Pondelok, 14. jún, 2021 | Meniny má VasilKrížovkyKrížovky

Prievidzskí žiaci dosiahli veľa zaujímavých úspechov. Mesto ich ocenilo

Na slávnosti, ktorá sa konala v obradnej sieni, nechýbala ani primátorka Katarína Macháčková.

Úspešných žiakov odmeňovala primátorka Prievidze Katarína Macháčková. Úspešných žiakov odmeňovala primátorka Prievidze Katarína Macháčková. (Zdroj: MSÚ PRIEVIDZA)

PRIEVIDZA. Na záver školského roka aj tentoraz prievidzská radnica ocenila najlepších žiakov, ktorí dosiahli úspechy vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach. Primátorka mesta Katarína Macháčková a ďalší predstavitelia samosprávy ich prijali počas slávnosti v obradnej sieni v prievidzskom mestskom dome.

Základná škola, Ul. P. J. Šafárika

Valentína Bališová je žiačkou piateho ročníka. V tomto školskom roku úspešne reprezentovala školu v krajskom kole súťaže „Hviezdoslavov Kubín“. Okrem prednesu v slovenskom jazyku ovláda recitáciu v anglickom jazyku, s ktorou sa predstavila v krajskom semifinálovom kole súťaže Jazykový kvet.
Sarah Hubová je žiačkou siedmeho ročníka. V súťaži Hviezdoslavov Kubín získala  1. miesto v krajskom kole. Postúpila medzi  najlepších recitátorov kraja a bude nás reprezentovať na celoslovenskom kole. Okrem recitácie sa venuje vlastnej literárnej tvorbe. Svojim umeleckým výtvorom  - básňou, postúpila do celoslovenského kola súťaže „Európa v škole“ – literárna časť.
V kolektíve žiakov 4.B triedy spočíva sila a výnimočnosť. Spoločne pripravili výtvarné dielo „Sme jedna banda a každý sme iný“, s ktorým dosiahli víťazstvo v celoslovenskom kole súťaže „Európa v škole“ - výtvarná časť, bez určenia poradia.
Maximilián Junas je žiakom štvrtého ročníka. Zapojil sa do medzinárodnej výtvarnej súťaže „Vianočná pohľadnica“, ktorú vyhlasuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Svojim výtvarným prejavom zaujal medzinárodnú porotu a vo svojej vekovej kategórii  získal 1. miesto.
Štvrták Lukáš Cirok  je kamarátsky a rád pomôže spolužiakom i triednej pani učiteľke. V súťaži „Jazykový kvet“ v prednese poézie  v cudzom jazyku  zaujal porotu a postúpil do krajského kola, kde získal  1. miesto. V silnej konkurencii v  celoslovenskom kole získal 4. miesto.
Lujza Rumpliová je žiačkou štvrtého ročníka. Pravidelne sa zúčastňuje na recitačných, speváckych a tanečných súťažiach. Tento školský  rok sa zúčastnila na krajskom kole súťaže „Jazykový kvet“ v prednese poézie v anglickom jazyku, kde získala 2.miesto.
Marko Lichner je žiakom štvrtého ročníka. V celoslovenskej výtvarnej súťaži „Ročné obdobia v záhrade“, ktorú každoročne vyhlasuje Slovenský zväz záhradkárov, sa jeho práca dostala medzi desať najlepších výtvarných diel. Marko je aj spoluautorom víťaznej kolektívnej tvorby v celoslovenskom kole projektu „Európa v škole“.

Skryť Vypnúť reklamu

Základná škola, Ul. S. Chalupku

Patrik Šimurka je žiakom deviateho ročníka. Počas celej dochádzky v základnej škole dosahuje výborný prospech. V tomto školskom roku sa umiestnil na 12. mieste vo fyzikálnej olympiáde v  krajskom kole, na 2. mieste v regionálnom kole v bedmintone družstiev. Pripravovali ho  Rastislav Priehoda a  Jarmila Šipossová.
Jakub Bagin  je žiakom deviateho ročníka. Na „Valent Feste“, celoslovenskej súťaži populárnej piesne získal 1. miesto a zároveň sa stal  laureátom súťaže. Aj v celoslovenskej súťaži populárnej piesne Bojnická perla obsadil 1. miesto a tiež sa stal laureátom súťaže. Na súťaže a vystúpenia ho pripravovala Daniela Gállová.
Martina Bieliková je žiačkou siedmeho ročníka. Má výborný prospech, zapája sa do literárnych aj športových súťaží. V tomto školskom roku sa zúčastnila na olympiáde z biológie v kategórii E, v ktorej obsadila 7. miesto v krajskom kole. Na olympiádu ju pripravoval Marián Šimko.   

Skryť Vypnúť reklamu

Základná škola, Mariánska ulica

Dario Mikuš je intelektovo nadaný žiak siedmeho ročníka programu APROGEN. Školu úspešne reprezentuje v mnohých vedomostných aj športových súťažiach. V krajskom kole medzinárodnej súťaže v programovaní – „Baltie 2016“, kategória C získal 1. miesto. Na súťaž ho pripravovala Ľudmila Peticová.
Ján Plachý je intelektovo nadaný žiak siedmeho ročníka programu APROGEN. V celoslovenskom kole medzinárodnej súťaže v programovaní „Baltie 2016“ v kategórii C získal 5. miesto. Ako jediný z kategórie C bol v rámci Trenčianskeho kraja nominovaný do medzinárodného kola súťaže, ktoré bolo 11.júna 2016 v Poľsku. Medzinárodného kola v kategórii C sa zúčastnilo sedem žiakov zo Slovenska a Janko je jedným z nich. Na súťaž ho pripravovala Ľudmila Peticová.
Kolektív žiakov 8.A triedy programu APROGEN, prejavil záujem o veci verejné a vo svojej práci „Ako sme zvyšovali povedomie“ zdokumentovali svoj postoj k týraniu a zneužívaniu dievčat a žien. Pod vedením Lenky Krajčíkovej  žiaci urobili prieskum verejnej mienky  o tomto závažnom probléme priamo v uliciach nášho mesta. Z prieskumu vytvorili krátke video. V celoslovenskom kole súťaže „Európa v škole“ v tretej kategórii multimediálna tvorba získali 1. miesto.

Skryť Vypnúť reklamu

Základná škola, Ul. Rastislavova

Dominik Foltán je žiakom deviateho ročníka. Navštevuje triedu s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov. V krajskom kole technickej olympiády získal 1.miesto a v celoslovenskom kole 3.miesto. V krajskom kole chemickej olympiády získal 2.miesto a v dejepisnej olympiáde obsadil v krajskom kole 3.miesto. V krajskom kole geografickej olympiády sa stal úspešným riešiteľom. Vyniká  zručnosťou pre remeselné práce. Je aktívny, všestranne nadaný, angažuje sa v žiackom parlamente a aj v mnohých školských aktivitách. Na uvedené súťaže ho pripravovali Jozef Spišiak  na technickú olympiádu, Dana Píšová na chemickú olympiádu a  Michaela Fungáčová  na dejepisnú olympiádu.
Patrik Prístupný je žiakom deviateho ročníka. Navštevuje triedu s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov. V krajskom kole technickej olympiády sa umiestnil na 1. mieste a v celoslovenskom kole na 3. mieste. Okrem uvedených súťaží uspel aj vo fyzikálnej olympiáde; v krajskom  kole obsadil 14.miesto. Patrik je manuálne zručný a má tvorivé technické  myslenie. Svoju triedu zastupuje aj v žiackom parlamente. Žiaka na súťaže pripravoval Jozef Spišiak.

Základná škola, Malonecpalská ulica

Jakub Krajč je žiakom  deviateho ročníka. Jeho najväčším úspechom je umiestnenie na najvyššej pozícii v súťažnom kole celoeurópskej matematickej olympiády „Pangea“ pre žiakov základných a stredných škôl  a postup  do celoslovenského finále, kde bol úspešným riešiteľom. Matematická olympiáda „Pangea“ má podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V tomto školskom roku je úspešným riešiteľom krajského kola geografickej olympiády. Súťažne hrá basketbal za Mládežnícku basketbalovú akadémiu Prievidza s medzinárodnými úspechmi. Žiaka pripravovala Anna Lukačovičová.
Sebastián Pecho je žiakom siedmeho ročníka. Umiestnil sa na najvyššej pozícii vo svojej kategórii v súťažnom kole celoeurópskej matematickej olympiády „Pangea“ pre žiakov základných a stredných škôl  a postúpil  do celoslovenského finále, kde bol úspešným riešiteľom. Ochotne pomáha slabším spolužiakom, zapája sa do aktivít triedneho kolektívu. Žiaka pripravovala  Silvia Krajčová.
Damián Bystrák je žiakom štvrtého ročníka. V medzinárodnej súťaži pre žiakov základných a stredných škôl „Matematický klokan“ získal najvyššie celoslovenské umiestnenie so stopercentnou úspešnosťou . Damián  má rád matematiku, logické hry a riešenie zložitých úloh a rébusov. Má vzorné správanie a je húževnatý. Žiaka pripravovala Ľubica Gurtlerová.
Juraj Petráš je žiakom  šiesteho ročníka a je držiteľom najvyššieho celoslovenského umiestnenia so stopercentnou  úspešnosťou v súťaži „Matematický klokan“. Získal 3. miesto v celoslovenskom korešpondenčnom seminári „Pikomat“. Juraj je cieľavedomý, rozvážny a priateľský žiak so vzorným správaním. Žiaka pripravovala Anna Lukačovičová.
Juraj Krajč získal vynikajúce umiestnenie medzi najúspešnejšími žiakmi deviateho ročníka v celoslovenskej súťaži „Matematický klokan“. Má výborný prospech a  slušné správanie. Reprezentuje školu už niekoľko rokov  takmer vo  všetkých športových súťažiach. Zúčastnil sa aj na prírodovedných vedomostných olympiádach – matematickej, chemickej a na „Pytagoriáde“. Žiaka pripravovala Anna Lukačovičová.
Adam Kulich, žiak piateho ročníka získal 3. miesto v celoslovenskom kole vedomostnej súťaže „EnvirOtázniky“. Je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl so  zameraním  na problematiku životného prostredia.  Organizátorom súťaže je Slovenská agentúra životného prostredia. Adam sa v tomto školskom roku zapojil aj do matematických súťaží: „Matematický klokan“, „Pytagoriáda“ a matematická olympiáda. Žiaka na súťaž pripravovala Silvia Krajčová.

Základná škola Ulica P. Dobšinského

Hana Černáková je žiačkou deviateho ročníka. Hanka je všestranne talentovaná a výborná žiačka. Počas deviatich rokov povinnej školskej dochádzky dosahovala úspechy v krajských a celoslovenských súťažiach. Každoročne sa pripravovala na súťaže prírodovedného zamerania, bola aktívna aj v súťažnom projekte, ktorý vyhlásilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Zapájala sa aj do literárnej  súťaže Strom života. Nakoľko má Hanka vynikajúce jazykové schopnosti,  bude v ich rozvíjaní pokračovať na bilingválnom gymnáziu.

Základná škola, Ul. energetikov

Stanislav Kračmer  je žiakom ôsmeho ročníka. Dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. V tomto školskom roku bol úspešný v recitačnej súťaži „Timravina studnička“, kde obsadil  v celoslovenskom kole 3. miesto. Na súťaž ho pripravovala Zoja Kozáková.  
Cynthia Herchelová  je svedomitá a usilovná žiačka ôsmeho ročníka. Dosahuje výborné vzdelávacie výsledky, iniciatívne sa zapája do aktivít v škole aj mimo vyučovania. V prednese kresťanskej poézie a prózy „A slovo bolo u Boha“ získala v krajskom kole 2. miesto. Na súťaž ju pripravovala Mária Kubincová.  
Vanesa Nováková je žiačkou ôsmeho ročníka. Patrí medzi výborné, talentované žiačky. Úspešne reprezentujúce školu v súťažiach a olympiádach. V tomto školskom roku sa umiestnila na 2. mieste v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku. Na olympiádu ju pripravovala Marica Pavlovičová.    
Alena Štorcelová je svedomitá, zodpovedná ôsmačka, ktorej prednosťou je zvedavosť, samostatnosť a tvorivosť. Úspešná bola v biologickej olympiáde, v ktorej získala v krajskom kole druhé a v celoslovenskom kole 7. miesto. Na olympiádu ju pripravovala Alena Štorcelová.
Volejbalovému  tímu chlapcov z 9. A triedy nechýba odvaha, zmysel pre fair play  a športový duch. V okrese zdolali všetkých súperov. Na krajskej úrovni zabojovali a obsadili tretie miesto. Hráčov pripravoval vedúci družstva  Peter Štepánek.
Chlapci zo 7. A a 8. A triedy zostavili mužstvo futbalistov, ktorí zvádzali boj v každom zápase s maximálnym nasadením. Odmenou bolo 3. miesto v krajskom kole súťaže „Coca cola cup“. Hnacím motorom pätnásťčlenného družstva je ich kapitán Adrián Okenka, ktorý prevezme cenu. Mužstvo na súťaž pripravoval Pavol Varga.   
Cheerleaders Prievidza je výber 19 žiačok 5. až 9. ročníka športových tried so zameraním na aerobik. Dievčatá už  roky patria medzi najúspešnejšie formácie kategórie OPEN v rámci celého Slovenska. V tomto školskom roku si vybojovali
1. miesto nielen v  krajskom ale aj v celoslovenskom kole súťaže „STAR DANCE“ a postúpili do európskeho kola, ktoré sa uskutočnilo v júni v rakúskom Grazi. V súťaži, ktorá má štatút majstrovstiev Rakúska, získali 2. miesto.

Základná umelecká škola L.Stančeka

Tamara Michalcová študuje siedmy rok hru na klavíri u pani učiteľky E. Balagovej. Žiačka  účinkuje na mnohých koncertoch aj  so Školským orchestrom. Školu úspešne reprezentuje na mnohých súťažiach.  K jej najvýraznejším úspechom v tomto školskom roku patrí tretie miesto  v tretej kategórii „10. ročníka klavírnej súťaže Trenčianskeho kraja“ a  bronzové pásmo vo štvrtej kategórii nadregionálnej súťaže pre základné umelecké školy  „Mladé talenty Ladislava Mokrého“.

Súkromná spojená škola, Ul. Ľ. Ondrejova

Andrej Lackovič je žiakom piateho ročníka. Má výborný prospech, v testovaní T5 bola  jeho úspešnosť v predmetoch  matematika  aj slovenský  jazyk a literatúry  - 99 percent. Je  úspešným riešiteľom okresného kola matematickej olympiády. Je umelecky nadaný, účinkuje na koncertoch,  a vystavuje svoje výtvarné práce vernisážach školy. Je  aktívny a zodpovedný.
Marek Novák je žiakom piateho ročníka. V tomto školskom roku obsadil  2. miesto  v okresnom kole súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „ Hviezdoslavov Kubín“. Marek má  vynikajúci prospech, vzorne reprezentuje  školu. Podieľa sa aj na tvorbe školského časopisu.

Piaristická základná škola F. Hanáka

Terézia Hatalová je žiačkou ôsmeho ročníka s výborným prospechom a správaním. Je cieľavedomá, zodpovedná a priateľská. Zapája sa do literárnych a vedomostných súťaží. V tomto školskom roku sa jej najviac darilo v okresnom kole dejepisnej olympiády, kde získala 1. miesto a stala sa aj úspešnou riešiteľkou krajského kola.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 2. Ako sa mení dynamika firiem?
 3. Ako kedysi vyzerali bratislavské mýta? Bol tam cintorín aj sady
 4. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
 5. Hudbou proti holorubom.
 6. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy
 7. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 8. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 9. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 10. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 1. Behind every successful business lies a set of skilled people
 2. Klimatická zmena rozkývala štatistiky škôd na domoch a bytoch
 3. Ako sa mení dynamika firiem?
 4. Hudbou proti holorubom.
 5. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 6. Pečeň je priamo zodpovedná za stav vášho imunitného systému
 7. Ako kedysi vyzerali bratislavské mýta? Bol tam cintorín aj sady
 8. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 9. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 10. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 16 203
 2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 12 060
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 10 950
 4. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 9 372
 5. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 9 342
 6. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 9 259
 7. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 7 283
 8. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 5 953
 9. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 5 770
 10. Tostov palác - moderné bývanie s atmosférou historických Košíc 5 714
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

ilustračná foto

Napriek letnému mesiacu hlásia meteorológovia výstrahu pred prízemným mrazom aj v Trenčianskom kraji.


5 h

Obyvatelia baníckeho mesta ročne vyprodukovali niekoľko tisícok ton odpadu, ktoré putovali na tamojšiu skládku.


11. jún

Osoba na 15 metrov štvorcových už nie je limitom pre prevádzky v zelených a žltých okresoch.


TASR 11 h

Niekoľko dní po sebe nesvietilo verejné osvetlenie na sídlisku Mostná v Handlovej. Problémy spôsobili vytrvalé dažde a prestarnuté vedenie.


14 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Bol by to prvý prípad na Slovensku, kedy medveď zabil človeka.


5 h

Jozef Morgoš taký úspech nečakal.


13 h

Sprievodný program má trvať štyri hodiny. Ľudia si budú môcť vlastnoručne vyrobiť odznak s logom.


13. jún

Polícia považuje križovatku za neuralgický bod. Župan nepodpísal kolaudačné rozhodnutie.


11 h

Už ste čítali?