha o tom, ako odbehnúť maratóny
 6. Ján Škerko: Smero-hlasácko-fašistická Hydra. Herkules, kde si?
 7. Anna Miľanová: V zálive...
 8. Ján Šeďo: "Putin dostal dve facky a povedal, že sa Ukrajine pomstí".
 1. Ján Šeďo: Americkí vojaci zaútočili na predajňu Billa vo Zvolene. 107 230
 2. Ján Šeďo: V Jasenovaci omdlievali aj vrahovia z SS, tromfli ich bývalí mnísi. 37 702
 3. Jozef Varga: Prečo nemám rád Rusko 30 279
 4. Ján Šeďo: Mrak skazy úraduje aj na severozápade Slovenska a keby len tam... 23 543
 5. Ján Šeďo: Nové ruské zbrane sú desiatky rokov pred zahraničnou konkurenciou... 20 728
 6. Ľudmila Križanovská: Zase ste nič nepochopili, pán Fico 11 494
 7. Miroslav Kocúr: Kočner a zahmlievanie okolo skutku, ktorý sa stal 7 181
 8. Ivan Bilohuščin: Igor Matovič: génius anti-intelektuálneho populizmu 7 011
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

Sklársky skanzen Sklenný dom.

Obyvatelia Valaskej Belej sa pôvodne živili pasením oviec a salašníctvom. Neskôr to bolo poľnohospodárstvo. Nízka kvalita pôdy, zaostalé poľnohospodárstvo a relatívna preľudnenosť kraja boli jednou z hlavných príčin, ktoré nútili obyvateľov hľadať iné formy existencie, ako bolo tradičné obrábanie zeme.


9 h
Ilustračné foto

Najkrajšia galéria týždňa.


9 h
Mestská polícia Prievidza. Ilustračné foto.

Prinášame prehľad z udalostí, ktoré riešila prievidzská mestská polícia.


MsP Prievidza 27. máj
Most na ostrov Vir.

Slovenskú klasiku aj tento rok využijú tisíce dovolenkárov.


26. máj

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Moja ilustrácia piesne Koloseum, v podaní Mariky Gombitovej...
 2. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu...
 3. Ján Šubák: Prepúšťanie a vysoké ceny automobilov môžu prísť oveľa skôr, ako si myslíme
 4. Jozef Sitko: Azda mi chce admin zakázať v SME publikovať? (1.)
 5. Peter Kubica: Kniha o tom, ako odbehnúť maratóny
 6. Ján Škerko: Smero-hlasácko-fašistická Hydra. Herkules, kde si?
 7. Anna Miľanová: V zálive...
 8. Ján Šeďo: "Putin dostal dve facky a povedal, že sa Ukrajine pomstí".
 1. Ján Šeďo: Americkí vojaci zaútočili na predajňu Billa vo Zvolene. 107 230
 2. Ján Šeďo: V Jasenovaci omdlievali aj vrahovia z SS, tromfli ich bývalí mnísi. 37 702
 3. Jozef Varga: Prečo nemám rád Rusko 30 279
 4. Ján Šeďo: Mrak skazy úraduje aj na severozápade Slovenska a keby len tam... 23 543
 5. Ján Šeďo: Nové ruské zbrane sú desiatky rokov pred zahraničnou konkurenciou... 20 728
 6. Ľudmila Križanovská: Zase ste nič nepochopili, pán Fico 11 494
 7. Miroslav Kocúr: Kočner a zahmlievanie okolo skutku, ktorý sa stal 7 181
 8. Ivan Bilohuščin: Igor Matovič: génius anti-intelektuálneho populizmu 7 011
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu