Pondelok, 27. september, 2021 | Meniny má CypriánKrížovkyKrížovky

Prievidza oceňovala: Žiaci, ktorým sa darilo, dostali darčeky

Medzi ocenenými je aj viacero deviatakov, ktorí v základnej škole dosahovali vo všetkých ročníkoch výborné výsledky.

Niektorí ocenení žiaci sa odfotili s primátorkou Katarínou Macháčkovou. Niektorí ocenení žiaci sa odfotili s primátorkou Katarínou Macháčkovou. (Zdroj: MSÚ Prievidza)

PRIEVIDZA. Desiatky prievidzských žiakov získali na záver školského roka ocenenia, ktoré každoročne udeľuje mesto. Zaslúžili si ich za výsledky, ktoré dosiahli v rôznych predmetových, športových či záujmových súťažiach, ale aj za mnohé ďalšie aktivity v prospech škôl, ktoré navštevujú.

Vecné dary si od primátorky Prievidze Kataríny Macháčkovej prevzali úspešní žiaci počas slávnosti v obradnej sieni Mestského domu.

ZOZNAM OCENENÝCH ŽIAKOV

Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského

Michal Kukaň je žiakom štvrtého ročníka. Každoročne patrí k úspešným riešiteľom Matematického klokana. V tomto školskom rok získal  2. miesto v okresnom kole Pytagoriády. Treba ešte pripomenúť, že Miško sa naplno venuje aj športu, je úspešným hokejistom.

Skryť Vypnúť reklamu

Paulína Hilkovičová je šiestačka, ktorá dosahuje výborné vzdelávacie výsledky, krásne maľuje a venuje sa aj hudbe. Úspešná bola v matematickej olympiáde, v okresnom kole obsadila 2. miesto.

Lenka Pozsonyiová navštevuje siedmy ročník základnej školy. Aktívne sa zapája do vedomostných súťaží. Jej obľúbeným vyučovacím predmetom je nemčina, v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku získala 2. miesto.

Hana Černáková, Mária Padyšáková a Jaroslav Štepánek sú žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí spoločne vytvorili zaujímavú prezentáciu z geografie na tému „Prírodné pomery“ a  v celoslovenskom kole národného projektu „Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ získali 1. miesto za tvorbu digitálnych objektov. Hanka je navyše aj úspešnou riešiteľkou biologickej olympiády, v krajskom kole obsadila pekné 4. miesto.

Skryť Vypnúť reklamu

Oliver Ondrejec je zástupca basketbalového mužstva mladších žiakov, ktorí v tomto školskom roku úspešne zdolávali svojich súperov a stali sa majstrami okresu.

Gabriela Ficová, žiačka deviateho ročníka sa úspešne zúčastňovala na mnohých vedomostných a umeleckých súťažiach. V tomto školskom roku sa stala víťazkou okresného kola biologickej olympiády a v krajskom kole skončila na veľmi peknom štvrtom mieste. Svoju školu každoročne  úspešne reprezentuje aj v súťažiach v aranžovaní kvetov.

Laura Gonsková je umelecky nadaná deviatačka, svojím spevom obohacuje  všetky kultúrno-spoločenské podujatia organizované školou. V okresnom kole súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín získala 2. miesto.

Základná škola, Ulica energetikov

Lucia Bírová zastupuje skupinu dievčat piateho až ôsmeho ročníka, ktoré sa rozhodli svoj voľný čas venovať fitnes aerobiku. Úlohu roztlieskavačiek zvládli na výbornú na takých veľkých športových podujatiach, ako sú zápasy basketbalového či volejbalového klubu v Prievidzi alebo na medzinárodnom turnaji basketbalu žien v Košiciach. Pravidelne sa zúčastňujú aj na kultúrno-spoločenských podujatiach organizovaných školou a mestom. Sú víťazkami Top talent festu 2015 Trenčianskeho kraja a celoslovenskej súťaže Pohyb bez bariér Star dance.

Skryť Vypnúť reklamu

Alena Štorcelová je svedomitá siedmačka, ktorá základnú školu reprezentuje v umeleckých aj vedomostných súťažiach žiakov. V tomto školskom roku zvíťazila v okresnom kole biologickej aj geografickej olympiády a v krajskom kole bola úspešnou riešiteľkou týchto súťaží.

Mário Zimmer je žiakom deviateho ročníka a zástupcom futbalistov zo športových tried základnej školy. Vo  futbalovej súťaži Coca-Cola Cup chlapci vybojovali 3. miesto v Trenčianskom kraji a v súťaži Jednota Cup sa družstvo starších žiakov stalo víťazom regionálneho kola.

Simona Barcíková patrí medzi talentovaných žiakov školy, počas celých deviatich rokov školskej dochádzky úspešne reprezentovala školu vo vedomostných alebo umeleckých súťažiach a aktívne sa zapájala do rôznych podujatí organizovaných školou. V krajskom kole matematickej a fyzikálnej olympiády získala popredné umiestnenie. Je aj talentovanou tanečnicou a klaviristkou.

Základná škola, Malonecpalská ulica

Tomáš Matuška je aktívny, zodpovedný siedmak a úspešný športovec. Školu reprezentuje v atletike, basketbale či vybíjanej, no zúčastňuje sa aj na matematických a ekologických súťažiach. Na medzinárodnej olympiáde detí a mládeže Zimná kalokagatia  vybojoval v bežeckom lyžovaní bronzovú medailu.

Jakub Krajč každoročne úspešne reprezentuje školu vo vedomostných a športových súťažiach. V tomto školskom roku sa stal úspešným riešiteľom geografickej olympiády, víťazom okresného kola matematickej olympiády a Pytagoriády. V celoslovenskom kole Pytagoriády tiež zabojoval a stal sa úspešným riešiteľom tejto matematickej súťaže.

Ela Gatialová je deviatačka, ktorá dlhodobo dosahuje vynikajúce vzdelávacie výsledky a je jazykovo nadaná. Zvíťazila v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku a v silnej celoslovenskej konkurencii skončila na 5. mieste. Tento úspech je pre Elu odrazovým mostíkom k splneniu jej sna, a to pokračovať v štúdiu na bilingválnom gymnáziu.

Dominika Polerecká a Branislav Žovin sú aktívni deviataci, členovia školskej rady. Školu reprezentujú vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach. Ich spoločným veľkým úspechom je 1. miesto v národnom kole Medzinárodnej súťaže štatistických posterov.  Dominika a Braňo sa zapojili do súťaže s posterom „Separovanie odpadu“, ich práca postúpila do medzinárodného kola a bude vystavená na 60. svetovom štatistickom kongrese v brazílskom Riu de Janeiro.

Základná škola, Mariánska ulica

Dario Mikuš je intelektovo nadaný šiestak, ktorý sa so záujmom venuje programovaniu. Dario má zmysel pre presnosť, efektívnosť a pracovitosť. V tomto školskom roku sa stal úspešným riešiteľom celoslovenského kola Pytagoriády a víťazom celoslovenského kola medzinárodnej súťaže v programovaní Baltie 2015.

Ján Plachý, žiak šiestej triedy programu APROGEN pre nadané deti je usilovný a cieľavedomý. Aktívne sa zapája do mnohých vedomostných súťaží a olympiád. V celoslovenskom kole medzinárodnej súťaže v programovaní Baltie 2015 obsadil 2. miesto.

Ján Šimko je svedomitým a usilovným žiakom, ktorý dosahuje výborné výsledky vo všetkých vyučovacích predmetoch. Medzi jeho záľuby patrí programovanie. V súťaži v programovaní Baltie 2015 získal v krajskom kole 3. miesto a v celoslovenskom kole tejto súťaže skončil siedmy.

Základná škola, Rastislavova ulica

Simona Gombarčíková, žiačka šiesteho ročníka, dosahuje veľmi dobré výchovno–vzdelávacie výsledky. Aktívne sa zapája do podujatí organizovaných školou. Je víťazkou okresného kola súťaže v rétorike Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec a v krajskom kole tejto súťaže získala 3. miesto.

Patrik Prístupný je všestranne nadaný ôsmak, vyniká zručnosťou a má kladný vzťah k technike. V tomto školskom roku sa stal úspešným riešiteľom fyzikálnej olympiády, v krajskom kole technickej olympiády obsadil 2. miesto a v celoslovenskej súťaži „Stavebníctvo rukami našich žiakov“ získal 3. miesto.

Františka Mečiarová má celých deväť rokov svojej školskej dochádzky na vysvedčení priemer známok 1 celá. Zúčastňuje sa na všetkých vedomostných a umeleckých súťažiach. Je spoľahlivá, milá a vždy ochotná pomôcť. V tomto školskom roku sa stala úspešnou riešiteľkou okresných a krajských kôl súťaží: olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického jazyka, biológie a fyziky.

Roman Lenčeš je deviatak, ktorý svoje logické myslenie a technické zručnosti využíva v odbore techniky. Zapája sa do súťaží Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a do základoškolskej odbornej činnosti. Úspešne reprezentuje školu aj mesto Prievidza. V krajskom kole technickej olympiády obsadil 2. miesto, v celoslovenskom kole súťaže „Stavebníctvo rukami našich žiakov“ 3. miesto a v celoslovenskom kole fyzikálnej základoškolskej odbornej činnosti získal 2. miesto.

Základná škola, Ulica Sama Chalupku

Valentína Vlková je šikovná siedmačka a veľmi talentovaná speváčka. V tomto školskom roku už získala ocenenie „Talent Trenčianskeho kraja“. Úspech dosiahla v súťaži v speve frankofónnych piesní „Spievam po francúzsky 2015“. Je víťazkou celoslovenského kola tejto speváckej súťaže a postúpila do medzinárodného finále.

Branislav Hromada zastupuje basketbalové družstvo školy. Na majstrovstvách Slovenska základných škôl chlapci vybojovali 2. miesto.

Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika

Marianna Bláhová je veľmi šikovná prváčka, medzi jej najväčšie záľuby patrí kreslenie a maľovanie. Svoje pocity a nálady prenáša na papier ako ozajstný majster štetca a palety. V tomto školskom roku jej porota udelila 3. miesto v  celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaži „Malá krajina – veľké osobnosti. Slávni a naši 2014“.

Adrián Lugár, výtvarne nadaný žiak chodí do tretej triedy. V celoslovenskej výtvarnej súťaži  „Tento strom sa mi páči“ očaril odbornú porotu svojou prácou „Strom života“. Je spoluautorom víťazných výtvarných prác v súťažiach „Európa v škole“ a „My sa nevieme sťažovať“. Jeho tvorba je originálna a vyniká krásnou kompozíciou prepojenou s citlivým stvárnením témy. 

Viktória Dutková je talentovaná tretiačka, ktorá získava popredné umiestnenia v okresných, ale aj medzinárodných výtvarných súťažiach. Jej originálne riešenie témy upútalo porotu v celoslovenskom kole súťaže „Ľudské práva očami detí“. Súťaž sa konala pod záštitou ministerstva zahraničných vecí a Viktória v nej získala 2. miesto.

Ella Ťapajnová je desaťročná žiačka, ktorú veľmi baví umelecký prednes. Je víťazkou krajského kola súťaže v prednese rozprávok „Rozprávkove vretienko“. Nestratila sa ani v silnej celoslovenskej konkurencii recitátorov, keď získala cenu poroty za pozoruhodný prednes.

Valentína Bališová je štvrtáčka, ktorá sa od malička venuje recitácii poézie a divadlu. V tomto školskom roku bola úspešná vo viacerých recitačných súťažiach, no najcennejšie umiestnenie, 2. miesto, získala v krajskom kole súťaže v prednese v anglickom jazyku „Jazykový kvet“.

Marek Dežerický zastupuje kolektív 4.A triedy. Spoločne napísali knihu bájok o vyhynutých alebo chránených zvieratách. Kniha „Štvrtácke bájky“ zožala úspech v súťaži Európa v škole. Jej autori sú víťazmi krajského kola a v celoslovenskom kole im bolo udelené čestné uznanie.

Daniel Jergič je žiak piateho ročníka, má vynikajúci prospech a rád sa zapája do rôznych školských aktivít a súťaží. Daniel je autorom zaujímavého videa o priateľstve medzi deťmi rôznych rás a národov. Video má názov „Žijeme len raz“ a v národnom  kole súťaže Európa v škole s ním obsadil 1. miesto.

Katarína Karáseková počas celého deväťročného štúdia dosahovala výborné vzdelávacie výsledky. V tomto školskom roku získala v okresnom kole dejepisnej olympiády 1. miesto a v celoslovenskom kole súťaže v prednese v anglickom jazyku „Jazykový kvet“ obsadila 3. miesto.

Eduard Žňava je úspešný deviatak, mimoriadne aktívny v školskej aj mimoškolskej činnosti. V okresnom kole matematickej olympiády získal 3. miesto a stal sa úspešným riešiteľom krajských kôl matematickej, fyzikálnej aj chemickej olympiády.

Základná umelecká škola Ladislava Stančeka

Dagmar Budd, k jej záľubám patrí biológia a maľovanie. Už deväť rokov je žiačkou výtvarného odboru základnej umeleckej školy. Školu reprezentuje v mnohých celoštátnych, ale aj medzinárodných súťažiach. Opakovane zvíťazila v celoslovenskej súťaži „Vták roka“. Jej láska k prírodným vedám ju doviedla k spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Karlovej univerzity v Prahe, kde sa vo februári tohto roku uskutočnila samostatná výstava jej obrazov. Dagmar je nielen talentovaná výtvarníčka, úspech žne aj na poli vedy, pretože je víťazkou štvrtého ročníka detskej vedeckej konferencie.

Oliver Hrdý piaty rok študuje hru na gitare, je talentovaný, vytrvalý a zodpovedný. Základnú umeleckú školu reprezentuje na rozmanitých koncertoch a v súťažiach získava popredné umiestnenia. Jeho tohoročné úspechy sú: 2. miesto v celoslovenskej súťaži Ružomberská klasická gitara,  strieborné pásmo v Celoslovenskej gitarovej súťaži Bojnice a čestné uznanie v  Medzinárodnej súťaži Fernanda Sora Frýdek-Místek.

Najčítanejšie na My Horná Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi
 2. Od legendárneho trhoviska po hanbu Bratislavy. Ako sa menilo Trnavské mýto?
 3. 30 000 eur pre tých, ktorí chcú zlepšiť život vo svojej komunite
 4. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 5. Kuriéra nezastavili ani preteky. S dodávkou prešiel rely
 6. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 7. Mladí slovenskí filmári zvíťazili na festivale v Barcelone
 8. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 9. Žabka rýchlo expanduje na západe Slovenska
 10. Divočina na ceste: ako postupovať, ak v noci zrazíte zviera?
 1. Mladí slovenskí filmári zvíťazili na festivale v Barcelone
 2. Orange pokračuje v systematickej podpore digitálneho vzdelávania
 3. Zahlasujte za ďalší klimatický projekt s podporou dm
 4. Vydajte sa po stopách kvalitnej kávy
 5. Orange má najkvalitnejšiu mobilnú sieť na Slovensku i v Európe
 6. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 7. "Vzrušenie, nadšenie a radosť" tvrdí DJ Milan Lieskovský
 8. Žabka rýchlo expanduje na západe Slovenska
 9. Divočina na ceste: ako postupovať, ak v noci zrazíte zviera?
 10. 30 000 eur pre tých, ktorí chcú zlepšiť život vo svojej komunite
 1. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi 7 068
 2. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 6 258
 3. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 6 056
 4. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 4 964
 5. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať? 4 943
 6. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem 4 154
 7. Trnavské mýto: Od centrálneho trhoviska ku kongresovej sále 3 651
 8. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy? 3 444
 9. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 292
 10. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty 2 649

Blogy SME

 1. Tomáš Karľa: Správa - film o úteku Vrbu a Wetzlera
 2. Tupou Ceruzou: Plačková
 3. Rudolf Pado: V NAPANTe stovky ton odpadu, ktorý údajne nie je odpadom
 4. Anna Milanová: Variácie na zátišie s kyticou... 2021
 5. Milan Tkáč: 5 znakov toho, že rastiete
 6. Martin Pilnik: Covid-19 je po vakcíne kašlíček a soplíček
 7. Soňa Bulbeck: Committee for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice…
 8. Miroslav Sabol: Koniec mobingu a ekonomického šikanovania. Nie sme občania 2 triedy.
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 940
 2. Ján Buocik: Obchvat a nová diaľnica D4/R7 ako dobrá správa? Skôr zlý vtip! Najmä pre Bratislavčanov. 12 162
 3. Marcel Burkert: Šokujúce slová Dr. Urbánka, ktorý 20 rokov pracoval pre fy ako Pfizer, Johnson a iné. 8 137
 4. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 6 396
 5. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 636
 6. Stanislav Martinčko: R.Fico sa stal kajúcnikom č.1 !!! 4 929
 7. Janka Bittó Cigániková: Čo sa to preboha deje v Izraeli? Prestali vakcíny fungovať? 4 826
 8. Peter Chudý: Šesť spôsobov na odstránenie čestného policajta alebo ako to bolo za prezidentovania Tibora Gašpara a likvidačné metódy prehnitého systému dnes. 4 428
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

Takto niekto odstavil kolobežku neďaleko autobusovej stanice.

Veľká časť ľudí sa pohoršuje nad nezodpovednosťou kolobežkárov a ich hazardnou jazdou.


58m

Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach od pondelka opätovne zaviedla triáž pacientov pri vstupe do areálu. Reaguje tak na aktuálnu epidemickú situáciu.


TASR 5 h

V dnešnej časti sa dozviete aj novinky z klubu FC Nitra, ktorý padá rýchlo ku dnu. Čaká populárny klub znovuzrodenie?


9 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Obeť mala len 27 rokov.


25. sep

O kom je reč v zákulisí?


19 h

Jakub Ševčík sa už pripravuje na svetovú konkurenciu v Miláne.


19. sep

Na radnici potvrdili, že záujem developerov evidujú, ale regulujú ho. K anonymu sa zatiaľ nevyjadrujú, podali trestné oznámenie.


26. sep

Blogy SME

 1. Tomáš Karľa: Správa - film o úteku Vrbu a Wetzlera
 2. Tupou Ceruzou: Plačková
 3. Rudolf Pado: V NAPANTe stovky ton odpadu, ktorý údajne nie je odpadom
 4. Anna Milanová: Variácie na zátišie s kyticou... 2021
 5. Milan Tkáč: 5 znakov toho, že rastiete
 6. Martin Pilnik: Covid-19 je po vakcíne kašlíček a soplíček
 7. Soňa Bulbeck: Committee for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice…
 8. Miroslav Sabol: Koniec mobingu a ekonomického šikanovania. Nie sme občania 2 triedy.
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 940
 2. Ján Buocik: Obchvat a nová diaľnica D4/R7 ako dobrá správa? Skôr zlý vtip! Najmä pre Bratislavčanov. 12 162
 3. Marcel Burkert: Šokujúce slová Dr. Urbánka, ktorý 20 rokov pracoval pre fy ako Pfizer, Johnson a iné. 8 137
 4. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 6 396
 5. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 636
 6. Stanislav Martinčko: R.Fico sa stal kajúcnikom č.1 !!! 4 929
 7. Janka Bittó Cigániková: Čo sa to preboha deje v Izraeli? Prestali vakcíny fungovať? 4 826
 8. Peter Chudý: Šesť spôsobov na odstránenie čestného policajta alebo ako to bolo za prezidentovania Tibora Gašpara a likvidačné metódy prehnitého systému dnes. 4 428
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu