Streda, 1. február, 2023 | Meniny má Tatiana

Nový šéf bojnickej nemocnice: Máme kritický nedostatok personálu, hlavne sestier

Rozhovor s Petrom Glatzom.

Novým riaditeľom bojnickej nemocnice je Peter Glatz.Novým riaditeľom bojnickej nemocnice je Peter Glatz. (Zdroj: TSK)

BOJNICE. Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach od začiatku septembra vedie nový riaditeľ. Je ním Peter Glatz.

Na riaditeľský post bojnickej nemocnice nastúpil z pozície manažéra pre "hodnota za peniaze" na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Súvisiaci článok Bojnická nemocnica dočasne zrušila plánované operácie Čítajte 

V rozhovore nám povedal, prečo sa rozhodol túto ponuku prijať aj to, kde vidí najväčšie plusy a mínusy nemocnice. Venovali sme sa aj téme pripravovanej reformy zdravotníctva a tomu, ako sa to dotkne nemocnice v Bojniciach.

SkryťVypnúť reklamu

Prečo ste sa rozhodli prijať pozíciu riaditeľa?

Na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja som pracoval od novembra 2020 ako manažér ´Hodnota za peniaze´ pre oblasť zdravotníctva a sociálnu pomoc. Ako analytik a ekonóm zdravotníctva som mal na starosti tri nemocnice, ktorých zriaďovateľom je TSK (Bojnice, Považská Bystrica, Myjava), s cieľom riešiť ich medicínsko nákladovú efektivitu.

Písali sme OČKOVANIE OKRES PRIEVIDZA: Vieme, ako je na tom vaša obec Čítajte 

V Bojnickej nemocnici som mal rozbehnutých viacero projektov a niektoré odbornosti, hlavne operačné, som poznal detailnejšie, nakoľko som s jednotlivými primármi strávil pomerne veľa času pri analýze chodu a potrieb ich oddelení.

Po odstúpení predchádzajúceho riaditeľa Vladimíra Vida, som bol oslovený predsedom TSK Jaroslavom Baškom ohľadom ďalšieho vedenia nemocnice. Vzhľadom na moju predchádzajúcu znalosť nemocnice a moje pôsobenie v nej, mi pripadlo logickým pokračovaním mojej práce prevzatie vedenia tejto nemocnice od septembra 2021 a možnosť realizovať potrebné zmeny osobne.

SkryťVypnúť reklamu

Kde vidíte najväčšie nedostatky čo sa týka personálu, financií či stavu budovy?

V nemocnici je po predchádzajúcej vlne covidu kritický nedostatok zdravotníckeho personálu, hlavne zdravotných sestier. Viacero z nich je dlhodobo

práce neschopných, odišli z nemocnice do súkromných ambulancií, kde je pracovné prostredie pokojnejšie, odišli úplne mimo oblasť zdravotníctva ale aj sestry v dôchodkovom veku za rozhodli nastúpiť na penziu. V niektorých odbornostiach je kritický nedostatok atestovaných lekárov.

Toto nie je špecifický problém Bojnickej nemocnice, toto je spoločných problém všetkých slovenských nemocníc a celého zdravotníctva.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Slovenské zdravotníctvo je celkovo podfinancované a podáva podpriemerné výkony. To sa dá ľahko ukázať na údajoch z OECD alebo Eurostatu. Keď porovnám úhradu výkonov v okresných nemocniciach v Českej republike a v Slovenskej republike, za tie isté výkony v ČR okresné nemocnice dostávajú od zdravotných poisťovní o 20 percent až 30 percent vyššie úhrady ako okresné nemocnice v SR. A pritom mzdové náklady, náklady na materiál, energie sú porovnateľné.

SkryťVypnúť reklamu

V SR okresné nemocnice za tie isté výkony dostávajú nižšie úhrady od zdravotných poisťovní ako fakultné a univerzitné nemocnice.

A na programe dňa v SR je návrh Ministerstva financií na zníženie platieb za štátnych poistencov na tento rok o 230 miliónov eur. V čase covidu krajiny zvyšujú investície do zdravotníctva len SR sa rozhodlo ísť opačnou cestou.

Nemocnice Trenčianskeho samosprávneho kraja majú šťastie na osvieteného zriaďovateľa. TSK každý rok investuje z vlastných zdrojov približne päť až šesť miliónov eur do svojich troch nemocníc. Primárne sa nepozerá na túto dotáciu ako na nákladovú položku ale ako na investíciu do zdravia obyvateľov Trenčianskeho kraja.

Šťastie v nešťastí. Bojnickú nemocnicu, jej operačné odbory, zachránilo otvorenie nových operačných sál pred vyše jedným rokom. V tom kľúčovú rolu zohral zriaďovateľ nemocnice TSK.

Potrebné je vyriešiť kritický stav internistických pavilónov a tiež nie ideálne trasovanie pacientov z oddelení cez výťahy na operačné sály. Zázemie kuchyne je v havarijnom stave. Umiestnenie laboratórií v rôznych častiach nemocnice nie je ideálne. Priestory centrálneho príjmu už majú najlepšie roky za sebou. Úprava vonkajších plôch v areály nemocnice, parkovanie, označenie smerovými tabuľami tiež môže viesť k lepšiemu komfortu pacientov a jej zamestnancov.

Ako ich plánujete riešiť?

Na lokálnej okresnej a krajskej úrovni máme pripravený motivačný program pre získanie momentálne najpotrebnejšieho personálu pre nemocnicu, teda zdravotných sestier na oddelenia intenzívnej medicíny.

Naďalej podporujeme program, ktorý sa nám osvedčil, a to kontinuálne vzdelávanie stredného zdravotníckeho personálu a zvyšovanie jeho kvalifikácie, teda výchova vlastných kvalifikovaných a skúsených zdravotných sestier. Tak isto vychovávame vlastných atestovaných lekárov, nie je len pre našu nemocnicu ale aj pre zdravotnícke zariadenia v celej SR. Je to organizačne veľmi náročný proces, najmä s prihliadnutím na potrebu uvoľniť personál v profesijnej príprave z nemocnice mimo pracovný proces na štúdium, povinné kurzy, povinnú prax a na prípravu na skúšky. Je to však jedna z mála ciest ako získať potrebný kvalifikovaný personál.

Na celoštátnej úrovni si viem predstaviť efektívnejšie riešenia, so súčasným koordinovaným zapojením viacerých rezortov ako školstvo, zdravotníctvo a sociálnych vecí. To žiaľ z úrovne okresu a kraja nedokážeme ovplyvniť.

Keďže na celoštátnej úrovni riešenia neexistujú, uvítal by som uvoľnenie pravidiel pre zamestnávanie zdravotníkov mimo krajín EÚ a ani v našej nemocnici sa nebránime ich prijímaniu.

V nemocnici máme informačný systém schopný automatizovať a digitalizovať rôzne manuálne vykonávané činnosti, spolupracovať pri výkone vzdialeného dohľadu nad zdravotným stavom pacientov. Aj toto vidím ako cestu do budúcna ako nie ušetriť personál, ale nahradiť už chýbajúci personál.

Konsolidácia laboratórií ideálne na jedno miesto, práve prebiehajúce verejné obstarávanie na chémiu a stroje do laboratórií je tiež spôsob ako výrazne znížiť náklady a potrebný personál.

Vytvorenie databázy prístrojov a techniky nachádzajúcej sa v nemocnici, so servisnou históriou, s históriou servisných zmlúv, s databázou verejných obstarávaní na servis, náhradné diely a spotrebný materiál, s evidenciou používania umožní efektívnejšie plánovanie obnovy, údržby a prevádzky prístrojov a techniky v nemocnici.

V nemocnici je dostatok informácii a údajov umiestnených na rôznych miestach a ani manažérsky informačný systém neobsahuje všetky čiastkové informácie. V príprave je vytvorenie vysoko efektívneho analytického útvaru riaditeľa nemocnice, ktorý tieto všetky informácie bude integrovať na jednom mieste a na za základe vedomostí získaných z informácii získaných analýzou údajov bude nemocnica riadená. Tento ´mini´ útvar bude súčasne poskytovať analytické služby aj iným oddeleniam ako ekonomické, styk so zdravotnými poisťovňami, správa a technika nemocnice, personálne, nemocničná a verejná lekáreň a podobne.

Práve prebiehajú dokončovacie práce na výstavbe nového centrálneho príjmu, začala sa projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy kuchyne, jedálne a ich technologického zázemia, je otvorené riešenie rekonštrukcie a reorganizácie výťahov vzhľadom na ideálne trasovanie pacientov z oddelení na operačné sály.

V blízkej dobe sa začne výberové konanie na projektovú dokumentáciu nového internistického pavilónu, podľa najnovších poznatkov a skúseností o riadení nemocníc vo svete, s cieľom pripraviť „smart – chytrú“ budovu, ktorá umožní poskytovať medicínsku efektívnu a bezpečnú starostlivosť pri zachovaní nákladovej efektivity.

Nie malú rolu vo vylepšení rozpočtu nemocnice vidím v poskytovaní zdravotnej starostlivosti formou samoplatcov alebo spoluúčasti pacienta pri výkonoch, ktoré nie sú preplácané zo zdravotného poistenia alebo pomocou techniky a materiálov, ktoré nie sú preplácané so zdravotného poistenia. Berieme však na zreteľ aj kúpyschopnosť obyvateľov nášho regiónu. Budeme podporovať možnosť priameho výberu operatéra za poplatok.

Kde naopak vidíte plusy?

Jednoznačne sú to ľudia. Veľa zdravotníckych pracovníkov v Bojnickej nemocnici získalo vzdelanie v zahraničí a tiež má prax v krajinách s vysokou úrovňou zdravotníctva ako napr. Švajčiarsko, USA, Veľká Británia, Nemecko, Rakúsko, Spojené Arabské Emiráty. Veľa zdravotníckych pracovníkov v našej Bojnickej nemocnici si samo financovalo špecializačné kurzy na Slovensku aj v zahraničí.

Títo kolegovia zažili fungujúce zdravotníctvo, rovno môžeme riešiť problémy a posúvať riešenia dopredu, nemusíme hľadať spoločnú reč.

Tak isto oceňujem otvorenú komunikáciu, bez ktorej nie je možné spoločne nachádzať efektívne riešenia.

Oddanosť nemocnici a jej pacientom personál preukázal v predchádzajúcej vlne covidu, kde pracoval a staral sa o pacientov na úkor osobného života, svojich rodín, na úkor svojho zdravia a ohrozenia zdravia svojich blízkych. Za to im patrí veľká vďaka.

Ako som už vyššie spomenul, spustenie nových operačných sál do prevádzky pre Bojnickú nemocnicu bola záchrana v poslednej chvíli. Za tým stojí Trenčiansky samosprávny kraj, ako aj za viacerými práve spomenutými prebiehajúcimi projektami.

Aký obraz ste o bojnickej nemocnici mali predtým a aký teraz?

Vzhľadom na to, že pracovne som sa angažoval v Bojnickej nemocnici ešte pred nástupom do vedenia, môj pohľad na Bojnickú nemocnicu sa veľmi po nástupe nezmenil. Je to jedna z troch TSK nemocníc, vo veľa parametroch rozhodne neohúri, no rozhodne je to nemocnica s najväčším potenciálom, nielen v kraji ale aj spomedzi nemocníc rovnakej veľkosti na celoštátnej úrovni.

Ako je na tom nemocnica s personálom? Museli sa pozastaviť plánované operácie, aby sa postupne mohlo posilňovať covid oddelenie. Vypísali ste výberové konania na niekoľko funkcií. Aký personál Vám chýba?

Máme kritický nedostatok zdravotných sestier pre oddelenia intenzívnej medicíny. Nakoľko tieto sestry sú potrebné pre operačné výkony, pre chod oddelenia urgentnej a intenzívnej medicíny a taktiež pre náročnú starostlivosť o covidových pacientov.

Museli sme obmedziť plánované operačné výkony, nakoľko covidové oddelenie odčerpáva potrebný personál. Akútna zdravotná starostlivosť, starostlivosť o onkologických pacientov a starostlivosť súvisiaca s pôrodom je naďalej poskytovaná v plnom rozsahu. Tu by som chcel vyzdvihnúť, že okresná nemocnica v Bojniciach, ktorej zriaďovateľ je Trenčiansky samosprávny kraj, dokázala plnohodnotne fungovať o 10 dní dlhšie ako dve fakultné nemocnice, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR a ktoré majú výrazne viac personálu v odboroch intenzívnej medicíny.

Máte informácie o pripravovanej reforme zdravotníctva?

Poznám navrhovanú legislatívu ohľadom zaradenia nemocníc do rôznych kategórii. Konkrétne zadelenie nemocníc do kategórii nie je oficiálne známe, mala by ho vykonať ´kategorizačná komisia´ na MZ SR.

Do akej kategórie budeme spadať?

Na MZ SR určite existujú modely a návrhy, ktorá nemocnica do akej kategórie patrí podľa jednotlivých kritérií stanovených modelom. Vzhľadom na moju profesnú minulosť, mám informácie z dvoch nezávislých zdrojov a podľa jedného Bojnická nemocnica patrí do kategórie plnohodnotných regionálnych, okresných nemocníc. V prípade diskusií o zaradení Nemocnice Bojnice do kategórie komunitných nemocníc, by ma zaujímala vecná argumentácia, prečo nemocnica so spádom vyše 200-tisíc obyvateľov, kde najbližšie nemocnice sa nachádzajú jednu hodinu jazdy osobným autom za ideálnych podmienok, má byť komunitná nemocnica. Zvlášť, keď počas covidu dokázala väčšiu výkonnosť ako niektoré fakultné nemocnice.

Dôjde k zrušeniu niektorých oddelení?

V prípade zaradenia Nemocnice Bojnice do kategórie regionálnych nemocníc, k rušeniu oddelení by nemalo dôjsť.

Čo to bude znamenať pre bežných ľudí? Dá sa táto situácie ešte nejako zmeniť?

Pre žiadnu nemocnicu zaradenie do určitej kategórie nie je trvalé. Kategorizačný proces sa má každý rok prehodnocovať. Pre Bojnickú nemocnicu zaradenie do kategórie regionálnych nemocníc znamená každý rok vykonať optimálne množstvo stanovených výkonov v požadovanej kvalite, aby si udržala svoje priradenie do tejto kategórie.

Viem, že existujú nemocnice, pre ktoré by zaradenie do kategórie komunitných nemocníc bolo katastrofou pre dostupnosť zdravotnej starostlivosti v danom regióne. Jedno z racionálnych riešení ako je to snáď možné zvrátiť, je cez stavovské zdravotnícke organizácie zbierať reálne fakty o danom regióne ohľadom poskytovanej zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti a verejne konfrontovať so zistenými faktami ministerských úradníkov.

Súhlasím s tým, že je potrebné zefektívniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v SR. Sieť poskytovania zdravotnej starostlivosti je pomyselná pyramída. Základňa pyramídy je sieť všeobecných lekárov a nad nimi sú ambulantní špecialisti. V strede pyramídy sa nachádzajú regionálne, okresné, nemocnice. Na vrchu pyramídy sú fakultné, univerzitné nemocnice a špecializované ústavy. Žiaľ, kategorizácia nemocníc začala zmenou uprostred pyramídy, čo považujem za veľmi nedomyslený krok.

Ideálne by bolo začať so všeobecnými lekármi a ambulantnými špecialistami, aby v čo najväčšej miere vedeli a mali kompetencie riešiť zdravotné problémy svojich pacientov, tak aby len v naozaj nevyhnutných prípadoch bola potrebná nemocničná starostlivosť. Prípadne sa mohlo začať nemocnicami, ktoré po kategorizácii budú zaradené do kategórie regionálnych nemocníc a pripraviť ich materiálno technicky, priestorovo a personálne tak, aby bez zvýšenia čakacích dôb dokázali prebrať starostlivosť o pacientov z nemocníc, ktoré sa prepadnú do kategórie komunitných nemocníc.

Ako nedomyslenú vidím organizáciu záchrannej zdravotnej služby v kontexte navrhovanej kategorizácie nemocníc. Zmení sa mapa poskytovateľov nemocničnej starostlivosti a zníži sa aj ich počet. Bude potrebné prevážať viacej pacientov na väčšie vzdialenosti oproti aktuálnemu stavu.

Očakával by som diskusiu, návrhy ako organizácia záchrannej zdravotnej služby bude prispôsobená potrebám po zavedení kategorizácie nemocníc. Táto téma nebola doteraz vôbec otvorená. Žiaľ, navrhovanú kategorizáciu nemocníc sprevádza viacej takto nedomyslených, no potrebných následných krokov, aby sme garantovali občanom dostupnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť.

Kontrola z TSK, ktorou nemocnica prešla, skonštatovala viacero nedostatkov. Ako ich budete riešiť?

Po nástupe do funkcie som sa oboznámil s výsledkami kontroly, prijal opatrenia, o ktorých som informoval Trenčiansky samosprávny kraj a teraz čakáme na vyhotovenie a doručenie záverečnej správy, čím bude kontrola formálne ukončená. Následne sa budem vedieť viac vyjadriť.

Najčítanejšie na My Horná Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. O najlepšie komunikujúcich značkách rozhodne aj verejnosť
 2. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť?
 3. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to
 4. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi
 5. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať?
 6. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu
 7. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery
 8. SCANDI 2023: prehliadka súčasného severského filmu
 1. Trh s nehnuteľnosťami praje prenájmom
 2. Wüstenrot rástol v segmente životného aj neživotného poistenia
 3. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť?
 4. O najlepšie komunikujúcich značkách rozhodne aj verejnosť
 5. Ako možno získať prídavky na dieťa v Nemecku?
 6. Kupujete balenú vodu? Vypočítajte si, koľko za ňu ročne miniete!
 7. Táto váha berie vaše chudnutie vážne: Kalórie počíta za vás!
 8. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to
 1. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi 11 943
 2. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť? 7 784
 3. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu 6 827
 4. Zdravie bez liekov. Lekár namiesto nich predpisuje studenú vodu 2 213
 5. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať? 2 131
 6. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to 1 391
 7. Stockerka štartuje predaj bytov s cenami, ktoré prekvapia 1 377
 8. Benátky a Verona: zažite pôsobivé kúsky mozaiky severu Talianska 1 288

Blogy SME

 1. Jozef Purdeš: Tisíc dní bežcom
 2. Internátny život UK: Ako sa zbaviť stresu?
 3. Ján Valchár: Irán, F-16 a vrcholný výkon čečenských bojovníkov
 4. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými Kalváriami - Slovenský Grob
 5. Věra Tepličková: Že by sa dvaja tak dlho hľadali, až sa našli?
 6. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 7. Tupou Ceruzou: Bukovský vs. Hanajík
 8. Toto je rovnosť: Autorka kurzu o rodovej rovnosti: Po vykročení z komfortnej zóny toho môžeme veľa objaviť
 1. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 6 056
 2. Věra Tepličková: Výlet v Bratislave (z denníka žiaka 3. ročníka ZŠ z Piešťan) 5 383
 3. Ivan Beňovič: Ruský rubeľ sa svetovou menou nestane 4 713
 4. Rastislav Puchala: Starosta je ruský troll 3 659
 5. Dušan Koniar: Dzurindov projekt valcuje čítanosť aj diskusie 3 591
 6. Ján Šeďo: Sliepky na Ukrajine sú iné ako naše ? 2 792
 7. Ján Valchár: When the Leopards broke free (jubilejný stý blog) 2 651
 8. Ján Šeďo: "Ja nechcem byť ako moji rodičia", vypadlo z rómskeho chlapca. 2 621
 1. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 2. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 3. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 5. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 6. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 8. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

K celoslovenskému protestu sa vypnutím osvetlenia na námestí pridali aj Bojnice. Tie osvetlenie v celom meste vypínajú aj v noci. Šetria tak peniaze.

Samosprávy by mohli peniaze ušetriť aj rekonštrukciou osvetlenia.


4 h
Ilustračná fotka.

Polícia pátra po hľadanom 40-ročnom Marekovi Mokrošovi z Ráztočna v okrese Prievidza.


SITA 5 h
Zdieľané reflexné prvky v Prievidzi sú novinkou. S nápadom prišiel preventista prievidzských mestských policajtov Vít Zajac.

Policajti vymysleli systém, vďaka ktorému môžu pomôcť zachrániť život.


7 h
Ilustračné foto.

Fašiangové i pôstne obdobie v obciach pravnianskej doliny na hornej Nitre bude opäť patriť Zimným slávnostiam Hornonitria.


TASR 13 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pozrite si rebríček škôl podľa hodnotenie INEKO.


31. jan

Premostenie Váhu zjednoduší ľuďom cestu do práce.


31. jan

Situácia je zlá na celom Slovensku.


31. jan

O jeho vine a treste rozhodne súd v super rýchlom konaní.


31. jan

Blogy SME

 1. Jozef Purdeš: Tisíc dní bežcom
 2. Internátny život UK: Ako sa zbaviť stresu?
 3. Ján Valchár: Irán, F-16 a vrcholný výkon čečenských bojovníkov
 4. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými Kalváriami - Slovenský Grob
 5. Věra Tepličková: Že by sa dvaja tak dlho hľadali, až sa našli?
 6. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 7. Tupou Ceruzou: Bukovský vs. Hanajík
 8. Toto je rovnosť: Autorka kurzu o rodovej rovnosti: Po vykročení z komfortnej zóny toho môžeme veľa objaviť
 1. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 6 056
 2. Věra Tepličková: Výlet v Bratislave (z denníka žiaka 3. ročníka ZŠ z Piešťan) 5 383
 3. Ivan Beňovič: Ruský rubeľ sa svetovou menou nestane 4 713
 4. Rastislav Puchala: Starosta je ruský troll 3 659
 5. Dušan Koniar: Dzurindov projekt valcuje čítanosť aj diskusie 3 591
 6. Ján Šeďo: Sliepky na Ukrajine sú iné ako naše ? 2 792
 7. Ján Valchár: When the Leopards broke free (jubilejný stý blog) 2 651
 8. Ján Šeďo: "Ja nechcem byť ako moji rodičia", vypadlo z rómskeho chlapca. 2 621
 1. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 2. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 3. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 5. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 6. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 8. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu