Nedeľa, 6. december, 2020 | Meniny má MikulášKrížovkyKrížovky

Prievidza oceňovala: Žiaci, ktorým sa darilo, dostali darčeky

Medzi ocenenými je aj viacero deviatakov, ktorí v základnej škole dosahovali vo všetkých ročníkoch výborné výsledky.

Niektorí ocenení žiaci sa odfotili s primátorkou Katarínou Macháčkovou. Niektorí ocenení žiaci sa odfotili s primátorkou Katarínou Macháčkovou. (Zdroj: MSÚ Prievidza)

PRIEVIDZA. Desiatky prievidzských žiakov získali na záver školského roka ocenenia, ktoré každoročne udeľuje mesto. Zaslúžili si ich za výsledky, ktoré dosiahli v rôznych predmetových, športových či záujmových súťažiach, ale aj za mnohé ďalšie aktivity v prospech škôl, ktoré navštevujú.

Vecné dary si od primátorky Prievidze Kataríny Macháčkovej prevzali úspešní žiaci počas slávnosti v obradnej sieni Mestského domu.

ZOZNAM OCENENÝCH ŽIAKOV

Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského

Michal Kukaň je žiakom štvrtého ročníka. Každoročne patrí k úspešným riešiteľom Matematického klokana. V tomto školskom rok získal  2. miesto v okresnom kole Pytagoriády. Treba ešte pripomenúť, že Miško sa naplno venuje aj športu, je úspešným hokejistom.

Skryť Vypnúť reklamu

Paulína Hilkovičová je šiestačka, ktorá dosahuje výborné vzdelávacie výsledky, krásne maľuje a venuje sa aj hudbe. Úspešná bola v matematickej olympiáde, v okresnom kole obsadila 2. miesto.

Lenka Pozsonyiová navštevuje siedmy ročník základnej školy. Aktívne sa zapája do vedomostných súťaží. Jej obľúbeným vyučovacím predmetom je nemčina, v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku získala 2. miesto.

Hana Černáková, Mária Padyšáková a Jaroslav Štepánek sú žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí spoločne vytvorili zaujímavú prezentáciu z geografie na tému „Prírodné pomery“ a  v celoslovenskom kole národného projektu „Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ získali 1. miesto za tvorbu digitálnych objektov. Hanka je navyše aj úspešnou riešiteľkou biologickej olympiády, v krajskom kole obsadila pekné 4. miesto.

Skryť Vypnúť reklamu

Oliver Ondrejec je zástupca basketbalového mužstva mladších žiakov, ktorí v tomto školskom roku úspešne zdolávali svojich súperov a stali sa majstrami okresu.

Gabriela Ficová, žiačka deviateho ročníka sa úspešne zúčastňovala na mnohých vedomostných a umeleckých súťažiach. V tomto školskom roku sa stala víťazkou okresného kola biologickej olympiády a v krajskom kole skončila na veľmi peknom štvrtom mieste. Svoju školu každoročne  úspešne reprezentuje aj v súťažiach v aranžovaní kvetov.

Laura Gonsková je umelecky nadaná deviatačka, svojím spevom obohacuje  všetky kultúrno-spoločenské podujatia organizované školou. V okresnom kole súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín získala 2. miesto.

Základná škola, Ulica energetikov

Lucia Bírová zastupuje skupinu dievčat piateho až ôsmeho ročníka, ktoré sa rozhodli svoj voľný čas venovať fitnes aerobiku. Úlohu roztlieskavačiek zvládli na výbornú na takých veľkých športových podujatiach, ako sú zápasy basketbalového či volejbalového klubu v Prievidzi alebo na medzinárodnom turnaji basketbalu žien v Košiciach. Pravidelne sa zúčastňujú aj na kultúrno-spoločenských podujatiach organizovaných školou a mestom. Sú víťazkami Top talent festu 2015 Trenčianskeho kraja a celoslovenskej súťaže Pohyb bez bariér Star dance.

Skryť Vypnúť reklamu

Alena Štorcelová je svedomitá siedmačka, ktorá základnú školu reprezentuje v umeleckých aj vedomostných súťažiach žiakov. V tomto školskom roku zvíťazila v okresnom kole biologickej aj geografickej olympiády a v krajskom kole bola úspešnou riešiteľkou týchto súťaží.

Mário Zimmer je žiakom deviateho ročníka a zástupcom futbalistov zo športových tried základnej školy. Vo  futbalovej súťaži Coca-Cola Cup chlapci vybojovali 3. miesto v Trenčianskom kraji a v súťaži Jednota Cup sa družstvo starších žiakov stalo víťazom regionálneho kola.

Simona Barcíková patrí medzi talentovaných žiakov školy, počas celých deviatich rokov školskej dochádzky úspešne reprezentovala školu vo vedomostných alebo umeleckých súťažiach a aktívne sa zapájala do rôznych podujatí organizovaných školou. V krajskom kole matematickej a fyzikálnej olympiády získala popredné umiestnenie. Je aj talentovanou tanečnicou a klaviristkou.

Základná škola, Malonecpalská ulica

Tomáš Matuška je aktívny, zodpovedný siedmak a úspešný športovec. Školu reprezentuje v atletike, basketbale či vybíjanej, no zúčastňuje sa aj na matematických a ekologických súťažiach. Na medzinárodnej olympiáde detí a mládeže Zimná kalokagatia  vybojoval v bežeckom lyžovaní bronzovú medailu.

Jakub Krajč každoročne úspešne reprezentuje školu vo vedomostných a športových súťažiach. V tomto školskom roku sa stal úspešným riešiteľom geografickej olympiády, víťazom okresného kola matematickej olympiády a Pytagoriády. V celoslovenskom kole Pytagoriády tiež zabojoval a stal sa úspešným riešiteľom tejto matematickej súťaže.

Ela Gatialová je deviatačka, ktorá dlhodobo dosahuje vynikajúce vzdelávacie výsledky a je jazykovo nadaná. Zvíťazila v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku a v silnej celoslovenskej konkurencii skončila na 5. mieste. Tento úspech je pre Elu odrazovým mostíkom k splneniu jej sna, a to pokračovať v štúdiu na bilingválnom gymnáziu.

Dominika Polerecká a Branislav Žovin sú aktívni deviataci, členovia školskej rady. Školu reprezentujú vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach. Ich spoločným veľkým úspechom je 1. miesto v národnom kole Medzinárodnej súťaže štatistických posterov.  Dominika a Braňo sa zapojili do súťaže s posterom „Separovanie odpadu“, ich práca postúpila do medzinárodného kola a bude vystavená na 60. svetovom štatistickom kongrese v brazílskom Riu de Janeiro.

Základná škola, Mariánska ulica

Dario Mikuš je intelektovo nadaný šiestak, ktorý sa so záujmom venuje programovaniu. Dario má zmysel pre presnosť, efektívnosť a pracovitosť. V tomto školskom roku sa stal úspešným riešiteľom celoslovenského kola Pytagoriády a víťazom celoslovenského kola medzinárodnej súťaže v programovaní Baltie 2015.

Ján Plachý, žiak šiestej triedy programu APROGEN pre nadané deti je usilovný a cieľavedomý. Aktívne sa zapája do mnohých vedomostných súťaží a olympiád. V celoslovenskom kole medzinárodnej súťaže v programovaní Baltie 2015 obsadil 2. miesto.

Ján Šimko je svedomitým a usilovným žiakom, ktorý dosahuje výborné výsledky vo všetkých vyučovacích predmetoch. Medzi jeho záľuby patrí programovanie. V súťaži v programovaní Baltie 2015 získal v krajskom kole 3. miesto a v celoslovenskom kole tejto súťaže skončil siedmy.

Základná škola, Rastislavova ulica

Simona Gombarčíková, žiačka šiesteho ročníka, dosahuje veľmi dobré výchovno–vzdelávacie výsledky. Aktívne sa zapája do podujatí organizovaných školou. Je víťazkou okresného kola súťaže v rétorike Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec a v krajskom kole tejto súťaže získala 3. miesto.

Patrik Prístupný je všestranne nadaný ôsmak, vyniká zručnosťou a má kladný vzťah k technike. V tomto školskom roku sa stal úspešným riešiteľom fyzikálnej olympiády, v krajskom kole technickej olympiády obsadil 2. miesto a v celoslovenskej súťaži „Stavebníctvo rukami našich žiakov“ získal 3. miesto.

Františka Mečiarová má celých deväť rokov svojej školskej dochádzky na vysvedčení priemer známok 1 celá. Zúčastňuje sa na všetkých vedomostných a umeleckých súťažiach. Je spoľahlivá, milá a vždy ochotná pomôcť. V tomto školskom roku sa stala úspešnou riešiteľkou okresných a krajských kôl súťaží: olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického jazyka, biológie a fyziky.

Roman Lenčeš je deviatak, ktorý svoje logické myslenie a technické zručnosti využíva v odbore techniky. Zapája sa do súťaží Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a do základoškolskej odbornej činnosti. Úspešne reprezentuje školu aj mesto Prievidza. V krajskom kole technickej olympiády obsadil 2. miesto, v celoslovenskom kole súťaže „Stavebníctvo rukami našich žiakov“ 3. miesto a v celoslovenskom kole fyzikálnej základoškolskej odbornej činnosti získal 2. miesto.

Základná škola, Ulica Sama Chalupku

Valentína Vlková je šikovná siedmačka a veľmi talentovaná speváčka. V tomto školskom roku už získala ocenenie „Talent Trenčianskeho kraja“. Úspech dosiahla v súťaži v speve frankofónnych piesní „Spievam po francúzsky 2015“. Je víťazkou celoslovenského kola tejto speváckej súťaže a postúpila do medzinárodného finále.

Branislav Hromada zastupuje basketbalové družstvo školy. Na majstrovstvách Slovenska základných škôl chlapci vybojovali 2. miesto.

Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika

Marianna Bláhová je veľmi šikovná prváčka, medzi jej najväčšie záľuby patrí kreslenie a maľovanie. Svoje pocity a nálady prenáša na papier ako ozajstný majster štetca a palety. V tomto školskom roku jej porota udelila 3. miesto v  celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaži „Malá krajina – veľké osobnosti. Slávni a naši 2014“.

Adrián Lugár, výtvarne nadaný žiak chodí do tretej triedy. V celoslovenskej výtvarnej súťaži  „Tento strom sa mi páči“ očaril odbornú porotu svojou prácou „Strom života“. Je spoluautorom víťazných výtvarných prác v súťažiach „Európa v škole“ a „My sa nevieme sťažovať“. Jeho tvorba je originálna a vyniká krásnou kompozíciou prepojenou s citlivým stvárnením témy. 

Viktória Dutková je talentovaná tretiačka, ktorá získava popredné umiestnenia v okresných, ale aj medzinárodných výtvarných súťažiach. Jej originálne riešenie témy upútalo porotu v celoslovenskom kole súťaže „Ľudské práva očami detí“. Súťaž sa konala pod záštitou ministerstva zahraničných vecí a Viktória v nej získala 2. miesto.

Ella Ťapajnová je desaťročná žiačka, ktorú veľmi baví umelecký prednes. Je víťazkou krajského kola súťaže v prednese rozprávok „Rozprávkove vretienko“. Nestratila sa ani v silnej celoslovenskej konkurencii recitátorov, keď získala cenu poroty za pozoruhodný prednes.

Valentína Bališová je štvrtáčka, ktorá sa od malička venuje recitácii poézie a divadlu. V tomto školskom roku bola úspešná vo viacerých recitačných súťažiach, no najcennejšie umiestnenie, 2. miesto, získala v krajskom kole súťaže v prednese v anglickom jazyku „Jazykový kvet“.

Marek Dežerický zastupuje kolektív 4.A triedy. Spoločne napísali knihu bájok o vyhynutých alebo chránených zvieratách. Kniha „Štvrtácke bájky“ zožala úspech v súťaži Európa v škole. Jej autori sú víťazmi krajského kola a v celoslovenskom kole im bolo udelené čestné uznanie.

Daniel Jergič je žiak piateho ročníka, má vynikajúci prospech a rád sa zapája do rôznych školských aktivít a súťaží. Daniel je autorom zaujímavého videa o priateľstve medzi deťmi rôznych rás a národov. Video má názov „Žijeme len raz“ a v národnom  kole súťaže Európa v škole s ním obsadil 1. miesto.

Katarína Karáseková počas celého deväťročného štúdia dosahovala výborné vzdelávacie výsledky. V tomto školskom roku získala v okresnom kole dejepisnej olympiády 1. miesto a v celoslovenskom kole súťaže v prednese v anglickom jazyku „Jazykový kvet“ obsadila 3. miesto.

Eduard Žňava je úspešný deviatak, mimoriadne aktívny v školskej aj mimoškolskej činnosti. V okresnom kole matematickej olympiády získal 3. miesto a stal sa úspešným riešiteľom krajských kôl matematickej, fyzikálnej aj chemickej olympiády.

Základná umelecká škola Ladislava Stančeka

Dagmar Budd, k jej záľubám patrí biológia a maľovanie. Už deväť rokov je žiačkou výtvarného odboru základnej umeleckej školy. Školu reprezentuje v mnohých celoštátnych, ale aj medzinárodných súťažiach. Opakovane zvíťazila v celoslovenskej súťaži „Vták roka“. Jej láska k prírodným vedám ju doviedla k spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Karlovej univerzity v Prahe, kde sa vo februári tohto roku uskutočnila samostatná výstava jej obrazov. Dagmar je nielen talentovaná výtvarníčka, úspech žne aj na poli vedy, pretože je víťazkou štvrtého ročníka detskej vedeckej konferencie.

Oliver Hrdý piaty rok študuje hru na gitare, je talentovaný, vytrvalý a zodpovedný. Základnú umeleckú školu reprezentuje na rozmanitých koncertoch a v súťažiach získava popredné umiestnenia. Jeho tohoročné úspechy sú: 2. miesto v celoslovenskej súťaži Ružomberská klasická gitara,  strieborné pásmo v Celoslovenskej gitarovej súťaži Bojnice a čestné uznanie v  Medzinárodnej súťaži Fernanda Sora Frýdek-Místek.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mikuláš s Majkom Spiritom? Môžete si ho užiť u vás doma
 2. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 3. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 4. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 5. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 6. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 7. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 8. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 9. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 10. Venujte na Vianoce darček plný informácií
 1. Mikuláš s Majkom Spiritom? Môžete si ho užiť u vás doma
 2. Väčšina fajčiarov dala deťom cigarety, ak si vypýtali
 3. Podcast: Jeden lístok, veľa tratí
 4. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 5. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 6. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 7. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 8. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 9. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 10. COOP Jednota je najdôveryhodnejším slovenským predajcom potravín
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 875
 2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 11 390
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 835
 4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 9 647
 5. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 9 452
 6. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy 9 433
 7. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu 9 334
 8. Aká je chémia vôní 9 083
 9. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 826
 10. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť 8 754
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Prievidza a Bojnice - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Horná Nitra

Pribudlo 2070 pozitívnych, 24 zomrelo

V piatok pribudlo ďalších 2070 pozitívnych prípadov nákazy koronavírusom, laboratóriá otestovali 12 670 vzoriek Počet úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19 sa zvýšil o 24. Vyliečilo sa ďalších 2 814 osôb. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk.

Kto sa dostal do ideálnej jedenástky jesennej časti IV. ligy Severozápad?

Vybrali sme ideálnu jedenástku IV. ligy Severozápad.

Ilustračná fotografia.

Na Bojnický zámok zavíta svätý Mikuláš, múzeum bude otvorené dlhšie

Mikuláš sa s deťmi rád odfotí, porozpráva, a tým poslušným odovzdá sladký balíček

Bojnický zámok

Mikuláš pozdraví deti počas sprievodu mestom

Svätý Mikuláš zavíta i do Prievidze.

Ilustračné foto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia už pozná totožnosť muža, ktorý zaútočil po upozornení, že nemá rúško

Páchateľa a jeho kamaráta spoznali ľudia na videozázname.

Ako vyzerajú covidové pľúca? Zo špongie je tuhá hmota, hovorí patológ

Súdny lekár František Štuller, vykonáva aj pitvy ľudí, ktorí umreli na covid.

Na stanici v Nitre napadli muža po tom, ako upozornil na rúško

Incident sa stal v čakárni na autobusovej stanici.

Zdravotná sestra z Čadce prekonala COVID-19: Myslela som si, že zomriem

Pri pociťovaní príznakov sa začala liečiť sama. Bola to chyba.

Už ste čítali?